14. červenec 2019

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (7.7 – 13.7.2019) k nám většinou proudil chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu. Srážek bylo nejvíce spojeno s přechodem tlakové níže od čtvrtka do neděle. Množství zaznamenaných srážek odpovídá naší předpovědi. Na většině území spadlo tedy mezi 10-25 mm a místy i přes 40 mm/týden. Nejvíce jich bylo v jižních Čechách, na severozápadě republiky a Znojemsku. Naopak většinou pod 10 mm/týden bylo na střední a severní Moravě a také na západě Čech (závětří Krušných hor). Teplota vzduchu byla na toto období nízká. Většinou se pohybovala od 18-25 °C.
V důsledku poměrně příznivého počasí bylo sucho, které se v minulém týdnu vyskytovalo téměř po celé České republice, zmírněno a to hlavně v povrchové vrstvě.

Po víkendových deštích a chladnějšímu počasí se situace zlepšila, ale čekáme postupné zhoršování stavu. Situace i nadále bude výrazně horší zvláště v hlubším sledovaném půdním horizontu.

Aktuální intenzita sucha: Sucho, které se vyskytovalo v předminulém týdnu téměř po celé České republice, bylo v minulém týdnu díky dešťům zmírněno a to hlavně v povrchové vrstvě.
Větší Intenzita sucha v povrchové vrstvě (0-40 cm) zůstává i nadále v severní polovině republiky a ve východním cípu republiky, kde sledujeme až extrémní sucho.
Intenzita sucha v hlubší vrstvě (40-100 cm) se nedočkala téměř žádného zlepšení a i nadále většinu republiky zasahuje výrazné až extrémní sucho. Oblast Čech a Slezska je postižena suchem více než Morava.
Kategorii sucha S5, tedy extrémní sucho aktuálně pozorujeme téměř na 18 % území (oproti minulému týdnu došlo ke zlepšení o 32 %). Výrazné a výjimečné sucho pak na necelých 32 % území. Sucho se i nadále vyskytuje na téměř 90 % území České republiky.
V hlubší vrstvě vidíme dlouhodobě problém zejména v oblasti Lounska, Mostecka, Slezska, střední Moravy, Třeboňska a severních Čech. Na sezónu 2019 s ohledem na dlouhodobou předpověď, stále pohlížíme s obavami zejména v oblasti jižní a střední Moravy, severní část Slezska a nejvýrazněji pak region severozápadních Čech.


Deficit:  Deficit půdní vláhy byl v minulém týdnu mírně zlepšen v povrchové vrstvě (0-40 cm) a to především v jižní části republiky.
V hlubší vrstvě (0 – 100 cm) nedošlo k žádné významné změně, nejhorší stav pozorujeme v oblasti střední Moravy, Slezska a také severozápadně od Prahy. Aktuální vývoj je nadále znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně.
Posilování dlouhodobějšího deficitu v hlubších vrstvách potvrzují i stavy podzemní vody dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Na většině toků sledujeme podnormální vodnost. V Polabí se převážně vyskytuje kategorie „sucho“. Normální vodnost se vyskytuje na Šumavě.
V celém profilu do 1 m se k 14. 7. vyskytuje deficit zhruba na 99 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 86 % území je deficit nejméně 20 mm, na 74 % pak deficit od 20 do 60 mm a na 12 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 7. 7. Zprávy 351 zpravodajů ze 68 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu hlavně u obilovin, kukuřice a okopanin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, a hlásí na mnoha místech zasychání plodin, praskliny v půdě či problémy s růstem TTP.
Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 11 okresů očekává extrémní poškození suchem. Těžké poškození suchem hlásí jak Čechy tak i Morava. Prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území Čech a severní Moravy se mírně zvýšily vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 36 % stanic, v 10 až 50 cm je na 23 % stanic a v 50-100 cm na 27 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 6 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, 10-50 cm a 50-100 cm na 7 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách v jižních Čechách, nižší především v nížinách ve středních a severních Čechách a na severní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (7.7 – 13.7.2019) k nám většinou proudil chladnější a vlhčí vzduch od severozápadu. Srážek bylo nejvíce spojeno s přechodem tlakové níže od čtvrtka do neděle. Množství zaznamenaných srážek odpovídá naší předpovědi. Na většině území spadlo tedy mezi 10-25 mm a místy i přes 40 mm/týden. Nejvíce jich bylo v jižních Čechách, na severozápadě republiky a Znojemsku. Naopak většinou pod 10 mm/týden bylo na střední a severní Moravě a také na západě Čech (závětří Krušných hor). Teplota vzduchu byla na toto období nízká. Většinou se pohybovala od 18-25 °C. Nejchladnějším dnem bylo úterý a naopak nejtepleji ve čtvrtek. Od pondělí do čtvrtka byly i dost chladné noci s průměrnou teplotou okolo 8 °C. Místy teploty klesaly i pod 5 °C. Průměrné denní rychlosti větru se nejčastěji pohybovaly od 2-3 m/s.

Situace ve střední Evropě: V podstatě na celém území střední Evropy došlo v mezi-týdenním porovnání k mírnému zhoršení půdní vláhy. Nejvýrazněji lze tuto změnu pozorovat severovýchodně od ČR a v Rumunsku. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme v severní Itálii.

Předpověď a prognóza sucha: Tento týden (15.7.-22.7.2019) budeme pod vlivem nevýrazného tlakového pole a příliv studeného a vlhkého vzduchu od severozápadu bude slábnout. Srážek příliš nebude. Počítá se s občasným deštěm ve čtvrtek, pátek a v neděli. Modely se liší v jejím množství. Model ECMWF, který bývá přesnější, předpokládá úhrny jen do 5 mm/týden, místy okolo 10 mm/týden. Naopak model GFS předpokládá často srážky od 10-20 mm/týden. Teploty vzduchu budou postupně stoupat a to na hranici 25 °C. O víkendu by se mohly dostávat až nad tropických 30 °C. Vzhledem k předpokládané kombinaci postupně vyšších teplot a menšího množství srážek se bude stav sucha v České republice po víkendovém zlepšení opět postupně zhoršovat. V povrchové vrstvě bude pozorovaný posun hlavně na přelomu týdne, ale situace zde nebude celkově příliš špatná. Na většině území v povrchové vrstvě budeme pozorovat pouze počínající sucho. Znatelně horší situace bude v hlubších vrstvách 40-100 cm, kde na většině území Čech bude výrazné či extrémní sucho. V celkovém profilu bude trpět celá republika minimálně sníženou půdní vláhou a na 45 % území očekáváme za 10 dní výjimečné až extrémní sucho.
Střednědobý výhled ensemble modelu GFS, který předpovídá počasí do 31. července předpokládá, že tento týden bude nejchladnější. Další týden se pak teploty dostanou do nadprůměrných hodnot a to zhruba o 4 °C. To vydrží zhruba 25. července, kdy se mírně ochladí, ale stále se budou udržovat nadprůměrné teploty vzduchu.
Po víkendových deštích a chladnějšímu počasí se situace zlepšila, ale čekáme postupné zhoršování stavu. Situace i nadále bude výrazně horší, než je obvyklé ve spodním horizontu.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v tomto a příštím týdnu spíše pod obvyklými hodnotami zatímco další dva týdny budou nejspíše teploty blízké průměru. Srážkově by ČR mělo v následujících čtyřech týdnech spíše pod normálem. Do konce první dekády srpna je cca 10% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území nejprodukčnějších regionů (tj. řepařské a kukuřičné oblasti) Čech. O něco lepší je situace na jihovýchodě území a naopak velmi špatná je prognóza pro sever Moravskoslezského kraje. Deficit v části střední Moravy, severu Slezska a v oblasti mezi středem Čech a Poohřím a také v některých regionech jižních Čech přetrvá s velkou pravděpodobností do počátku září. Do počátku pak je jen přibližně 20-30% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy v již jmenovaných regionech a pro některé lokality čekáme přetrvávání deficitu až do zimních měsíců.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště na Moravě a v Poohří i podél toku Labe. Naopak na jihu Čech a na Vysočině a lokálně v řadě dalších míst

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.