18. listopad 2018

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (11.11.2018 – 17.11.2018) se počasí pomalu vracelo ke svému typičtějšímu podzimnímu stavu. Často se na našem území tvořily mlhy a inverzní nízká oblačnost. Srážkově byl tento týden podle předpokladů velmi suchý. Na většině území vůbec nepršelo a jen drobné srážky do 5 mm/týden byly zaznamenány v severních okrajových horách. Do středy včetně panovalo na našem území ještě relativně teplé počasí s maximální teplotou od 10-14 °C. Poté se začalo postupně ochlazovat a v sobotu se pohybovaly maxima již jen okolo 5 °C. Noční a ranní teploty měly velmi podobný průběh. Do poloviny týdne se ještě držely nad bodem mrazu, ale pak se výrazněji ochladilo a v sobotu byly minima často okolo -3 °C. Větrné počasí příliš nebylo, v průměru se udržovaly rychlosti okolo 2 m/s.

Aktuální intenzita sucha: Intenzita sucha se v podzimním období i nadále prohlubuje a to jak v povrchové vrstvě (0-40 cm), tak i v hlubší vrstvě (40-100 cm).
Nejhůře postižené oblasti jsou v povodí řeky Labe a Lužnice, Šluknovský a Frýdlantský výběžek, Plzeňsko a také jihovýchodní Morava. Na jižní Moravě je pozorováno počínající sucho až mírné sucho a je tam stav obvyklý pro dané období. Celkově na území republiky je sucho pozorováno již na 95 % území. Na 25 % území můžeme charakterizovat sucho jako extrémní či výjimečné, což je zhoršení oproti předchozímu týdnu o 10 %. Jedná se o znepokojivý údaj v kontextu dosavadního průběhu roku.

Deficit: Deficit půdní vláhy i nadále zasahuje prakticky celé území, v minulém týdnu došlo k prohloubení deficitu prakticky na celém území. Platí, že vývoj letošní sezóny byl a nadále je velmi znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. Ostatně to napovídají i mapy kumulovaného stresu. To posiluje dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách a potvrzují to stavy podzemní vody v mělkých dle zpráv kolegů z ČHMÚ (odkaz na http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho#). Na většině toků je sledována podnormální vodnost, sucho či dokonce extrémní sucho.
V celém profilu do 1 m se k 18.11. vyskytuje deficit na více než 95 % území ČR. Na 91 % území je deficit nejméně 20 mm, na 58 % pak deficit nejméně 40 mm a na 16 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.

Dopady na zemědělství: Zprávy 244 zpravodajů z 67 okresů, které postihují 743 katastrů, ukazují ostrou hranici mezi skutečně výraznými projevy v Čechách a na Moravě. Toto rozdělení potvrzují i mapy kondice vegetace. Mapa dokládá pozorované/očekávané propady výnosu brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny ze všech 67 sledovaných okresů. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Negativní prognózy výnosů podle stavu, jak jej vnímají agronomové, potvrzují i naše nezávislé odhady výnosů na webu www.vynosy-plodin.cz. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu intersucha.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území pokračoval mírný pokles vlhkosti půdy ve vrstvě 0-10 cm, v hlubších vrstvách vlhkost stagnovala. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 21 % stanic, v 10 až 50 cm je na 43 % stanic a v 50-100 cm na 58 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 10 % stanic, 10-50 cm a 50-100 cm na 4 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na východní Moravě a na jihu Čech, nižší především v nížinách v severních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (11. 11. 2018 – 18. 11. 2018) se počasí pomalu vracelo ke svému typičtějšímu podzimnímu stavu. Často se na našem území tvořily mlhy a inverzní nízká oblačnost. Srážkově byl tento týden podle předpokladů velmi suchý. Na většině území vůbec nepršelo a jen drobné srážky do 5 mm/týden byly zaznamenány v severních okrajových horách. Do středy včetně panovalo na našem území ještě relativně teplé počasí s maximální teplotou od 10-14 °C. Poté se začalo postupně ochlazovat a v sobotu se pohybovaly maxima již jen okolo 5 °C. Noční a ranní teploty měly velmi podobný průběh. Do poloviny týdne se ještě držely nad bodem mrazu, ale pak se výrazněji ochladilo a v sobotu byly minima často okolo -3 °C. Větrné počasí příliš nebylo, v průměru se udržovaly rychlosti okolo 2 m/s.

Situace ve střední Evropě: Z pohledu celkového nasycení došlo na většině sledovaného území spíše ke stagnaci až ke zhoršení zvláště v oblasti Balkánu a jižní poloviny domény obecně. Nadále zůstávají poměrně suché oblasti nejvíce suchem zasažené v létě tj. oblast zasahující povodí Labe ve velké části Německa, zvláště pak Braniborska. Tato suchá oblast nadále zasahuje i rozsáhlé oblasti Beneluxu, jižního Dánska i východní Francie a z jihu ji doplňuje nezvykle suchá Itálie. Na chorvatském pobřeží Jaderského moře a na většině území Balkánu a v Černomoří se oproti předchozímu týdnu situace dále zhoršila, byť i nadále lze konstatovat, že s ohledem na roční dobu není zatím situace nikterak neobvyklá.

Předpověď a prognóza sucha: Tento týden (19-26.11.2018) bude většinou zataženo s občasnými přeháňkami, které budou v noci a nebo od středních poloh i během dne sněhové. V nížinách bude většinou padat mrznoucí déšť nebo smíšené srážky. Ty budou padat převážně v úterý. Poté ještě srážky lze aspoň podle některých modelů očekávat na přelomu týdne. Celkové předpovídané srážkové týdenní úhrny jsou opět relativně nízké. V pesimistické verzi lze očekávat pouze 5 mm/týden, v optimističtější asi do 10 mm/týden. Predikce většinou na tento týden slibovaly prohlubování ochlazení, ale to bylo novými výpočty zmírněno. Maximální teploty budou celkem konstantní mezi 2-6 °C. V noci se budou teploty pohybovat okolo bodu mrazu. Vzhledem k absenci významnějších srážek se bude nadále mírně prohlubovat sucho v povrchové vrstvě do 40 cm. V hlubších vrstvách se bude výrazné sucho nadále udržovat a nečekáme významné změny.
Podle dlouhodobějšího výhledu modelu GFS ensemble (do 5. prosince) lze očekávat, že teploty se po celé období budou udržovat kolem obvyklých hodnot pro toto období. Celkem slušná stabilita této předpovědi je do 27. listopadu, kdy se všechny běhy modelu rozumně shodují. Poté se začíná nejistota předpovědi výrazně zvyšovat. Více srážek čekáme právě až od poloviny příštího týdne.
Tento týden čekáme typické počasí pro současné období, ale srážek bude nadále málo, i když některé z nich budou ve formě sněhu. Až do prvního týdne měsíce prosince očekáváme teploty kolem obvyklých hodnot a srážek by mohlo být více od poloviny příštího týdne. Momentálně předpokládáme prohlubování hlavně sucha v povrchové vrstvě.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 4 týdnech spíše průměrné a současně jsou očekávány průměrné srážky. Lze očekávat, že nedojde k zlepšení aktuální situace a návratu do normálního rozložení vláhy.
Existující deficit vláhy je nadále prohlubován prakticky na celém území. V případě severních, středních a východních Čech, Plzeňského kraje, severu Jihomoravského kraje, regionů kraje Olomouckého a v celém kraji Moravskoslezském se setkáváme s negativní prognózou až do poloviny ledna 2019.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno p ro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.