18. leden 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu zvýšilo a na většině území je patrné vysoké relativní nasycení půdy. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se nevyskytují, zatímco nasyceno alespoň na 70% v této vrstvě je téměř 85% rozlohy v ČR (tedy poněkud méně než v uplynulých týdnech).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením na severozápadě Čech, v některých oblastech střední a na většíně území jižní aMoravy a při hranici s Polskem. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na téměř 99% území. V hlubší vrstvě bylo překročeno 70% nasycení prakticky na celém území. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území nevyskytují.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se ve srovnání s minulým týdnem nezměnila a dosahuje nejnižších hodnot v posledních 12 měsících. V celém profilu jsou počínajícím nebo mírným suchem postižena méně než 1% území. Vyjimečně jsme zachytili výskyt sucha o intenzitě S3 (0,1%). V povrchové vrstvě pak díky doplnění půdní vlhkosti z tajícího sněhu a srážek region s nižší než obvyklou půdní vlhkostí prakticky nenajdeme.
 
Vegetace S ohledem na končící vegetační sezónu, a tím i snižující se spolehlivost produktu, bylo od 30. listopadu přerušeno zveřejňování mapových produktů sledování kondice vegetace až do měsíce února.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nadále na většině stanic převládá vysoká vlhkost půdy nad 70 % VVK ve vrstvě 0-50 cm. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 4 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 32 % stanic, v 10-50 cm na 31 % a v 50-100 cm u 31 % stanic. Nižší vlhkosti půdy ve vrstvě 0-100 cm byly zaznamenány především v Polabí a na horním a středním toku Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Počasí v týdnu od 4. do 11.1. 2015 bylo ovlivněno postupem tlakové výše přes naše V uplynulém týdnu (11-18.1.2015) přecházelo přes Českou republiku několik frontálních systémů. Srážky byly zaznamenány v neděli, pondělí, středu a sobotu. Většina srážek byla hlavně na horách, a to v Krkonoších a Šumavě. V sobotu 17.1.2015 při přechodu fronty byly srážky hlavně na Vysočině a na Ostravsku. Týdenní sumy byly nejvyšší právě v horských oblastech, a to až 30 mm/týden (Krkonoše). V horských oblastech byly tyto srážky sněhové. Stejně jak se střídaly rychle frontální systémy s různými vzduchovými hmotami, tak teploty vzduchu byly mezi jednotlivými dny dost rozkolísané. Průměrné teploty vzduchu se zhruba pohybovaly mezi 1 až 5°C. Nízké teploty vzduchu byly v pondělí, ve čtvrtek a v neděli (18.1.2015). Naopak velmi vysoké teploty vzduchu byly zaznamenány v neděli 11.1.2015. Na jižní Moravě dosahovaly až 14°C. Naopak minimální teploty vzduchu byly vzácně vyrovnané, pouze ve čtvrtek 15.1.2015 klesly výrazněji pod bod mrazu. Minulý týden bylo relativně větrno a to hlavně v první polovině týdne. Během týdne postupně ale rychlosti větru klesaly.
 
V nejbližších dnech očekáváme přetrvávající vyšší nasycení půdní vláhy v důsledku vysoké zásoby vody v půdě a poklesu teplot a tedy nízkému výparu. Obecně je nutné počítat s poměrně vysokým nasycením půdního profilu.