12. červenec 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden přinesl další zhoršení situace, kterou zachycuje základní mapa. Oproti předchozímu týdnu se s nedostatkem vláhy setkáváme ve velké části Moravy a Čech s výjimkou enkláv na západě, severu a zčásti jihu Čech. Za pozornost stojí poměrně neutěšená situace ve Středočeském a severu Jihočeského kraje, ve východní polovině kraje Vysočina a v několika regionech Moravy.

 
 
Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem snížilo na většině území a týká se většiny vysoce produkčních oblastí. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm) bylo v neděli 12.7. zasaženo 9/10 území (což je mírný nárůst oproti minulému týdnu). Nedostatečnou dostupností vláhy v této vrstvě je ohrožena již více než ½ území. Pouze 5% území ČR je v povrchové vrstvě nasyceno na 70 % a více (což je téměř stejný údaj jako v předchozím týdnu). V hlubší vrstvě půdy (40-100 cm) bylo překročeno 70% nasycení jen na 1/3 území, a nedostatek vláhy se objevuje již na 45% území. Pod bodem snížené dostupnosti v celém půdním profilu (0-100 cm) je 7/10 území (oproti 6/10 v minulém týdnu). Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území vyskytují na přibližně 1/5 území. Míra nasycení půdního profilu se v uplynulém týdnu zhoršila na většině území.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, tedy porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010, zaznamenali jsme zřejmé odchylky půdní vlhkosti téměř na celém území, zejména na východě ČR. Situace se v porovnání s minulým týdnem zhoršila, hodnotíme-li ČR jako celek. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, má 83% území jak v povrchové vrstvě, tak obdobně i v celém profilu. Výrazná anomálie se nyní vyskytuje na území všech moravských krajů, také v regionech krajů Středočeského, Pardubického a Královéhradeckého, ale i Jihočeského a kraje Vysočina jako důsledek výrazného deficitu vláhy v předešlých měsících a nepříznivého průběhu počasí v posledních dnech. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, se celkově výrazně zvýšil - na 76% v celém profilu a 60% v povrchové vrstvě. Na 36% plochy ČR se projevily anomálie o intenzitě S4 i S5.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území díky vysokým hodnotám výparu pokračoval trend poklesu vlhkosti půdy pod travnatým porostem v povrchové vrstvě půdy. Ve vrstvě 0-10 cm je na 44 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 31 % stanic a v 50-100 cm na 27 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) není registrována v 0-10 cm na žádné stanici, v 10-50 cm na 2 % a v 50-100 cm u 3 % stanic. Nízké nasycení půdy se vyskytuje téměř na celém území. Nejvyšší nasycení je ve vyšších polohách, naopak nejnižší v nížinnách, plošně se nejvíce vyskytuje na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - Po období relativně dobré kondice ještě v první polovině května se naše území nachází spíše v podprůměrné kategorii. Aktualizovaná mapa a popis budou dokončeny v průběhu středy.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci se k 5.7. většině aktivních respondentů jevily stále jako výrazné, a došlo ke zhoršení výhledu. Ve většině ze 14 hodnocených okresů je očekáván negativní dopad na výnos, zejména v okresech Plzeň sever, Znojmo, Hodonín a Uherské Hradiště. V těchto okresech byly také v minulých 9 týdnech hlášeny výskyty výraznějšího poškození porostů nedostatkem vláhy. Ačkoliv došlo ke zlepšení půdní vlhkosti, vodní bilance od počátku sezóny zůstává negativní. Aktuální mapa zahrnující odpovědi z tohoto týdne bude zpracována v průběhu středy a čtvrtka.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
Počátkem minulého týdne pokračovalo tropické počasí, které se změnilo v polovině týdne díky přechodu studené fronty. Z neděle na pondělí a v pondělí přes naše území sice přešla první slabší studená fronta, ale nepřinesla mnoho srážek a ani pokles teplot vzduchu. V neděli byly zaznamenány sice intenzivní bouřky, ale šlo o lokální jevy na západě Čech. V úterý se k nám začala nasouvat už významná studená fronta, která přinesla v úterý srážky do Čech. Lokálně se jednalo i o dost intenzivní bouřky doprovázené silným větrem. Nejvíce srážek spadlo opět v západních a severozápadních Čechách, kde byly srážky i nad 30 mm. Ve středu se fronta přesunula hlavně nad Moravu, ale zde už nebyly tak silné projevy a nejvyšší úhrny byly kolem 15 mm/den. V dalších dnech k nám proudil chladný a vlhký vzduch od severozápadu, který přinesl srážky už jen slabé, a to hlavně ve čtvrtek 9.7.2015. Celkové týdenní úhrny srážek jsou prostorově nevyrovnané, vázané především na místa s výskytem bouřek. Nejvíce srážek bylo na západním okraji republiky s úhrny nad 30 mm/týden. Naopak v Polabí a na východě JM kraje jsou týdenní úhrny jen kolem 5 mm. Díky přechodu studené fronty je týden teplotně výrazně rozdělen. Ve čtvrtek byla průměrná teplota vzduchu až o 10°C nižší než počátkem týdne. Rozdíl v maximech byl až kolem 15°C, v neděli 5.7.2015 na většině území byly maximální teploty kolem 35°C, oproti tomu ve čtvrtek a pátek vystoupaly jen mírně nad 20°C. Počátkem týdne jsme zažili i na mnoha lokalitách tropickou noc, kdy minimální teplota neklesla pod 20°C. Naopak koncem týdne (pátek-sobota) klesaly v mrazových kotlinách teploty pod bod mrazu. Celkově nejchladnější noc byla z pátku na sobotu, kdy se minima pohybovala kolem 5°C. Minulý týden byl ve srovnání s minulými týdny větrnější. Zpočátku šlo o lokální nárazy rychlosti větru vázané na bouřky a průchod studené fronty. Ve druhé polovině týdne doprovázely vyšší rychlosti větru přísun studeného a vlhkého vzduchu od severozápadu.