17. leden 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (10.1. – 16.1.2021) se k nám začal dostávat hlavně chladný vzduch od severu, což se projevilo v celkem razantním poklesu teplot vzduchu. Srážky byly vázány hlavně na úterní a středeční frontu. Poté následovaly přeháňky. Srážkové úhrny se pohybovaly nejčastěji mezi 3 až 10 mm za týden. Samozřejmě většina byla sněhového charakteru a aspoň malá vrstva sněhu leží i v nížinách a to nejčastěji do 5 cm, ve středních polohách pak do 20 cm a na horách mezi 30 až 70 cm. Maximální teploty vzduchu se většinou pohybovaly okolo bodu mrazu. V sobotu se pak výrazně ochladilo a během dne bylo mezi -2 až -5 °C.
Po silnějších mrazech nás čeká slabší obleva, kdy budou během dne stoupat teploty až k 5 °C. Půdní vlhkost se bude pohybovat okolo obvyklých hodnot.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden mírně prohloubila. Počínající sucho je sledováno na hranici Středočeského kraje, na Šumavě, Plzeňsku a také v severozápadních Čechách. Poté se jedná spíše o drobnější lokality.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se v minulém týdnu v podstatě nezměnila. V této části půdy se vyskytují však drobnější lokality v severních a západních Čechách.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje celkem zhruba na 10 % území (půdní profil 0–100 cm). Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.
Sníh, který leží na povrchu, není zatím započítán do stavu sucha (neroztál k nedělnímu ránu).

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně snížil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) nyní převažuje deficit s odchylkou 5–20 mm až stav neutrální a to především v Čechách a ve Slezsku. Jižní Morava je na tom lépe, zde je stav lepší než je pro tuto dobu obvyklé.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) minulý týden v podstatě nezměnil. Kladná odchylka je sledována na jižní Moravě, ve Slezsku a ve středních Čechách. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních a severních Čech, Plzeňska a v Krkonoších.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ v západních, jižních a severní Čechách převažuje podnormální vodnost. Na Moravě a ve Slezsku převládá normální až nadnormální vodnost. V ostatních oblastech převažuje spíše normální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 17. 01. vyskytuje deficit zhruba na 30 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 5 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm.
Sníh, který leží na povrchu, není zatím započítán do stavu sucha (neroztál k nedělnímu ránu).

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): V minulém týdnu došlo ke snížení relativního nasycení hlavně v Čechách a na jižní Moravě, zde převažuje stav mezi 70–90% relativního nasycení. Zatímco Morava je na tom trochu lépe, zde převažuje nasycení 70–100 %.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá v západních a severozápadních Čechách. Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na zbytku nezmíněného území.
Sníh, který leží na povrchu, není zatím započítán do stavu sucha (neroztál k nedělnímu ránu).

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 10. 01. Zprávy 239 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Pardubický okres hlásí těžké poškození výnosů tzn. mezi 30–40 %, 4 okresy hlásí střední poškození porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. Z 7 okresů čekají ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (59 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (24 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 41 % hlášení) až velmi vlhká (cca 21 % hlášení).
Na polích je v současné době setrvalý stav, na mnoha místech není možné podat hlášení z důvodu sněhu. Zemědělci doufají, že aktuální počasí pomůže zahubit hraboše.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 10. 01. V sedmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY se oproti předcházejícímu týdnu zhoršil na západě sledovaného území. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme i nadále na pobřeží Jaderského moře a v jižní Francii. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území převládá vyšší vlhkost půdy v orniční vrstvě, sucho se nadále vyskytuje pouze lokálně v severozápadních Čechách. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 2 % stanic, v 10 až 50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 63 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 38 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a Moravě, nižší především v nížinách v severozápadních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (10.1. – 16.1.2021) se k nám začal dostávat hlavně chladný vzduch od severu, což se projevilo v celkem razantním poklesu teplot vzduchu. Srážky byly vázány hlavně na úterní a středeční frontu. Poté následovaly přeháňky. Srážkové úhrny se pohybovaly nejčastěji mezi 3 až 10 mm za týden. Samozřejmě většina byla sněhového charakteru a aspoň malá vrstva sněhu leží i v nížinách a to nejčastěji do 5 cm, ve středních polohách pak do 20 cm a na horách mezi 30 až 70 cm. Maximální teploty vzduchu se většinou pohybovaly okolo bodu mrazu. V sobotu se pak výrazně ochladilo a během dne bylo mezi -2 až -5 °C. Noční teploty pravidelně klesaly pod -3 a to až k -10 °C, lokálně byly naměřeny teploty pod hranicí -20 °C. Minulý týden se dá hodnotit jako větrný a to převážně v úterý až čtvrtek.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 18.1.2021) přes nás v úterý přejde okluzní a za ní hned teplá fronta. Po zbytek týdne budeme pak pod vlivem brázdy nízkého tlaku vzduchu. Nejvíce srážek v tomto týdnu čekáme v úterý. Ty budou zpočátku sněhové, ale během dne se v nižších polohách budou měnit v dešťové. Další srážky se mohou objevit ke konci týdne, ale také na jeho počátku, zatím hlavně během úterního dne. V dalších 10 dnech čekáme úhrny nejčastěji mezi 15-25 mm za 10 dnů. Model GFS předpokládá srážkové úhrny ještě větší a to místy i k 70 mm, ale zatím to považujeme za méně pravděpodobné. V nižších polohách může připadnout celkově 10 cm nového sněhu, ve středních polohách okolo 25 cm a na horách přes 40 cm. Vzhledem k očekávanému oteplení se nebude ale sníh příliš v nižších polohách držet. Po velmi chladném víkendu a pondělí se nám oteplí a to na denní maxima okolo 2-5 °C a noční teploty budou klesat většinou mezi -5 až 0 °C. Půdní vlhkost díky táni sněhové pokrývky a novým srážkám se bude v dalších 10 dnech nadále mírně zlepšovat a očekáváme tedy stále situaci na obvyklých hodnotách.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 3. února, se předpokládá, že teploty vzduchu budou do konce týdne spíše lehce nadprůměrné a v dalších týdnech průměrné. Srážky budou častější a to většinou ve formě přeháněk. V nižších polohách většinou dešťové nebo sníh s deštěm, ve středních polohách a výše i sněhové.
Po silnějších mrazech nás čeká slabší obleva, kdy budou během dne stoupat teploty až k 5 °C. Půdní vlhkost se bude pohybovat okolo obvyklých hodnot.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.