15. únor 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu opět mírně snížilo, ale na většině území stále panuje vysoké relativní nasycení půdy. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se vyskytují na méně než 5% území, zatímco nasyceny alespoň na 70% v této vrstvě jsou 3/5 území ČR (tedy poněkud méně než v uplynulých týdnech).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením ve středu a na jihu a severozápadě Čech, a dále v některých oblastech jižní Moravy. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na 98% území. V hlubší vrstvě bylo překročeno 70% nasycení prakticky na celém území. Profily se zásobou vláhy v celém profilu menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území nevyskytují. Míra nasycení půdního profilu je tedy stále velmi vysoká.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se ve srovnání s minulým týdnem nezměnila. V celém profilu je počínajícím nebo mírným suchem postiženo méně než 1% území. Vyjimečně jsme zachytili výskyt sucha o intenzitě S3 (0,1%) jak v povrchové tak v hlubší vrstvě.
 
Vegetace - S ohledem na končící vegetační sezónu, a tím i snižující se spolehlivost produktu, bylo od 30. listopadu přerušeno zveřejňování mapových produktů sledování kondice vegetace až do měsíce února, případně počátku března v závislosti na počátku vegetační sezóny.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nadále na většině stanic převládá vysoká vlhkost půdy nad 70 % VVK ve vrstvě 0-50 cm. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 16 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 32 % stanic, v 10-50 cm na 27 % a v 50-100 cm u 30 % stanic. Nižší vlhkosti půdy ve vrstvě 0-100 cm byly zaznamenány především v Polabí, Poohří a na horním a středním toku Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (8.-15.2.2015) ovlivňovala naše území hlavně tlaková výše a příliv teplého vzduchu ve výšce, což způsobilo, že se na našem území hlavně vyskytovala inverze. To znamenalo převážně vyšší teplotu vzduchu ve vyšších nadmořských výškách oproti nížinám, a také více slunečního svitu na horách, jelikož většinou zhruba ve výšce 1 km ležela nízká oblačnost. To samozřejmě neplatilo pro všechny dny. V pondělí a úterý byla zatažená celé republika, ve středu se začala protrhávat obloha na jižní Moravě. Od čtvrtka pak bylo území České republiky celkem dost výrazně rozděleno na zatažené Čechy a jasnou Moravu. Srážky se vyskytovaly prakticky jen v pondělí, kdy šlo o sněhové a smíšené skupenství. Největší úhrn byl zaznamenán hlavně v Beskydech. Teplota byla dost závislá na nízké oblačnosti. Tam, kde bylo jasno, maximální teploty vzduchu během dne šplhaly výrazně nahoru, a naopak nad ránem klesaly významně pod bod mrazu. Tato velká amplituda teplot se vyskytla hlavně v druhé polovině týdne na Moravě, naopak v Čechách byla teplota vzduchu během celého dne většinou vyrovnaná. Rychlost větru byla vyšší hlavně počátkem týdne, poté klesala ke svému minimu ve středu. V druhé polovině týdne rychlost větru mírně stoupla, a to hlavně na Moravě od jihovýchodu.
 
V nejbližších dnech očekáváme přetrvávající vyšší nasycení půdní vláhy v důsledku vysoké zásoby vody v půdě a poklesu teplot, a tedy nízkému výparu. Obecně je nutné stále počítat s poměrně vysokým nasycením půdního profilu, nicméně relativní nasycení zejména povrchové vrstvy bude s ohledem na očekávaný průběh počasí spíše klesat.