14. červen 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden přinesl poměrně výraznou změnu v lokalizaci suchem postižených oblastí. V západní části území ČR došlo k výraznému zlepšení stavu v důsledku poměrně vydatných srážek a nižších teplot. Naopak na východě byly teploty výrazně vyšší a srážky byly výrazně lokálního charakteru, jak vyplývá z přiložených map. (Pozn. Mapy nezahrnují srážky během většiny neděle a pondělí). Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zvýšilo na většině území Čech, což se týkalo i oblastí, kde sucho počínalo ohrožovat produkční úroveň některých plodin (např. okres Louny, Rakovník a další). Avšak na Moravě se situace spíše zhoršila, a v povrchové vrstvě je nejhorší na jižní Moravě (okr. Znojmo a Břeclav), zčásti také v Moravsko-slezském kraji.

 
Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm) byla v neděli 14.6. zasažena o něco více než 1/2 území (což je výrazně méně než v uplynulém týdnu), přičemž přes ¼ území je ohroženo nedostatečnou dostupností vláhy v této vrstvě. Přibližně 15% území ČR je v povrchové vrstvě nasyceno na 70 % a více (oproti cca 1% v předchozím týdnu) s největším zlepšením na území Čech. V hlubší vrstvě půdy (40-100 cm) bylo překročeno 70% nasycení na přibližně 1/2 území, ale nedostatek vláhy se objevuje i v této vrstvě - a to na 1/4 území. Celkově je půda (půdní profil do hloubky 100 cm) alespoň ze 70 % kapacity nasycena v součtu na cca 1/4 území, tedy více než před týdnem (1/5 území). Pod bodem snížené dostupnosti je téměř 1/4 území (oproti 1/3 v minulém týdnu). Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy se na našem území vyskytují na přibližně 3% území. Míra nasycení půdního profilu se v uplynulém týdnu zlepšila na západě území. Naopak v některých částech Moravy a Slezska dochází k poklesu výnosového potenciálu.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, tedy porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010, zaznamenali jsme zřejmé odchylky půdní vlhkosti zejména na východě ČR. Situace se ale v porovnání s minulým týdnem zlepšila, hodnotíme-li ČR jako celek. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě v povrchové vrstvě, typickou pro toto období v roce, má 40% území (oproti 90% minulý týden). Hodnotíme-li celý profil, je sníženou zásobou půdní vlhkosti zasažena téměř polovina území. Výrazná anomálie se nyní vyskytuje na území všech Moravských krajů a také v části krajů Středočeského, Královéhradeckého, Jihočeského a Vysočina jako důsledek výrazného deficitu v předešlých měsících. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, se celkově snížil na 29% v celém profilu a 26% v povrchové vrstvě. Nicméně od minulého týdne přetrvávají anomálie o intenzitě S4 i S5 regionálního charakteru, byť v menším rozsahu.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu oproti minulému týdnu pokračoval pokles vlhkostí půdy pod travnatým porostem především na Moravě. Ve vrstvě 0-10 cm je na 28 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 23 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm pouze na 9 % stanic, v 10-50 cm na 10 % a v 50-100 cm u 16 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují ve vrstvě 0 až 50 cm především na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - V tomto týdnu byly nejprve aktualizovány mapy kondice vegetace z uplynulého období, kde je patrné postupné zhoršování celkového stavu (odrážející obsah chlorofylu). Z relativně dobré kondice ještě v první polovině května se naše území nachází spíše v průměrné až podprůměrné kategorii. Nicméně s výjimkou některých regionů nejde prozatím o dramatické zhoršení. Aktuální kondice vegetace na našem území bude zpracována ve středu 17.6. - mapa se připravuje.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci se k 8.6. většině aktivních respondentů jevily jako relativně výrazné, zejména pokud jde o ječmen, pšenici a řepku. Ve většině ze 14 hodnocených okresů je očekáván negativní dopad na výnos zejména v okresech krajů Ústeckého, Středočeského a Jihomoravského, zvláště pak Louny, Rakovník, Břeclav, Uherské Hradiště, ale i další. V těchto okresech byly také v minulých 3-5 týdnech hlášeny výskyty výraznějšího poškození porostů nedostatkem vláhy. Otázkou nyní zůstává, v jaké míře budou důsledky nedostatku vláhy sníženy či eliminovány srážkovou činností v posledních dnech (týká se však jen západu ČR). Aktuální mapa zahrnující odpovědi z tohoto týdne bude zpracována v průběhu středy a čtvrtka.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Počátek minulého týdne byl ve znamení zvlněné studené fronty, která se udržovala hlavně nad západní polovinou republiky. Za ní pak zesílil příliv teplého vzduchu od jihu, který vyvrcholil víkendovými silnými bouřkami, vyvolanými další zvlněnou studenou frontou. V pondělí 8.6.2015 byl srážkově nejbohatší den za uplynulý týden. Silné bouřky postihly Čechy, kde byly denní úhrny častokrát vyšší než 20 mm, lokálně spadlo i více než 40 mm. Naopak na Moravě bylo pouze pár míst se srážkovými úhrny do 10 mm. Další významné srážkové úhrny byly o víkendu 13-14.6.2015, kdy bouřkové systémy tvořící se směrem od jihu, lokálně přinesly více než 20 mm srážek. To se projevilo i v týdenních úhrnech, kdy prostorově jde o nestejnorodé množství srážek s ohledem na výskyt konkrétních bouřek. Celkově více vody spadlo na území Čech než Moravy. Na Moravě pouze lokálně přesahují týdenní úhrny 10 mm, naopak v Čechách se pohybují ve velkém rozpětí 10-80 mm/týden. Zajímavý byl i vývoj teplot vzduchu. Teploty v první polovině týdne klesaly ke svému minimu v úterý, kdy se pohybovaly v průměru kolem 15-18°C maximálně. Poté došlo k růstu teplot vzduchu a o víkendu byla maxima na většině území přes 30°C. Rozložení teplot vzduchu ale nebylo minulý týden prostorově jednotné. Velké ochlazení uprostřed týdne se prakticky nekonalo na Moravě, kde maximální hodnoty byly stále výrazněji nad 20°C. Oproti tomu na západě území byly maximální hodnoty i kolem 10°C. Rychlost větru byla většinou nízká, do 2 m/s, ale v bouřkových situacích dokázaly nárazy větru stoupat až k hodnotám kolem 20 m/s.