12. duben 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (5.4. - 11.4.2020) podle předpokladu bylo naše území pod vlivem tlakové výše. To znamenalo teplé a suché počasí bez srážek. Na celém území republiky tedy nebyly zaznamenány srážky, naopak po celý den svítilo slunce. Maximální teploty vzduchu se dostávaly často nad hranici 20°C. Mírně se ochladilo v pátek a sobotu a to na 16-20°C. Noční teploty byly značně prostorově rozdílné. Nebylo výjimkou, že byly blízko sebe místa s ranním minimem výrazně pod i nad bodem mrazu (rozdíly i 10°C). Průměrně byla tyto minima okolo +2°C.
Suché období pokračuje nadále. V minulém týdnu opět nepršelo a v dalších 10 dnech se bude sucho dále rozšiřovat. Dokonce na 80 % území může být výjimečné až extrémní sucho. Slabší naděje na zlepšení stavu dává model IFS na příští pondělí, ale zatím je tato předpověď méně jistá.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se čtvrtý týden v řadě prohlubuje. V minulém týdnu došlo k rapidnímu zvýšení intenzity sucha. Na většině území České republiky převládá výrazné až výjimečné sucho. V jižních Čechách a v Krkonoších je sledováno i extrémní sucho. Jako oblast, která je na tom trochu lépe, je okolí Prahy.
Výrazné až výjimečné sucho sledujeme v pásu od Šluknovského výběžku po hranicích až do Jeseníků a do Beskyd. Výrazné až extrémní sucho se vyskytuje nadále i v jižních Čechách, především na Třeboňsku a na Jindřichohradecku.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se také mírně prohloubila a to v pásu od Šluknovského výběžku po hranicích až do Jeseníků a do Beskyd. Výrazné až extrémní sucho se vyskytuje nadále i v jižních Čechách, především na Třeboňsku a na Jindřichohradecku.
Sucho se i nadále vyskytuje na téměř 99 % území České republiky.V hlubší vrstvě vidíme dlouhodobě problém zejména v oblasti severozápadně od Prahy a v jižních Čechách. Co se týče prognózy stavu sucha na příští dva měsíce, nejeví se očekávaný vývoj dobře.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se oproti předchozímu týdnu zhoršil. Největší rozdíl oproti minulému týdnu nastal v povrchové vrstvě (0–40 cm), kde většina České republiky náleží do kategorie, kde je negativní odchylka zhruba -20 mm.
V hlubší vrstvě (40–100 cm) situace spíše stagnovala. Největší deficit pozorujeme i nadále v oblasti severozápadních Čech, Třeboňska, Pardubicka, jižní Moravy.. Aktuální vývoj je nadále znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně.
Posilování dlouhodobějšího deficitu v hlubších vrstvách potvrzují i stavy podzemní vody dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Normální až podnormální stav vodních toků je sledován převážně na celém území republiky. Vyskytují se i místa se stavem „sucho“ vč. kategorie extrémní sucho a to na jižní Moravě, případně na tocích v jižních Čechách a v Polabí.
V celém profilu do 1 m se k 05. 04. vyskytuje deficit zhruba na 99 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 75 % území je deficit nejméně 20 mm, na 7 % území je deficit více než 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem zhoršila.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Horské oblasti v Čechách jsou nasyceny velmi dobře. V minulém týdnu pokleslo nasycení v této vrstvě velmi výrazně a většina území se nachází pod bodem snížené dostupnosti, nejhůře se jeví oblast jižní Moravy.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá v Podkrušnohoří, v jižních Čechách a na jižní Moravě. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách.

Dopady na vegetaci: RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE je oproti minulému týdnu na většině území spíše trochu horší.. Příroda se letos probudila zhruba o 14 dní dříve a na našem území je zhruba o 15–30 % více biomasy než je v tomto období obvyklé. Mapa signalizuje relativně časný počátek vegetace, což je odrazem relativně teplého průběhu zimy a odezvou rozvíjející se vegetace a svědčí o časném nástupu některých fenologických fází. Tento stav nelze prozatím spojovat s dopady sucha nebo naopak dobrým vláhovým zásobením. Je však nutné vnímat tuto relativně pozitivní zprávu v kontextu dlouhodobé předpovědi, která ukazuje, že bez nadprůměrných srážek bude panovat v řadě regionů akutní nedostatek vláhy pro plodiny. Stav relativní kondice vegetace se oproti předcházejícímu týdnu zhoršil o 5–10 %.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 05. 04. Zprávy 341 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Ve třetině hlášených okresů je sledován 10% snížení výnosu způsobené suchem, dva okresy hlásí extrémní poškození tedy snížení zhruba o více jak 40 %.
Situace v krajině se po deštivějším únoru začíná horšit a nedostatek vláhy na mnoha místech začíná působit problémy pro vzcházení plodin. Výsušný vítr ani silné mrazy také plodinám nepomohly. Reportéři velmi často uvádějí, že v povrchové vrstvě není dostatek vláhy a rostliny začínají být nedostatkem vody ovlivněny. Start sezóny není zcela příznivý.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 05. 04. V jihlavském, klatovském, kroměřížském a pardubickém okrese a také v okrese Brno-venkov a Hlavní město Praha nesledují projevy sucha.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme v severní Itálii, v jižní Francii, na pobřeží Černého a Jadranského moře a také v Maďarsku. Severní oblast sledovaného území je nasycena relativně dobře. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru. V České republice je sledována nižší půdní vláha v okolí velkých řek a na jižní Moravě je stav nejhorší.
Oproti minulému týdnu se na většině sledovaného území půdní vláha snížila.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území pokračoval pokles vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 25 % stanic, v 10 až 50 cm je na 14 % stanic a v 50-100 cm na 17 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 2 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm a 50-100 cm na 13 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severovýchodní Moravě a Čechách, nižší především v nížinách ve středních a jižních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (22.3. - 28.3.2020) se vyplnila předpověď, kdy modely většinou předpokládaly sušší počasí. Pršelo jen minimálně a to minulou neděli (22.3.2020). Na většině území nepršelo vůbec anebo byly zaznamenány úhrny do 1 mm za týden. Výjimka byla v Beskydech a Jeseníkách, kde napršelo do 5 mm za týden. Počasí bylo zpočátku velmi chladné, ale postupně se začalo oteplovat. V neděli a pondělí byla denní maxima jen do 3°C, naopak v pátek a sobotu vyšplhaly teploty na 15-17°C, místy dokonce až k 19°C. Noční minima naopak neudělaly vůbec radost našim zemědělcům a ovocnářům. Ty totiž klesaly až k -8°C a noci bod bodem mrazu byly prakticky celý týden. Uplynulý týden byl i relativně větrnější, kdy se průměrné denní rychlosti větru pohybovaly mezi 2-4 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 13.4.2020) jsou srážky hlavně během dnešního dne (pondělí), které jsou vázány na bouřky ve studené frontě. Další srážky se mohou objevit v pátek a poté z neděle na pondělí. Srážky budou prostorově rozdílné a predikce není příliš stabilní. Části území se srážky více vyhnou a budou jen do 5 mm za týden. V místech s bouřkou anebo srážky počátkem příštího týdne mohou být úhrny až přes 20 mm. Celkově můžeme hodnotit, že příliš deště nebude. Za frontou se výrazně ochladí a v úterý klesnou maxima pod 10°C. Poté se začne postupně oteplovat a už ve čtvrtek mohou být denní teploty i nad hranicí 20°C. Po víkendu se modely zatím rozcházejí, ale v průměru čekáme maxima na 13-16°C. Noční a ranní minima budou nebezpečné hlavně v úterý a ve středu, kdy se dostanou opět pod bod mrazu a mohou způsobit další škody na zemědělských plodinách. Sucho bude nadále se rozvíjet a zhoršovat. Špatná situace bude převážně v povrchové vrstvě do 40 cm. Relativní vlhkost půdy bude na většině území pod 50 % a na jižní Moravě i pod 30 %. O něco lepší stav bude v hlubších vrstvách, ale i zde na řadě míst už vyskytuje výjimečné sucho. Celkově by měla být minimálně snížená dostupnost vody v půdě prakticky na celém území republiky. Do konce týdne čekáme na 80 % území výjimečné až extrémní sucho. Situace se zatím podle výhledu může zlepšit příští pondělí, ale to závisí, kolik srážek bude spjato s další frontou.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 29. dubna předpokládá, že teploty vzduchu budou od příštího týdne většinou kolem normálu anebo lehce níže. Srážek se příliš do konce dubna nečeká.
Suché období pokračuje nadále. V minulém týdnu opět nepršelo a v dalších 10 dnech se bude sucho dále rozšiřovat. Dokonce na 80 % území může být výjimečné až extrémní sucho. Slabší naděje na zlepšení stavu dává model IFS na příští pondělí, ale zatím je tato předpověď méně jistá.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech nadprůměrné, třetí a čtvrtý týden by měl být spíše už průměrný. Srážkově by v ČR měly být toto období průměrné, třetí a čtvrtý týden by mohl být nadprůměrný. Do začátku května je cca 10% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území České republiky. Do konce začátku června je přibližně 10–30% pravděpodobnost, že se dosytí nejprodukčnější regiony (tj. řepařská a kukuřičná oblast) Čech. Deficit v části střední Moravy, severních Čech a v oblasti mezi středem Čech a Poohřím a také v některých regionech jižních Čech a jižní Moravy přetrvá s velkou pravděpodobností do poloviny června. Do poloviny července pak je jen přibližně 30-50% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy v již jmenovaných regionech a pro některé lokality čekáme přetrvávání deficitu až do září letošního roku.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště v severních Čechách v Poohří, na Třeboňsku i podél toku Labe a na jižní Moravě.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.