12. duben 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Přes četnější srážky a snižení teplot pokračoval na většině území pokles zásob půdní vláhy. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) je nyní postižena většina Moravy a Slezska, a také jižní, západní a severozápadní Čechy Kombinace málo vydatných srážek, vyšší než průměrné teploty a zejména rychlý rozvoj vegetace, která začíná výrazně odčerpávat půdní vláhu, způsobily, že v uplynulém týdnu pokračoval pokles relativního nasycení půdy

 
     Povrchová vrstva (0-40 cm) je v současné době nasycena alespoň na 70% na méně než ⅕ území, zatímco téměř polovina území vykazuje sníženou dostupnost vláhy. To je dramatický nárůst oproti 17.5% před 14 dny. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity sice nasycen na 65% území a oproti minulému týdnu se i tento ukazatel zhoršil. V Jihomoravském kraji přetrvává nepříznivá situace na Znojemsku a Břeclavsku, kde ale došlo oproti minulému týdnu k mírnému zlepšení. Na více než 300 km2 území ČR je v půdě méně než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy (a v povrchové vrstvě je takto postiženo cca 1700 km2 převážně zemědělské půdy), což představuje zdvojnásobení takto postiženého území oproti předchozímu týdnu.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha je více než 31.3% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem. Plocha zasažená počínajícím nebo mírným suchem se oproti minulému týdnu mírně snížila. Došlo ale k dalšímu zvýšení plochy postižených výrazným suchem (S3-S5), které v sobotu zasahovalo 18,4% území. Pokračuje tak negativní trend, jak vyplývá ze srovnání se situací před týdnem resp. 14 dny (17,8% a 7,1%) a odráží pokračující deficit srážek, nadprůměrný teplotní průběh a pokračující rozvoj vegetace. V povrchové vrstvě (0-40 cm) se díky srážkám v minulém týdnu zastavil nárůst ploch zasažených mimořádně intenzivním suchem, nicméně 17% území zůstává postiženo výrazným až extrémním suchem a méně než ⅓ území není suchem postižena. Přetrvávají nepříznivé podmínky na Břeclavsku, Znojemsku a v severo-západní části Jihomoravského kraje a došlo ke zlepšení na severu Zlínského a jihu Moravskoslezského kraje. V Čechách se situace příliš nezměnila a spíše se v nejvíce postižených oblastech zhoršila. Mimořádné podmínky nyní přetrvávají na horním toku Vltavy (včetně okolí Lipna) na většině území Plzeňského a Karlovarského kraje.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu počasí se ani v minulém týdnu nezlepšilo nasycení půdy vodou. Měřené hodnoty půdní vlhkosti se jen mírně liší oproti hodnotám z minulého týdne. V profilu 0-50 cm registruje ČHÚ vlhkost půdy nad 70 % VVK pouze na 23 % stanic a 40 % stanic má sníženou zásobu půdní vláhy. Na 16 % stanic klesla půdní vlhkost pod 30 % VVK, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě. Měřené hodnoty půdní vlhkosti ukazují také na pokračující pokles zásob půdní vláhy v profilu 50-100 cm. Na 12 % stanic zde již klesla půdní vlhkost pod 30 % VVK (opět odpovídá modelovým údajům).
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
V uplynulém týdnu (6.4.-12.4.) se střídalo jasné i oblačné počasí, po dvou týdnech se některé oblasti konečně dočkaly srážek. Srážky se vyskytly především v období 8.-10.4., nicméně za toto období spadlo na většině území pouze několik mm srážek, srážky v řádech desítek mm se vyskytly pouze ve vyšších polohách. Srážky s úhrnem okolo 1 mm se vyskytly ještě 12.4. Maximální teploty na začátku týdne (do 8.4.) přesáhly i 20°C, poté klesly v souvislosti s přechodem studené fronty o 10 °C, ke konci týdne se pak maximální teploty opět zvyšovaly. Rychlost větru se v půlce týdne zvýšila z 1-2 na zhruba 3 m/s (údaje pro většinu území). Minimální teploty se pohybovaly začátkem týdne na většině území nad 5°C, poté klesly k několika málo stupňům nad nulou (někde i pod bod mrazu).