16. březen 2014

Z pohledu dostupnosti půdní vláhy v celém půdním profilu ukazují modelové odhady prezentované mapami monitoru sucha pokračující pokles zásoby vody v půdě.

 
 

Z pohledu dostupnosti půdní vláhy v celém půdním profilu ukazují modelové odhady prezentované mapami monitoru sucha pokračující pokles zásoby vody v půdě. V povrchové vrstvě (do 40 cm) půdy panuje na většině území s výjimkou vyšších poloh snížená dostupnost půdní vláhy a tento stav se neustále zhoršuje. To platí zejména pro západní polovinu území, jižní Moravu a sever Slezska. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je sice na 75% území nasycen alespoň ze 70%, nicméně postupně dochází k postupnému snižování dostupné vláhy. Zvláště na jihu Jihomoravského kraje je zásoba vody v půdě na neobvykle nízkých hodnotách.  V současné době je více než 32% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem oproti 36 % v minulém týdnu. Nejvíce postižen je stále jihozápad území a lokálně pokračuje neobvykle nízká zásobenost půdy vodou na frýdlantsku, osoblažsku a břeclavsku. Došlo k nárůstu plochy postižených výrazným suchem (S3-S5) zasahuje 7,5% území, což je výrazný nárůst oproti situaci před týdnem resp. 14 dny (4,1% a 2,3%). 

Měřené hodnoty vlhkosti půdy v povrchové orniční vrstvě jsou podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu na většině území podnormální pro dané období. Spadlé srážky v sobotu ovlivnily půdní vlhkost pouze na části území,  díky větrnému počasí naopak došlo k navýšení celkové plochy se sníženou zásobou půdní vláhy z 56 % na 66 % území ČR. Tyto výsledky korespondují s modelovými výstupy monitoru sucha.

Dlouhodobá předpověď předpokládá teplotní průběh nejbližších 4 týdnu v rozsahu průměrných až nadprůměrných hodnot a v souhrnu spíše průměrné až mírně nadprůměrné srážky. Výrazné zlepšení stavu v nejbližších 4 týdnech je s ohledem na dlouhodobou předpověď a aktuální stav nepravděpodobné.
 
Popis vývoje meteorologických prvků a jejich klimatologie v uplynulém týdnu:
V průběhu týdne panovalo hezké počasí (bezoblačno) bez výskytu srážek, s minimálními teplotami pod nulou, s denními maximálními teplotami okolo 15 °C, s velmi  nízkými hodnotami rychlosti větru. O víkendu potom s příchodem fronty bylo zataženo, maximální teploty vzduchu klesly na 10°C, se srážkami (na většině území pouze v řádu jednotek mm) doprovázenými značnými rychlostmi větru.

 

Zdroj:

ČHMÚ - Aktuální situace - Mapy

ČHMÚ - Aktuální situace - Srážky

ČHMÚ - Aktuální situace - Staniční data

ČHMÚ - Aktuální zprávy

ČHMÚ - Předpovědi počasí