15. květen 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (8.5. – 14.5.2022) jsme byli pod vlivem tlakové výše, díky které k nám proudil teplý vzduch. Na víkend se díky slabší zvlněné frontě opět mírně ochladilo, ale srážek jsme se příliš nedočkali. Na většině území republiky nepršelo, pouze lokálně se objevily intenzivní přeháňky s úhrny nad 10 mm. Plošně více srážek spadlo v jižních Čechách (do 10 mm za týden). Maximální teploty vzduchu rostly až do středy, kde na většině území republiky byl zaznamenán tzv. letní den (maximum nad 25°C). V nejteplejších místech bylo naměřeno i více než 29°C.
Uplynulý týden byl teplotně nadprůměrný a srážky byly většinou jen lokální a na většině území nezapršelo. Díky tomu se půdní sucho dále rozvíjelo a v dalších 10 dnech čekáme mírné zhoršování.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden velmi výrazně rozšířila a prohloubila. V oblasti východně od Prahy je sledována oblast extrémního sucha, další oblasti s nejvyšší intenzitou jsou na Hané a na Ostravsku. Všeobecně je situace velmi vážná na cca 90 % území v této vrstvě. Lepší situace je sledována v jižních Čechách.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden mírně rozšířila. I nadále zůstávají větší lokality - na Jesenicku, kde je sledováno až extrémní sucho, oblast v Polabí a také oblasti v jižních Čechách. Dále je sledováno počínající až výrazné sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 83 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden výrazněji zvýšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) se stav zhoršil na většině území. Na většině území převládá deficit o více jak 5 mm.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu v podstatě nezměnil. Neutrální stav se vyskytuje místy v pohraničních horách. V Jeseníkách a v Polabí je situace horší.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav podnormální vodnosti.
V celém profilu do 1 m se k 15. 05. vyskytuje deficit na cca 94 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 64 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 12 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem výrazně snížilo na většině území.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 10–50 %. Nižší stav je sledován v především v Polabí, v severovýchodních Čechách a na jižní a střední Moravě, kde je stav výrazně pod bodem snížené dostupnosti. V hraničních oblastech převládá vyšší nasycenost, zatímco v nižších nadmořských výškách je nasycení velmi nízké.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní a jižní Moravě, v severozápadních Čechách a v Polabí.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 09.05. Zprávy 218 zpravodajů z 69 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 27 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve 16 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Tři okresy očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav –„velmi sucho“ (42 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (33 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (34 % hlášení) až sušší (30 % hlášení).
Vegetace se naplno probouzí a čerpá intenzivně dostupnou vodu. Situace v rámci České republiky je poměrně rozmanitá a záleží, kde byly zaznamenány dostatečné srážky. Na mnoha místech už mají porosty problémy a trpí suchem, o tom, jak velké budou ztráty se nyní rozhoduje. Doufá se ve srážky, ale současná předpověď neposkytuje mnoho optimismu.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 09. 05. V sedmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY v rámci sledovaného území projevuje velmi rozmanitě. Všeobecně lze říci, že severovýchodní část sledovaného území má stav lepší. Nižší stav je sledován v severní Itálii, v Maďarsku, v severním Srbsku a pobřeží Černého moře. Severní Německo a Francie se potýkají také s nižším indexem půdní vláhy.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území došlo k poklesu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 18 % stanic, v 10 až 50 cm je na 20 % stanic a v 50-100 cm na 8 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 11 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 12 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na jižní a střední Moravě, východních, středních a severozápadních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (8.5. – 14.5.2022) jsme byli pod vlivem tlakové výše, díky které k nám proudil teplý vzduch. Na víkend se díky slabší zvlněné frontě opět mírně ochladilo, ale srážek jsme se příliš nedočkali. Na většině území republiky nepršelo, pouze lokálně se objevily intenzivní přeháňky s úhrny nad 10 mm. Plošně více srážek spadlo v jižních Čechách (do 10 mm za týden). Maximální teploty vzduchu rostly až do středy, kde na většině území republiky byl zaznamenán tzv. letní den (maximum nad 25°C). V nejteplejších místech bylo naměřeno i více než 29°C. Noční teploty se pohybovaly převážně mezi 5-10°C. Ve středu až pátek byly noci celkem teplé a to i nad hranící 10°C. Větrné počasí bylo hlavně ve středu až pátek a významně vysušovalo krajinu a zvedalo požární riziko.

Předpověď a prognóza sucha:
V následujícím období (od 16.5.2022) nás nejdříve ovlivní okluzní fronta přecházející přes nás v úterý. Za ní se přechodně ochladí, ale směrem k víkendu začne zase proudit teplejší vzduch od jihu. O víkendu nás opět ovlivní studená fronta a za ní k nám začne proudit chladnější a vlhčí vzduch. Srážky v dalších 10 dnech budou tedy časově i prostorově velice proměnlivé a i kvalita bodové předpovědi bude horší. Nejvíce srážek se čeká hlavně během úterý. Celkově modely očekávají, že spadne nejčastěji mezi 20-30 mm za 10 dnů, lokálně až 50 mm. Model GFS je optimističtější a ten čeká ještě o 10 mm více. V úterý a ve středu se nám ochladí na maxima okolo 20°C. Poté se nám opět oteplí na teploty nad hranicí 25°C, v pátek a sobotu dokonce k 28°C. Od neděle pak se začne ochlazovat a to až pod hranici 20°C. I přes očekávané srážky se díky jejich proměnlivosti očekává, že půdní sucho se bude nadále mírně rozšiřovat, i když vždy v době deštivých dnů se logicky zlepší. Za 10 dnů lze čekat sníženou půdní vlhkost na 85 % území republiky a minimálně mírné sucho (S2-S5) na 65 % území.
Střednědobý výhled do 1. června slibuje vesměs nadprůměrně teplé počasí do zhruba 24-25. května. Poté se ochladí na obvyklé hodnoty pro toto období. Srážky budou spíše formou přeháněk a nečekají se zásadně velké úhrny.
Dlouhodobá předpověď do 27. června předpokládá, že v týdenních odchylkách budou teploty vzduchu většinou nadprůměrné či průměrné. Ve srážkách nečeká model žádný významný signál a předpokládá průměrné hodnoty.
Uplynulý týden byl teplotně nadprůměrný a srážky byly většinou jen lokální a na většině území nezapršelo. Díky tomu se půdní sucho dále rozvíjelo a v dalších 10 dnech čekáme mírné zhoršování.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.