18. květen 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Srážková činnost, která byla intenzivnější než úváděla předpověď, vedla v uplynulém týdnu k výrazné úpravě situace v nasycení povrchové vrstvy téměř v celé ČR. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) zůstává tak postiženo rozhraní okresů Znojmo a Třebíč, oblast Břeclavska a některé regiony v Podkrušnohoří. Vydatné srážky doprovázené mírným poklesem teploty vedly ke stabilizaci a zlepšení relativního nasycení půdy.

 
 
V povrchové vrstvě (0-40 cm) jsou v současné době nasyceny alespoň na 70% více než 2/3 území. Sníženou dostupnost vláhy v povrchové vrstvě vykazují jen 3% území, což je výrazně lepší stav než minulý týden (26%). Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na více než 2/3 území a oproti minulému týdnu se tento ukazatel dosti výrazně zlepšil. Situace se zlepšila i v Jihomoravském kraji, kde od poloviny března signalizovaly naše odhady výrazné sucho. Situace je lepší i na Znojemsku a Třebíčsku. Půda se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území vyskytuje jen omezeně (cca 150 km2). V povrchové vrstvě takto nízké zásoby vody v půdě téměř nenajdeme.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, i zde došlo k dramatickému zlepšení a v povrchové vrstvě je situace nejlepší za posledních cca 6 měsíců. V celém profilu je méně než 9% území je zasaženo počínajícím nebo mírným suchem, což je velké zlepšení oproti předchozímu týdnu. Dramaticky se snížila i plocha postižená výrazným suchem (S3-S5), které v neděli zasahovalo 1,5% území (oproti 11,5% minulý týden). Bohužel ale zůstavají regiony s výskytem intenzivního sucha zejména na západě a jihovýchodě kraje Jihomoravského, v části Plzeňského a také Ústeckého a Karlovarského kraje. V povrchové vrstvě (0-40 cm) díky srážkám v minulém týdnu nastala normální situace.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu spadlé srážky zvýšily půdní vlhkosti především v povrchové vrstvě půdy, v hlubších vrstvách se zvýšily pouze na některých místech. Oproti minulému týdnu se výrazně zvýšil počet míst s půdní vlhkostí nad 80 % VVK v profilu 0-50 cm. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována pouze u 0.1 % stanic, v 10-50 cm u 19 % stanic a v 50-100 cm u 17 % měřících stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm u 66 % stanic, v 10-50 cm u 39 % stanic a v 50-100 cm u 40 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy byly zaznamenány na jihozápadě Moravy a západě Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Uplynulý týden (12-18.5.2014) byl hlavně pod vlivem tlakové níže přesouvající se od jihovýchodu a nad Českou republikou se poté dále vyplňovala a v neděli 18.5.2014 i rozpadla. Tato tlaková níže přinesla velké množství srážek, a to hlavně v druhé polovině týdne. Nejvíce srážek bylo zaznamenáno v oblasti Beskyd (i více než 150 mm), Jeseníků, Krkonoš, Šumavy a Novohradských hor. Na zbytku území se pohybovaly srážky většinou přes 20 mm/týden. V neděli (11.5) byly srážky lokalizovány hlavně na jižní a východní Moravě a také v jižních Čechách. V pondělí a úterý (12-13.5.) se vyskytovaly přeháňky na větší části území České republiky. Středa a čtvrtek (14-15.5.) byl charakteristický výskytem vyšších úhrnů srážek v oblasti Beskyd, zbytek republiky byl prakticky bez srážek. Zbytek týdne už byl srážkově bohatší na většině území České republiky. Teplota vzduchu byla vyšší hlavně v první polovině týdne a postupně maximální teploty každý den klesaly. Tento pokles ale nebyl nijak dramatický, v průměru zhruba o 3°C. Mezi nejteplejší oblasti patřila severní a jižní Morava, Praha a Polabí. Minimální teploty vzduchu klesaly pod 0°C hlavně v horských oblastech, jinak se většinou v průměru pohybovaly mezi 5-8°C. Rychlost větru během minulého týdne byla vázána hlavně na tlakovou níži, proto v druhé polovině týdne, převážně na Moravě, bylo značně větrno se silnými nárazy rychlosti větru. Nejhorší situace byla ve čtvrtek a pátek (15-16.5.2014), kdy průměrné rychlosti větru dosahovaly místy i více než 10 m/s a v nárazech i k 20 m/s.
 
V nejbližších dnech očekáváme pokles zásoby vody v půdě díky vyšším teplotám a malé pravděpodobnosti srážek. Naopak očekáváme růst lokálního rozdílu díky většímu podílu srážek pocházejících z bouřkové činnosti. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny nejprve sušší a teplý průběh počasí následovaný obdobím se spíše průměrným či podprůměrným průběhem teplot a průměrnými srážkami. Z pohledu dalšího vývoje půdní vlhkosti je tak prognóza neutrální až mírně nepříznivá zejména pro oblasti v současné době postižené suchem.