17. prosinec 2017

Shrnutí: Minulý týden od 10. 12. do 17. 12. 2017 přinesl nejvíce srážek v horských oblastech – okolo 40 mm/týden. Většinou se jednalo o srážky sněhového charakteru. V Jihočeském kraji lze oproti minulému týdnu pozorovat rozšíření počínajícího sucha, dále pak lokálně v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém. Celkový vláhový deficit v půdě se oproti minulému týdnu mírně zvýšil, a ve výše uvedených krajích přetrvává výrazněji. Pozorovat ho můžeme i v kraji Plzeňském, severozápadně od Prahy a v oblasti Pardubicka. Předchozí nedostatek vláhy se negativně podepisuje na výši hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti dolního toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových je lepší než normál na většině toků, nicméně v povodí Dyje nadále přetrvávají podnormální stavy.

 Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy zůstává srovnatelné se situací v minulém týdnu. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se neobjevuje. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačuje 9/10 území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na více než 2/3 území, zatímco nedostatek zasahuje méně než 10%.

Aktuální intenzita sucha: Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu mírně zhoršila. Stav půdní vlhkosti zůstává horší oproti obvyklým hodnotám na Moravě a na jihu Čech. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 0,7 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (10. 12. – 16. 12. 2017) přecházelo přes nás hodně frontálních systémů, které doprovázelo oblačné počasí, ale srážek na nich příliš nebylo, i přesto velmi drobné srážky byly zaznamenány prakticky každý den. Nejvyšší srážkové úhrny v uplynulém týdnu byly na horách a to na Šumavě, Krkonoších, Krušných a Orlických horách. Zaznamenané srážky byly okolo 40 mm/týden. Na horách byly tyto srážky většinou sněhového charakteru. Většinou nasněžilo na horách mezi 5-10 cm/den. K dnešnímu dni 18. 12. 2017 leží nejvíce sněhu v Krkonoších. Ve středních a nižších polohách je sněhová pokrývka hlavně v Čechách. Naopak prakticky na celém území republiky s výjimkou zmíněných horských oblastí napršelo jen do 2 mm/týden. V České republice bylo většinou v uplynulém týdnu teplejší počasí. Po chladné neděli k nám začal v pondělí a v úterý vát velmi teplý vzduch od jihu a přechodně maxima stoupaly dokonce i nad 12°C. Do pátku byly pak maxima mezi 4-7°C. V sobotu se pak ochladilo na 1-3°C. Minimální teploty se pohybovaly nejčastěji od -3 po +1°C. Počátkem týdne bylo hlavně větrné počasí, převážně v pondělí a úterý šel velmi svižný vítr od jihu přes Moravu. Na střední a severní Moravě byly zaznamenány významné škody.

Deficit půdní vláhy: Deficit půdní vláhy se v povrchové vrstvě se prakticky vyskytuje lokálně hlavně na území krajů Jihomoravského, Jihočeského, Olomouckého, Středočeského a Pardubického. Nejsilněji v hlubší vrstvě pak zasahuje Jihočeský, Jihomoravský a Olomoucký kraj, dále pak Vysočinu. V celém profilu se deficit od 5 do 40 mm vyskytuje na 19 % ČR, což je oproti minulému týdnu o 5,1 procenta více. Výrazný deficit mezi 40 až 80 mm ani deficit větší než 80 mm se nyní nevyskytuje.

Předpověď a prognóza sucha: V tomto týdnu (18-24. 12. 2017) bude zpočátku převažovat vliv tlakové výše, ale ten v půlce týdne zeslábne a začnou se střídat frontální systémy nad naší republikou. Nejdeštivějšími dny by měl být čtvrtek a pátek, kdy čekáme úhrny okolo 5-15 mm. Většinou půjde o dešťové srážky, pouze na horách by mohlo jít o sněžení. Celkové týdenní úhrny budou okolo 10-25 mm. Na Vánoce bude sníh ležet hlavně na horách a to okolo 40 cm. Ve středních polohách by mohl se nacházet hlavně na vysočině. V nižších polohách by se sníh významně objevovat neměl. Do středy včetně bude ještě celkem chladno, kdy maxima budou většinou od -3 až +0°C. V noci dokonce padnou teploty až k -9°C. Ve čtvrtek se k nám dostane teplý vzduch a během dne maxima začnou šplhat až k 6°C. Na Vánoce je pak naděje, že se opět ochladí na 0 až +3°C. Minimální teploty v druhé polovině týdne budou nejčastěji kolem bodu mrazu. V předpovědi sucha se stále nic nemění, kdy se jedná o setrvalý stav. Díky předpokládaným vyšším úhrnům bude pokračovat na většině území maximální nasycení půdního profilu. V oblastech se sníženým množství vody v půdě, bude tento deficit klesat.

Kumulovaný stres: Je evidentní, že v posledním půlroce nejvíce nedostatkem vláhy trpěly rostliny v kraji Jihomoravském, na jihu kraje Olomouckého a na jihovýchodě Vysočiny, enklávy na východě Čech a v menší míře na územích krajů Ústeckého, Plzeňského, Jihočeského, Středočeského a Zlínského. V posledních třech měsících sucho velmi výrazně postihlo téměř celý Jihomoravský kraj a významnou část jihu kraje Olomouckého. Déle trvající sucho se objevilo i na jihu a v menší míře na východě Čech, a zejména pak v rozsáhlé oblasti západně a v posledních měsících i jižně od Prahy, a to zvláště na lehčích půdách.

Index půdní vláhy, situace ve střední Evropě: Aktuální hodnoty indexu půdní vláhy (SWI) dokládají zásadní zlepšení hodnot na většině území ČR v předchozích týdnech. Celé území ČR nyní spolu s Polskem, Německém a západní Ukrajinou a Běloruskem vykazují poměrně uspokojivé hodnoty nasycení půdního profilu. Naopak výrazný nedostatek vláhy panuje na většině území Srbska, Bosny i Bulharska, i když na celém Balkánském poloostrově se situace nadále zlepšuje. Nejvyšší deficit lze i nadále pozorovat na hranici severozápadní Itálie a jihovýchodní Francie.