13. prosinec 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (6.12.–12.12.2020) jsme byli hlavně pod vlivem tlakové níže. I přesto, že bylo většinou zataženo, tak nakonec jsme se příliš deště nedočkali. Nejvíce pršelo uprostřed týdne (úterý až čtvrtek). Nejvíce srážek spadlo na západě republiky a Vysočině. Většinou šlo o úhrny do 10 mm za týden. Naopak v severní polovině republiky a na Moravě většinou vůbec nepršelo anebo jen pár milimetrů. Během týdne se postupně ochlazovalo. Zpočátku byla maxima přes 10 °C, tak od středy jsme se dostávali pravidelně pod 5 °C.
Stále pokračujeme v suchém prosinci, kdy v minulém týdnu příliš nepršelo a ani v dalších 10 dnech se nečekají výrazné srážkové úhrny. Do toho teploty vzduchu budou většinou do 5 °C a na Vánoce dokonce i vyšší.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se pátý týden zhoršuje. Počínající až výrazné sucho je sledováno podél západních hranic s Německem, v severovýchodních pohraničních horách, Jeseníkách a ve Zlínském kraji. Dále je sucho sledováno v pásu od východní části Jihočeského kraje po Jeseníky. Místy je sledováno i stupeň S4, tedy výjimečné sucho.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se v minulém týdnu nezměnila. V této části půdy se vyskytuje pouze drobné lokality se stavem počínajícího sucha.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje v pohraničních oblastech, celkem zhruba na 22 % území (půdní profil 0–100 cm), oproti předchozímu týdnu se plocha zdvojnásobila. Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce. 

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně rozšířil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) nyní začíná převažovat deficit s odchylkou 5–20 mm. Střední Čechy a jižní Morava jsou na tom trochu lépe, zde je stav neutrální případně lepší než je obvyklé.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) minulý týden spíše stagnoval. Kladná odchylka je sledována na Moravě a ve Slezsku, místy v Čechách. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních a severních Čech, Plzeňska a v Krkonoších.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ v západní a severní části republiky převažuje podnormální vodnost. Na Vysočině a v Jihomoravském kraji se místy vyskytuje nadnormální vodnost. V ostatních oblastech převažuje spíše normální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 13. 12. vyskytuje deficit zhruba na 49 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 11 % je sledována kladná odchylka o více jak 20 mm, na 4 % o více jak 40 %.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): V minulém týdnu došlo ke snížení relativního nasycení v oblasti České tabule a východně od řeky Moravy. I nadále však na většině území převažuje vyšší relativní nasycení.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá v západních a severozápadních Čechách. Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na zbytku nezmíněného území.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 06. 12. Zprávy 235 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Z okresu Most je hlášeno snížení výnosů o více jak 40 %, 9 okresů hlásí střední poškození porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 7 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %.
Respondenti vnímají s obavami vodní bilanci, která je za poslední tři měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, za poslední týden převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (53 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (33 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 48 % hlášení) až mírně vlhká (cca 26 % hlášení).
Agronomové hlásí, že na mnoha místech není sklizena cukrovka či není doposud odvezena. I nadále zůstává půda na mnoha místech podmáčená a není možno pokračovat v podzimních pracích. Faktem zůstává, že ne všude se podařilo dosít ozimé plodiny.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 29. 11. V tachovském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha. V dalších 8 hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY se oproti předcházejícímu týdnu zlepšil spíše v okrajových částech sledovaného území. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme i nadále na pobřeží Černého a Jaderského moře. V České republice je sledována vyšší půdní vlhkost. Všeobecně půdní vlhkost se snižuje s postupem na jih sledovaného území. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území, především na severní a střední Moravě, jižních a východních Čechách a na Vysočině nadále převládá vysoká vlhkosti půdy v orniční vrstvě, sucho se vyskytuje místy v severozápadních a západních Čechách. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 7 % stanic, v 10 až 50 cm je na 10 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 62 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 34 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a Moravě, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (6.12 – 12.12.2020) jsme byli hlavně pod vlivem tlakové níže. I přesto, že bylo většinou zataženo, tak nakonec jsme se příliš deště nedočkali. Nejvíce pršelo uprostřed týdne (úterý až čtvrtek). Nejvíce srážek spadlo na západě republiky a Vysočině. Většinou šlo o úhrny do 10 mm za týden. Naopak v severní polovině republiky a na Moravě většinou vůbec nepršelo anebo jen pár milimetrů. Během týdne se postupně ochlazovalo. Zpočátku byla maxima přes 10 °C, tak od středy jsme se dostávali pravidelně pod 5 °C. Noční teploty pak po většinu týdne byly okolo bodu mrazu. Větrné počasí nás doprovázelo do úterý, poté se vítr uklidnil.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 14.12.2020) bude převládat inverzní charakter počasí, proto se čeká velké množství nízké oblačnosti. Do toho ve středu přes nás přejde rozpadající se studená fronta. Toto celkové počasí nepřinese příliš srážek. Nejvíce se jich čeká až příští pondělí, ale i tak půjde o menší množství. Tedy prakticky celý tento týden bude bez deště. V celém výhledu na 10 dnů dopředu pak očekáváme úhrny okolo 15 mm. Teploty vzduchu se budou pohybovat během dne do 5 °C. V noci budou pak teploty klesat nejčastěji k bodu mrazu. Vzhledem k tomu, že se nečekají příliš silné srážky v dalším období, tak půdní vlhkost bude nadále klesat a to hlavně ve svrchní vrstvě. Relativně bude stále dosti vysoká, ale již klesne z kategorie 70-90 % na rozmezí 60-70 %. Pomaličku se začne zmenšovat i relativní nasycení hlubších vrstev. Celkově to bude znamenat, že na počátku příštího týdne bude nižší půdní vlhkost hodnocena už jako mírné či výrazné sucho pozorována hlavně od středních poloh níže a tedy zhruba na 35 % území republiky bude snížená půdní vlhkost. V nížinách bude naopak situace odpovídat obvyklým hodnotám.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 30. prosince, se předpokládá, že teploty budou až do Vánoc mírně nadprůměrné, ale vzhledem k časté inverzi lze čekat, že v nižších polohách půjde spíše o průměrné teploty vzduchu. Maxima budou okolo 5°C, na Štědrý den by mělo být ještě tepleji. Nelze tedy příliš předpokládat s Vánocemi na sněhu. Srážky by měly být častější až v poslední dekádě prosince, ale pravděpodobně půjde opět jen o přeháňky.
Stále pokračujeme v suchém prosinci, kdy v minulém týdnu příliš nepršelo a ani v dalších 10 dnech se nečekají výrazné srážkové úhrny. Do toho teploty vzduchu budou většinou do 5°C a na Vánoce dokonce i vyšší. Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné.
Do konce roku je cca 50–90% a větší pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na jižní Moravě, v okolí Prahy a případně v dalších menších lokalitách.
Ostatní oblasti tak příznivé vyhlídky nemají. Lokality v západních a severozápadních Čechách, Krkonoše a Jeseníky mají vypočítanou pravděpodobnosti na dosycení půdního profilu do cca 20 %, případně i méně. Do konce února je přibližně 30–50% pravděpodobnost, že se dosytí právě zmíněné oblasti.
V prognóze stavu sucha do konce května 2021 jsou počítány pravděpodobnosti dosycení zhruba mezi 30–50 % pro většinu území, podrobněji v níže uvedených odkazech.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.