14. září 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden se zásobení půdního profilu vláhou opět zvýšilo díky pokračující srážkové činnosti, čemuž odpovídá relativní nasycení půdy. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) je nyní postižena jen nepatrná část území (zejména v severních, středních a východních Čechách), zatímco nasyceno alespoň na 70% v této vrstvě je přes 95% půd v ČR.

 
 
Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na více než ⅘ území, což je další zlepšení oproti stavu před týdnem, kdy se jednalo o ½ území. Situace se také výrazně zlepšila i v hlubší vrstvě, zejména pak ve středních a severozápadních Čechách. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území momentálně nevyskytují a jde o prakticky nejvyšší nasycení půdního profilu od počátku vegetační sezóny.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se oproti minulému týdnu dále zlepšila. V celém profilu jsou počínajícím nebo mírným suchem postiženy méně než 2% území. V žádném regionu jsme pak nezaznamenali postižení výrazným suchem (S3-S5). Posledním pozůstatkem výrazného vláhového deficitu z předchozích měsíců je v současné době stav v podorniční vrstvě, který zůstává nižší než je obvyklé, zatímco povrchová vrstva na většině území signalizuje normální nebo vyšší než obvyklou zásobu vody v půdě.
 
Informace o kondici vegetace budou doplněny po dokončení aktualizace družicových dat a zpracování map do středy tohoto týdne.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo oproti minulému týdnu na většině stanic k zvýšení půdní vlhkosti, nejvýrazněji na jižní Moravě. Celkově stoupl počet stanic s vysokou půdní vlhkostí ve všech vrstvách půdy. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována již pouze na 5 % stanic, v 10-50 cm na 11 % stanic a v 50-100 cm na 22 % stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm již na 36 % stanic, v 10-50 cm na 31 % a v 50-100 cm u 33 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy byly zaznamenány především v Polabí, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (7-14.9.2014) nás hlavně v druhé polovině ovlivňovala výšková tlaková níže, která do celé střední Evropy přinesla větší množství srážek a oblačnosti. V první polovině týdne bylo srážkově významnější pouze pondělí, kde se pohybovaly srážkové úhrny od 10-40 mm v oblasti Polabí. Od středy do neděle následovaly deštivé dny. Nejvíce srážek bylo ve čtvrtek 11.9.2014 a to hlavně v oblasti jižní Moravy, kde byly zaznamenány úhrny větší než 40 mm/den. Nejvíce srážek v minulém týdnu napršelo na jižní Moravě a to většinou více než 60 mm/týden, výjimkou nebyly místa s úhrny nad 80 mm/týden a lokálně se vyskytly srážky i nad 100 mm/týden. Ve zbytku republiky se převážně pohybovaly srážkové sumy v rozmezí 30-60 mm/týden. S příchodem tlakové níže souvisel i pokles jak průměrných, tak maximálních teplot vzduchu. Mezi nejchladnější dny minulého týdne patřila středa a hlavně čtvrtek, kdy se maxima pohybovaly většinou kolem 15°C. Minimální teploty se převážně pohybovaly kolem 12-13°C, ale ve středu a čtvrtek minimální teploty klesaly pod 10°C. Minulý týden nebyl opět příliš větrný, pouze při bouřkách se přechodně zvyšoval.
 
V nejbližších dnech očekáváme nejprve stabilizaci a o víkendu v některých regionech další zvýšení relativního nasycení půdního profilu s ohledem na předpokládané vyšší srážky v průběhu víkendu. Dlouhodobá předpověď nicméně předpokládá na příští 4 týdny nadprůměrný průběh teplot a nižší než obvyklé srážkové úhrny. Proto lze očekávat snížení nasycení půdního profilu.