14. únor 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (7.2. – 13.2.2021) nás čekalo výrazné ochlazení a zima se projevila ve své tradiční síle, kterou jsme si minulý rok neužili. Srážky byly zaznamenány každý den, ale více jich bylo v první polovině týdne. Celkově spadlo většinou mezi 5-15 mm za týden. Více jich bylo na východě republiky, kde byly zaznamenány úhrny nad 20 mm za týden. Ty byly ve formě sněhu nebo počátkem týdne jako mrznoucí déšť, který způsobil značné problémy v dopravě a energetice. Momentálně sníh leží i v nížinách a vyšší vrstva je hlavně v severní polovině republiky. Díky mrazům sníh se udržoval na povrchu. Teploty i během dne se držely často pod hranicí -5°C.
Předpovědní modely počasí zcela obrátily a naopak předpokládají, že zbytek února bude teplotně hodně nadprůměrný. Naopak u srážek si drží sušší charakter počasí. Půdní vlhkost bude dále doplňována díky tání sněhu.

 

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se natolik minulý týden mírně zhoršila ve východních horách a ve Slezsku. Sníh však zůstává na povrchu, při tání ho model již zachytí.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se v minulém týdnu mírně snížila. V této části půdy se vyskytují však drobnější lokality v severních a západních Čechách.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje do 1 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně zvýšila. V povrchové vrstvě (0–40 cm) nyní převažuje stav neutrální až lepší. Na jižní Moravě a v okolí Prahy a jižních Čechách je stav lepší než je pro tuto dobu obvyklé. Hodnoty však budou změněny po roztání sněhu.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) se minulý týden v podstatě nezměnil. Kladná odchylka je sledována na jižní Moravě, ve Slezsku a ve středních Čechách. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních a severních Čech, Plzeňska a v Krkonoších.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚhttp://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho# převažuje na většině území nadnormální až normální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 14. 02. vyskytuje deficit zhruba na 3 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 7 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo, hodnoty budou změněny po roztání sněhu, který nyní leží na povrchu.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje stav mezi 70–100% relativního nasycení.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává méně příznivá pouze v pár drobných lokalitách. Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na většině území.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 07. 02. Zprávy 239 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Tři okresy čekají ztráty mezi 10–30 %, sedm okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (74 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (22 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako velmi vlhká (cca 41 % hlášení) až vlhká (cca 24 % hlášení).
Na polích je v současné době setrvalý stav a půda je nasycená a nyní i promrzlá. Reportéři doufají, že současná sněhová přikrývka a mrazy pomohou snížit počet škůdců a také sdělují, že po několika letech opět „normálnější“ zima.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 07. 02. V okresu Tachov jsou hlášeny počínající projevy such v dalších šesti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme i nadále na pobřeží Jaderského moře a v jižní Francii. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území převládá vyšší vlhkost půdy v orniční vrstvě, sucho registrujeme pouze lokálně v severozápadních a západních Čechách v hloubkách 30 až 100 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 6 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 85 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 42 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a Moravě, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (7.2. – 13.2.2021) nás čekalo výrazné ochlazení a zima se projevila ve své tradiční síle, kterou jsme si minulý rok neužili. Srážky byly zaznamenány každý den, ale více jich bylo v první polovině týdne. Celkově spadlo většinou mezi 5-15 mm za týden. Více jich bylo na východě republiky, kde byly zaznamenány úhrny nad 20 mm za týden. Ty byly ve formě sněhu nebo počátkem týdne jako mrznoucí déšť, který způsobil značné problémy v dopravě a energetice. Momentálně sníh leží i v nížinách a vyšší vrstva je hlavně v severní polovině republiky. Díky mrazům sníh se udržoval na povrchu. Teploty i během dne se držely často pod hranicí -5°C. Noční teploty klesaly v první polovině týdne od -5 do -10°C, v druhé polovině až pod -15°C. Větrnější počasí bylo ve středu a ve čtvrtek.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 15.2.2021) nás budou ovlivňovat hlavně přechody různých frontálních systémů. Ke konci týdne se pak dostaneme pod vliv tlakové výše nad východem a díky tomu k nám bude proudit velice teplý vzduch od jihozápadu. Srážek modely slibují velice málo. Nejvíce by jich mělo být během úterního dne. Celkově čekáme v dalších 10 dnech nejčastěji úhrny do 5 mm, místy okolo 10 mm. Sněhová pokrývka naopak díky výraznému oteplení bude rychle mizet a to hlavně z nižších a středních poloh. Od poloviny týdne se nám začne postupně oteplovat a maxima během dne by měla dosahovat většinou okolo +5 až +10 °C. V noci se budou teploty pohybovat lehce pod bodem mrazu. Další oteplení se pak čeká počátkem příštího týdne, kdy ve výhledu nejsou vyloučeny maxima okolo +15 °C. S ohledem na půdní sucho se nebude nic zásadního měnit. Půdní vlhkost bude odpovídat dlouhodobým hodnotám. Svrchní vrstva do 40 cm se bude pomalu stále dosycovat tajícím sněhem.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 3. března se situace oproti minulému týdnu výrazně změnila. Nově modely čekají tendenci k teplejšímu počasí a to až o 10 °C oproti dlouhodobým hodnotám. Naopak stále model věří, že srážek bude během února stále velice málo.
Předpovědní modely počasí zcela obrátily a naopak předpokládají, že zbytek února bude teplotně hodně nadprůměrný. Naopak u srážek si drží sušší charakter počasí. Půdní vlhkost bude dále doplňována díky tání sněhu.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech slabě podprůměrné. Teplotně by měl být tento týden nejchladnější a teploty budou podprůměrné. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné až slabě podprůměrné.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.