12. září 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (5.9. – 11.9.2021) jsme byli většinou pod vlivem tlakové výše a provázelo nás tedy slunečné počasí. To se mírně zkazilo o víkendu, kdy k nám pronikla okluzní fronta a brázda tlakové níže. Srážky se vyskytovaly pouze ojediněle skrz bouřky převážně v sobotu. Na většině území republiky tedy vůbec nepršelo. Většina srážek je koncentrovaná na jihozápad a západ Čech, kde lokálně spadlo mezi 10-30 mm. Prostorové rozdíly byly velké. Maximální teploty byly většinou od pondělí do čtvrtka do 25 °C. Poté teploty se dostávaly i mírně nad tuto hranici.
V dalších dnech se začne postupně ochlazovat, ale celkově srážek by mělo být málo. Půdní vlhkost bude nižší ve svrchní vrstvě, ale odchylky budou malé.

 

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v minulém týdnu mírně prohloubila. V podstatě z bezrizikového stavu nyní sledujeme spíše na severní Moravě a ve východních Čechách sníženou úroveň půdní vláhy až počínající sucho. Tedy zanedbatelné riziko.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) zůstává i nadále ve velmi dobrém stavu a v minulém týdnu nedošlo k žádné významné změně. Zůstává i nadále jedna drobná lokalita na Jesenicku, kde je sledováno počínající až mírné sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na max. 1,5 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně zhoršil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) se stav z mírného přebytku příp. neutrálního stavu změnil na většině území na stav deficitní. Nyní převažuje na většině území deficit o 5 až 20 mm od obvyklé zásoby vody. Lepší stav než je obvyklé je sledován na jižní Moravě, ojediněle v Čechách.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu mírně snížil, ale i nadále na většině území je v lepším stavu než je pro tuto dobu obvyklé. Výjimkou jsou Jeseníky a menší drobné oblasti ve východních Čechách, jedná se však o velmi drobná místa, kde je sledován mírný deficit.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚhttp://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho# převažuje na většině území Čech stav normální až podnormální vodnosti. V jižních Čechách je sledována spíše normální vodnost. Zřídka se vyskytuje i podnormální vodnosti.
V celém profilu do 1 m se k 12. 09. vyskytuje deficit na cca 22 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 14 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm, na více než 1 % území je kladný deficit dokonce o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo na většině území.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 30–70 %. V Polabí, v podhůří Jeseníků, v severozápadních Čechách a na jižní Moravě je stav mírně nižší.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jižní a střední Moravě, Jesenicku, Polabí a v severozápadních Čechách.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla vegetace v příznivém stavu. V druhé polovině března a v dubnu se stav začal zhoršovat. Situace se nezlepšila ani v květnu, kdy na většině území byla sledována horší RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE než je pro tuto dobu obvyklé. Chladnější počasí neumožnovalo rychlý vývoj vegetace a ona i nadále zůstávala zpožděná cca o 14 až 21 dní. Na konci května byl sledován nejhorší stav od počátku letošní sezóny. Relativní stav kondice vegetace byla cca o 25–30 % horší než bylo pro tuto dobu obvyklé.
V červnu se vegetace díky vzestupu teplot začala zlepšovat. Byl sledován stav mírně lepší než je pro tuto dobu obvyklé. V průběhu letních prázdnin zůstála vegetace v dobrém stavu a na většině míst bylo cca o 15 % biomasy více. V současnosti je lepší stav sledován ve středních Čechách a na jižní Moravě (cca 125–135 %), na zbytku území je stav mírně nižší, ale i tak v lepší kondici. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 05. 09. Zprávy 192 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Zpravodajové v Polabí a na jižní Moravě očekávají mírné propady na výnosech a to do 30 %, podrobněji uvedeno v hlavní dopadové mapě.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (59 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ 28 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (cca 49 % hlášení) až vlhký 32 % hlášení).
V současné době ještě v několika lokalitách dobíhají žně, které byly většinou zpožděny skrz celkově pozdější vývoj vegetace v průběhu roku a také deštivým počasí, které mělo za následek nesjízdnost polí. Probíhají podzimní přípravné práce a setí ozimů, i nadale platí, že ne všude je možný vjezd do polí a tudíž není možné sít ozimy.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 05. 09. V devíti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY pozorujeme i nadále spíše v jižní části sledovaného území - v Itálii, Maďarsku, a na Balkáně. Všeobecně lze říci, že severní polovina území má stav lepší než ta jižní. Situace východně a severovýchodně od naší republiky je výrazněji lepší než na zbytku sledovaného území. Oproti předchozímu týdnu se index půdní vláhy snížil na většině sledovaném území.
V České republice sledujeme nižší stav v Jeseníkách než na zbytku republiky.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (5.9. – 11.9.2021) jsme byli většinou pod vlivem tlakové výše a provázelo nás tedy slunečné počasí. To se mírně zkazilo o víkendu, kdy k nám pronikla okluzní fronta a brázda tlakové níže. Srážky se vyskytovaly pouze ojediněle skrz bouřky převážně v sobotu. Na většině území republiky tedy vůbec nepršelo. Většina srážek je koncentrovaná na jihozápad a západ Čech, kde lokálně spadlo mezi 10-30 mm. Prostorové rozdíly byly velké. Maximální teploty byly většinou od pondělí do čtvrtka do 25 °C. Poté teploty se dostávaly i mírně nad tuto hranici. Noční teploty klesaly k 8-12 °C. Relativně větrný den byl ve čtvrtek a v pátek, jinak byly většinou průměrné denní hodnoty okolo 1 m/s

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 13.9.2021) budeme nejdříve pod vlivem nevýrazného výběžku vyššího tlaku vzduchu. Ve středu přes nás přejde studená fronta s brázdou nízkého tlaku. Ke konci týdne se začne zase prosazovat výběžek tlakové výše. Srážky v tomto týdnu očekáváme ve středu a ve čtvrtek. Spadne většinou do 15 mm, lokálně převážně na severu mohou být až okolo 25 mm. Další srážky se očekávají až počátkem dalšího týdne, ale to je celkem nejisté. Během tohoto týdne se bude postupně ochlazovat. Do středy čekáme maxima až okolo 25 °C, pak začnou klesat k 20 °C. Noční teploty budou většinou okolo 12-15 °C, ale od pátku začnou padat častěji pod 1 0°C. Půdní vlhkost bude většinou stále odpovídat dlouhodobým hodnotám. Mírně nižší hodnoty se objevují ve svrchní vrstvě do 40 cm, ale to by měly i menší deště vždy doplnit. Tedy i za 10 dnů nečekáme větší problémy.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 29. září se předpokládá, že teploty budou hodně nadprůměrné pouze už pár dnů (do 17. září). Po zbytek období čekáme teploty kolem obvyklých hodnot, ale převažuje větší nejistota. Teploty tedy budou v dlouhodobějším horizontu klesat z maxima 25 °C na 15-17°C. Srážek se příliš nečeká, tedy bude spíše sušší počasí.
V dalších dnech se začne postupně ochlazovat, ale celkově srážek by mělo být málo. Půdní vlhkost bude nižší ve svrchní vrstvě, ale odchylky budou malé.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.