14. prosinec 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu podle předpokladů příliš nezměnilo a přetrvává vysoké relativní nasycení půdy. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se nevyskytují, zatímco nasyceny alespoň na 70% v této vrstvě jsou stále více než ⅘ půd v ČR (tedy stejně jako v minulém týdnu).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením na východě a jihu Čech a v některých oblastech severní Moravy. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na téměř 96% území, což je přibližně stejná hodnota jako na počátku minulého týdne (96%). V hlubší vrstvě přetrvává mírně snížená vlhkost jen v omezeném rozsahu v Polabí a na horním toku řeky Moravy. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území nevyskytují.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se ve srovnání s minulým týdnem nezměnila. V celém profilu jsou počínajícím nebo mírným suchem postižena méně než 4% území. Vyjimečně jsme zachytili výskyt sucha o intenzitě S3 (0,3%). V současné době se výskyt nižší než obvyklé zásoby vody v půdě projevuje v povrchové vrstvě na 8% území (sucho intenzity S1-S3), zejména pak v krajích Královehradeckém a Libereckém a v menší míře také v kraji Olomouckém.
 
Vegetace se od počátku září stále nachází ve výrazně lepší kondici, než je pro toto období roku obvyklé, což souvisí s kombinací dobrého nasycení půdního profilu vodou a také relativně teplým počasím v posledních týdnech. S ohledem na končící vegetační sezónu, a tím i snižující se spolehlivost produktu, bylo od 30. listopadu přerušeno zveřejňování mapových produktů sledování kondice vegetace až do měsíce února.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině stanic vlhkosti půdy ve vrstvě půdy 0-20 cm stagnovaly oproti minulému týdnu, nadále zde převládá vysoká vlhkost půdy nad 70 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 25 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 31 % stanic, v 10-50 cm na 22 % a v 50-100 cm u 35 % stanic. Nižší vlhkosti půdy byly opět zaznamenány především v Polabí a na horním toku povodí Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (7-14.12.2014) přešlo přes naše území několik frontálních systémů, které ale nebyly srážkově extra bohaté a déšť se vyskytoval spíše proměnlivě jak časově, tak i prostorově. Nejvíce srážek spadlo ve čtvrtek 11.12.2014, a to hlavně v oblasti Šumavy a Krkonoš, kde byly i sněhové. Na Moravě ve čtvrtek prakticky nepršelo. To se projevilo i v celkových týdenních úhrnech, které prakticky kopírují stav ze čtvrtka. Na Moravě minimum srážek, v Čechách většinou do 5 mm a na horách kolem 20 mm/týden. Teploty vzduchu klesaly až do středy, od čtvrtka ale začal příliv teplého vzduchu, a to se projevilo zvýšením teplot vzduchu ve čtvrtek o 3°C a v sobotu o 5°C. V sobotu byl velký kontrast mezi západní a východní polovinou republiky, rozdíly činily i více než 8°C. Maximální a minimální teploty vzduchu kopírovaly vývoj průměrných teplot vzduchu. V úterý a ve středu klesaly teploty většinou až k -5°C. Teplý vzduch sebou přinesl i zvýšené rychlosti větru, a to hlavně díky hluboké tlakové níži nad Velkou Británií. Ve čtvrtek až sobotu byly vyšší rychlosti větru hlavně v oblasti západních Čech, Krušných hor, ale přidaly se vyšší nárazy rychlosti větru do oblasti východní Moravy.
 
V nejbližších dnech očekáváme přetrvávající vyšší nasycení půdní vláhy v důsledku relativně nízkých teplot a pokračujících srážek. Obecně je nutné počítat s poměrně vysokým nasycením půdního profilu.