12. duben 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy, zůstává vysoké, a to v obou vrstvách, jak vyplývá z mapových podkladů. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se vyskytují na méně než 2,6% území (oproti 0,1% v minulém týdnu), zatímco nasyceny alespoň na 70% v této vrstvě jsou téměř ⅗ území ČR (oproti ¾ v předchozím týdnu).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením na jihozápadě a jihu Čech, a dále na jižní Moravě u hranic s Rakouskem. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na více než 9/10 území. V hlubší vrstvě bylo překročeno 70% nasycení prakticky na celém území. Profily se zásobou vláhy v celém profilu menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území nevyskytují. Míra nasycení půdního profilu je tedy velmi vysoká.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se ve srovnání s minulým týdnem změnila jen mírně a zůstává velmi příznivá. O horší než obvyklé zásobě vody v půdě, typické pro toto období v roce, lze hovořit na méně než 4% území, a to ve všech vrstvách. Výjimečně jsme zachytili výskyt sucha o intenzitě S2-S3 (0,6% v celém profilu). Z reigonů vyznačujících se horší než obvyklou zásobou vodou v půdě lze zmínit okolí Plzně a region západně od Pardubic.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině stanic přetrvává vlhkost půdy v orniční vrstvě nad 70 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 3 % stanic a v 50-100 cm na 15 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 33 % stanic, v 10-50 cm na 28 % a v 50-100 cm u 34 % stanic. Nižší vlhkosti půdy se vyskytují především v hlubších vrstvách půdy v Polabí, Poohří, jižních a západních Čechách a v okolí středního toku Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - Díky mírnému průběhu zimy je stále patrný relativně časný nástup vegetační sezóny, a tedy i lepší než obvyklá kondice vegetace zejména v severní polovině, která v tomto ročním období koresponduje spíš s časnějším vývojem. Nicméně postupně dochází k zhoršování relativní kondice vegetace, a to na většině území. Horší než obvyklá kondice vegetace je pak patrná v jižních Čechách, v okolí Plzně a na jižní Moravě u hranic s Rakouskem, což je v souladu s oblastmi s nižším obsahem dostupné vláhy v povrchové vrstvě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Na začátku týdne od 5. do 12.4.2015 k nám ještě proudil chladný vzduch ze severu, příliv chladného vzduchu slábl v úterý 7.4. s rozšiřováním výběžku tlakové výše nad Britskými ostrovy. Ve středu přes naše území postupovala okluzní fronta. Ve čtvrtek a pátek počasí na našem území ovlivňovala tlaková výše, po její zadní straně k nám proudil teplý vzduch od jihozápadu, tato tlaková výše v sobotu slábla. V neděli pak přes naše území postupovala studená fronta. Popsaná situace se projevila v teplotě vzduchu tak, že průměrné teploty postupně rostly od pár stupňů nad nulou minulou neděli až k teplotám nad 10°C v neděli 12.4.. Obdobně se zvedly maximální teploty z hodnot kolem 5°C na začátku až k 20°C na konci uvedeného období, minimální teploty potom z hodnot pár stupňů pod nulou k hodnotám kolem 5°C. 5.4. a 6.4. bylo na většině území polojasno, 8.4. v důsledku přechodu okluzní fronty všude zataženo, jinak bylo jasno (7.4. na západě, 9.a 11.4. na východě území, 12.4. na severu Čech, 10.4. potom na celém území). Pršelo velmi málo, především 6.4., kdy spadlo ve vyšších polohách pár milimetrů srážek, 7.4. spadlo pár milimetrů pouze v horských polohách na severu a východě Moravy. V nejvyšších polohách byly srážky sněhové. Začátkem týdne se sněhová pokrývka vyskytovala ve vyšších polohách po celé republice, během týdne ubývala a koncem týdne se vyskytovala, až na pár výjímek, pouze v nejvyšších polohách na severu Moravy a Čech. Rychlosti větru odpovídaly slabému až mírnému větru (především 8.4.) podle Beauforta.