11. listopad 2018

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (4.11.2018 – 11.11.2018) pokračovalo nadále nadprůměrně teplé a suché počasí. V týdnu se objevovalo jen slabé místní mrholení. Na většině území nebyly naměřeny žádné srážky. Tam kde se mrholení nebo slabé přeháňky objevily, tak týdenní úhrny byly do 2 mm. Maximální teploty vzduchu se pohybovaly do středy dokonce i nad 20 °C. Od středy se pak začalo ochlazovat.
I nadále je více jak 4/5 území postiženou sníženou zásobou vody v půdě, zhruba 15 % území je zasaženo extrémním či výjimečným suchem. Tato plocha se oproti minulému týdnu rozšířila o cca 10 %. V hlubších vrstvách stav zůstává i nadále znepokojivý.

 

Aktuální intenzita sucha: Po výrazném zesílení sucha během měsíce října, přinesl přelom října/listopadu očekávané srážky. Došlo ke zmírnění vodního deficitu především v severní části republiky, které bylo z velké části postižené výjimečným či extrémním suchem.
Situace v hlubší vrstvě se v podstatě nemění ve východních, severních a části středních Čech, je situace i nadále povážlivá. Na Moravě přetrvává relativně uspokojivý stav. Nejhůře je na tom oblast ležící severně od Brna, Ostravsko, západ Jihočeského kraje, i když v republikovém kontextu jde o menší enklávy. Na jižní Moravě je pozorováno počínající sucho a je tam stav obvyklý pro dané období. Celkově na území republiky je sucho pozorováno na 90 % území. I nadále na 15 % území můžeme charakterizovat sucho jako extrémní či výjimečné, což je sice výrazné zlepšení oproti minulému týdnu, ale stále znepokojivý údaj v kontextu dosavadního průběhu roku.

Deficit: Deficit půdní vláhy sice i nadále zasahuje prakticky celé území ČR s výjimkou několika enkláv na jihovýchodě Moravy, v minulém týdnu došlo k prohloubení deficitu prakticky na celém území. Platí, že vývoj letošní sezóny byl a nadále je velmi znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. Ostatně to napovídají i mapy kumulovaného stresu. To posiluje dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách a potvrzují to stavy podzemní vody v mělkých dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Naopak na většině toků zvláště v jižních Čechách a Vysočině vidíme výrazné zlepšení situace. Bohužel úroveň deficitu a předpověď počasí nás vede k přesvědčení, že půjde pouze o normalizaci přechodnou.
V celém profilu do 1 m se k 11.11. vyskytuje deficit na více než 9/10 území ČR. Na 85 % území je deficit nejméně 20 mm, na 26 % pak deficit nejméně 40 mm a na 9 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.

Kondice vegetace: Díky vyšším teplotám vzduchu je nyní stav vegetace lepší než je v tuto dobu obvyklé. Nadmíru dobře je na tom vegetace na Moravě, kde kromě tepla bylo za poslední delší období i více srážek a sucho se zde tolik neprojevuje. Stav vegetace je tu místy i o 40 % lepší než je obvyklé. Naopak horší stav než je v toto období normální přetrvává na západě Čech. Zde se na tom projevuje hlavně nízká zásoba vody v půdě a tedy horší dostupnost vláhy pro rostliny. Oproti minulému týdnu došlo ke zhoršení v severozápadní a jihozápadní části České republiky.

Dopady na zemědělství: Zprávy 230 zpravodajů z 62 okresů, které postihují 720 katastrů, ukazují ostrou hranici mezi skutečně výraznými projevy v Čechách a na Moravě. Toto rozdělení potvrzují i mapy kondice vegetace. Mapa dokládá pozorované/očekávané propady výnosu kukuřice, brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny ze všech 62 sledovaných okresů. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu intersucha.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území pokračoval mírný pokles vlhkosti půdy ve vrstvě 0-10 cm, v hlubších vrstvách vlhkost stagnovala. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 17 % stanic, v 10 až 50 cm je na 43 % stanic a v 50-100 cm na 58 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 21 % stanic, 10-50 cm a 50-100 cm na 4 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na východní Moravě a na jihu Čech, nižší především v nížinách v severních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (4.11.2018 – 11.11.2018) pokračovalo nadále nadprůměrně teplé a suché počasí. V týdnu se objevovalo jen slabé místní mrholení. Na většině území nebyly naměřeny žádné srážky. Tam kde se mrholení nebo slabé přeháňky objevily, tak týdenní úhrny byly do 2 mm. Maximální teploty vzduchu se pohybovaly do středy dokonce i nad 20°C. Od středy se pak začalo ochlazovat a teplota přes den spadla k 10°C. Minimální teploty vzduchu se pohybovaly nejčastěji mezi 5-8°C. Větrnější počasí v republice bylo v pondělí a v úterý.

Situace ve střední Evropě: Z pohledu celkového nasycení došlo na většině sledovaného území spíše ke zhoršení zvláště v oblasti Balkánu a jižní poloviny domény obecně. Nadále zůstávají poměrně suché oblasti nejvíce suchem zasažené v létě tj. oblast zasahující povodí Labe ve velké části Německa, zvláště pak Braniborska. Tato suchá oblast nadále zasahuje i rozsáhlé oblasti Beneluxu, jižního Dánska i východní Francie a z jihu ji doplňuje nezvykle suchá Itálie. Na chorvatském pobřeží Jaderského moře a na většině území Balkánu a v Černomoří se oproti předchozímu týdnu situace dále zhoršila, byť i nadále lze konstatovat, že s ohledem na roční dobu není zatím situace nikterak neobvyklá.

Předpověď a prognóza sucha: Tento týden (12-19.11.2018) se bude již postupně ochlazovat a počasí začne být postupně více typické pro toto období. I přesto se stále srážek nedočkáme. Pouze se může objevit občasné mrholení, ale celkové týdenní úhrny budou maximálně do 2 mm. Od středy začnou padat maximální teploty pod hranici 10°C a v noci i pod bod mrazu. Sucho se nám tedy bude nadále rozšiřovat a zhoršovat. To hlavně v povrchové vrstvě 0-40 cm, kde ke konci týdne a na začátku příštího bude zhruba 50 % území trpět suchem v povrchové vrstvě. V hlubších vrstvách bude nadále setrvalý špatný stav.
Podle střednědobého modelu GFS Ensembles, který předpovídá vývoj počasí do 28. listopadu by měly být teploty do konce týdne lehce nadprůměrné. Počátkem příštího týdne spadnou teploty pod normál. V posledním listopadovém týdnu se pak teploty budou udržovat kolem dlouhodobého průměru. Srážky se od půlky příštího týdne mohou začít postupně objevovat. Velké úhrny nejsou příliš očekávané.
Do konce listopadu nečekáme, že by došlo k výrazným srážkám. Naopak v prvním týdnu a půl bude stále převládat počasí bez srážek. Teploty vzduchu se začnou vracet k normálním listopadovým hodnotám. Sucho se nám bude rozvíjet hlavně v povrchové vrstvě.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 2 týdnech spíše vyšší než průměr a současně jsou očekávány průměrné až mírně podprůměrné srážky a to zvláště v příštích dvou týdnech. Proto přes aktuální zlepšení nelze očekávat návrat do normálního rozložení vláhy a to i díky tomu, že s ohledem na pokračující vegetační sezónu se spotřebovává vegetace více vody než obvykle..
Existující deficit vláhy nadále predisponuje prakticky celé území s výjimkou řady enkláv jižní Moravy a části jihočeské pánve k nižšímu než obvyklému nasycení až poloviny druhé listopadové dekády. V případě severních, středních a východních Čech, Plzeňského kraje, severu Jihomoravského kraje, regionů kraje Olomouckého a v celém kraji Moravskoslezském se setkáváme s negativní prognózou až do vánočních svátků.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno p ro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.