14. březen 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (7.3. – 13.3.2021), jak slibovala předpověď počasí, přinesl nejvíce srážek přechod teplé fronty ve čtvrtek. Poté následoval přechod dalších frontálních systémů většinou doprovázených přeháňkami. Celkově to přineslo srážek ale poskromnu. Většinou napršelo jen do 5 mm za týden. Více jich pak bylo v horských oblastech a to do 30 mm. Teploty byly počátkem týdne celkem nízké (denní maxima okolo +5 °C), až s příchodem teplé fronty se začalo oteplovat. V sobotu pak vyšplhaly teploty vzduchu na jižní Moravě i k hranici 15 °C.
Zbytek března se zdá, že bude chladnější, ale na srážky málo bohatý. Relativní půdní nasycení bude stále dosti vysoké.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se vyskytuje velmi ojediněle a to na pomezí Čech a Moravy, v jižních Čechách a v horách (Beskydy, Šumava, Jeseníky, Krkonoše a Krušné hory). Jedná se převážně o počínající sucho. Na zbytku území není sledováno riziko sucha.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se téměř shoduje s lokalitami jako v povrchové vrstvě (vyjma Vysočiny). Intenzivnější stupně sucha jsou sledovány v Krkonoších.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje do 6 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně zvýšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje i nadále stav neutrální.. Na jižní Moravě a v okolí Prahy je stav lepší než je pro tuto dobu obvyklé. Na Vysočině je však deficit již hlubší.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) se minulý týden v podstatě nezměnil. Kladná odchylka je sledována na jižní Moravě a ve středních Čechách.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území nadnormální až normální vodnost. V jihozápadních a severních Čechách sledujeme normální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 14. 03. vyskytuje deficit zhruba na 20 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 10 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje stav mezi 70–90 % relativního nasycení. Vyšší nasycení je v pohraničních horách.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na většině území. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách a v Podyjí.

Dopady na vegetaci: RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE je na počátku vegetační sezóny na většině území v lepším stavu než je pro tuto dobu obvyklé. Na území se nyní vyskytuje zhruba o 5–25 % více biomasy. Velmi dobrý stav kondice je sledován na Šumavě a v západních Čechách. Oblast východně od Prahy, severovýchodně od Českých Budějovic, Poodří a v okolí vodního toku Jihlava je nyní stav mírně horší.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 07. 03. Zprávy 225 zpravodajů z 58 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Tři okresy očekávají ztráty mezi 10–30 %, tři okresy hlásí ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (72 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (19 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 51 % hlášení) až velmi vlhká (34 % hlášení).
Na polích je v současné době setrvalý stav a půda je nasycená z roztátého sněhu, chladnější počasí opět zastavilo jarní práce. Stav plodin odpovídá vegetační části roku. Z hlášených reportů dále vyplývá, že vysoká nasycenost posunuje setí jařin. Respondenti hlásí, že na mnoha místech je výchozí stav do nové sezony velmi dobrý a takový tu už několik let nebyl.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 07. 03. V tachovském a jindřichohradeckém okrese jsou sledovány počínající projevy sucha, v dalších sedmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území nadále převládá vyšší vlhkost půdy v orniční vrstvě, sucho registrujeme pouze lokálně v severozápadních a západních Čechách v hloubkách 30 až 100 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 8 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 47 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 33 % stanic a v 50-100 cm na 24 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a ve vyšších polohách, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách a na jihu Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (7.3. – 13.3.2021), jak slibovala předpověď počasí, přinesl nejvíce srážek přechod teplé fronty ve čtvrtek. Poté následoval přechod dalších frontálních systémů většinou doprovázených přeháňkami. Celkově to přineslo srážek ale poskromnu. Většinou napršelo jen do 5 mm za týden. Více jich pak bylo v horských oblastech a to do 30 mm. Teploty byly počátkem týdne celkem nízké (denní maxima okolo +5 °C), až s příchodem teplé fronty se začalo oteplovat. V sobotu pak vyšplhaly teploty vzduchu na jižní Moravě i k hranici 15 °C. Noční teploty byly mrazivé a to nejčastěji do -7 °C a přízemní minima až k -10 °C. Naopak od pátku se oteplilo i v noci a minima byly okolo bodu mrazu. V první polovině týdne byl vítr velice slabý, pak se situace otočila a naopak nás čekala větrná epizoda s průměrnými hodinovými rychlostmi i okolo 10 m/s a nárazy přes 20 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 15.3.2021) nás bude ovlivňovat příliv studeného a vlhkého vzduchu od severu a severozápadu. To by se mělo změnit až počátkem příštího týdne. Do pátku nás budou zlobit slabé přeháňky, které mohou být občas i sněhové a to hlavně od středních poloh. Celkově má spadnout nejčastěji do 10 mm srážek v dalších 10 dnech. Na horách může připadnout až 20 cm nového sněhu. Postupně se bude i ochlazovat a maxima budou se držet v druhé polovině týdne pod +5°C a v noci budou moci padat až k -5°C i v nižších polohách. Relativní nasycení půdy bude stále dosti vysoké a oproti současnému stavu nečekáme žádné dramatické změny. Situace bude odpovídat dlouhodobým hodnotám.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 31. března se stav oproti minulému výhledu změnil a spíše posouvá březen k chladnějším hodnotám. Zhruba do 26. března čekáme podprůměrné teploty. V týdnu od 22. března budou maxima stoupat jen k 10 °C a noční teploty pod bodem mrazu mají šanci vydržet do 26. března. Zbytek měsíce března má být podle tohoto modelu srážkově podprůměrný.
Zbytek března se zdá, že bude chladnější, ale na srážky málo bohatý. Relativní půdní nasycení bude stále dosti vysoké.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné až slabě podprůměrné. Nejchladnější by měl být první předpovědní týden, poté se bude postupně oteplovat. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.