15. březen 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu zlepšilo a na většině území tak panuje relativně vysoké relativní nasycení půdy, jak vyplývá z mapových podkladů. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se vyskytují na 4% území (oproti 131% v minulém týdnu), zatímco nasyceny alespoň na 70% v této vrstvě jsou více než 2/5 území ČR (tedy o 1/10 méně než minulý týden).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením ve středu a na severozápadě Čech, a dále v západní části jižní Moravy, shodou okolností v místech nejvíce postižených nedostatkem vláhy v minulé vegetační sezóně. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na 93% území. V hlubší vrstvě bylo překročeno 70% nasycení prakticky na celém území. Profily se zásobou vláhy v celém profilu menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území nevyskytují. Míra nasycení půdního profilu je tedy stále velmi vysoká.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se ve srovnání s minulým týdnem v povrchové vrstvě mírně zlepšila, a o horší než obvyklé zásobě vody v půdě, typické pro toto období v roce, lze hovořit v případě 13% území. Jedná se převážně o kategorie S1 a S2, tedy o odchylku nepříliš významnou. Známky počínajícího sucha (prozatím bez dopadů) byly identifikovány i našimi pozorovateli na severozápadě Čech. V celém profilu jsou počínajícím nebo mírným suchem postižena necelá 4% území. Vyjimečně jsme zachytili výskyt sucha o intenzitě S3 (0,2%) jak v povrchové (0,7%) tak v hlubší vrstvě (0,1%).
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině stanic převládá ve vrstvě 0-50 cm vlhkost půdy nad 60 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm je na 2 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 10 % stanic a v 50-100 cm na 14 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 33 % stanic, v 10-50 cm na 28 % a v 50-100 cm u 32 % stanic. Nižší vlhkosti půdy ve vrstvě 0-100 cm byly zaznamenány především v Polabí, Poohří, Podyjí a v okolí horního a středního toku Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - Od počátku března bylo obnoveno sledování kondice vegetace. V současné době díky mírnému průběhu zimy je patrný časný nástup vegetační sezóny a relativně nadprůměrná kondice vegetace což souvisí jednak s nástupem jara a dobrou zásobou půdní vláhy na většině území.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Uplynulý týden (8-15.3.2015) by šel rozdělit na dvě poloviny. Do středy bylo území České republiky spíše pod vlivem tlakové výše s hezkým slunečním počasím a naopak od středy se Česká republika dostala pod vliv tlakové níže a slunečního svitu bylo jen velmi málo. První srážky byly zaznamenány v úterý (10.3.2015), a to převážně v Čechách s úhrny kolem 5 mm/den. Ve středu se srážková činnost přemístila více na Moravu, ale s podobnými úhrny jako den předtím v Čechách. Výjimku tvořil severovýchod republiky, kde úhrny byly i kolem 10 mm/den. Plošně rozsáhlejší srážky byly zaznamenány v sobotu (14.3.2015), kdy prakticky pršelo na celém území republiky s nejčastějšími úhrny kolem 3-8 mm/den. V první polovině týdne panovaly na našem území i krásné jarní teploty, které ve svých maximech šplhaly až k 15°C. Z úterý na středu ale došlo k prudkému ochlazení, a to až o 5-7°C. Nejchladnější den byl asi pátek. V minimálních teplotách byla ale situace jiná. Díky malé oblačnosti docházelo k vychlazování povrchu během rána a v první polovině týdne jsme se dočkaly nízkých minim kolem bodu mrazu. Naopak s příchodem tlakové níže a velké oblačnosti se zemský povrch tolik neprochladil, a paradoxně rána byla teplejší. Rychlost větru byla minulý týden nejvyšší v době přechodu frontálních oblačností spjatých s tlakovou níží a to ve středu a ve čtvrtek. Zbytek týdne byl spíše poklidný.