19. červenec 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 12. do 19.7. pokračoval trend poklesu dostupné půdní vláhy a došlo k dalšímu zhoršení situace, kterou zachycuje základní mapa. Oproti předchozímu týdnu se nedostatek dostupné půdní vláhy začal projevovat i v regionech na západě, severu a jihu Čech. Za pozornost stojí poměrně neutěšená situace v kraji Středočeském, Jihočeském a na většině území Moravy.

 
 
Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem snížilo na převážné části území a týká se většiny vysoce produkčních oblastí. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm) bylo v neděli 12.7. zasaženo přes 9/10 území (tedy ještě mírný nárůst oproti minulému týdnu). Nedostatečnou dostupností vláhy v této vrstvě jsou ohroženy již více než 2/3 území. Pouze 3% území ČR jsou v povrchové vrstvě nasycena na 70 % a více (což je o polovinu méně než v předchozím týdnu). V hlubší vrstvě půdy (40-100 cm) bylo překročeno 70% nasycení jen na ⅕ území, a nedostatek vláhy se objevuje již na 57% území. Pod bodem snížené dostupnosti v celém půdním profilu (0-100 cm) je 85% území (oproti 70% v minulém týdnu). Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území vyskytují na více než 1/4 území. Míra nasycení půdního profilu se v uplynulém týdnu znovu zhoršila na většině území.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, tedy porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010, zaznamenali jsme zřejmé odchylky půdní vlhkosti téměř na celém území, mírně lepší se jeví stav na západě ČR. V porovnání s minulým týdnem se situace opět zhoršila, hodnotíme-li ČR jako celek. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, má 9/10 území jak v povrchové vrstvě, tak v celém profilu. Výrazná anomálie se v jisté míře vyskytuje na území prakticky všech krajů, zejména pak v kraji Středočeském, Jihočeském, Plzeňském ve východních Čechách a celé Moravě. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, se zvýšil na 85% v celém profilu a v povrchové vrstvě na 70%. Na více než polovině plochy ČR se projevily anomálie o intenzitě S4 i S5.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území se nadále vyskytují nízké vlhkosti půdy pod travnatým porostem v povrchové vrstvě půdy. Ve vrstvě 0-10 cm je na 44 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 29 % stanic a v 50-100 cm na 27 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) není registrována v 0-10 cm na žádné stanici, v 10-50 cm na 2 % a v 50-100 cm u 3 % stanic. Nízké nasycení půdy se vyskytuje téměř na celém území. Nejvyšší nasycení je ve vyšších polohách, naopak nejnižší v nížinnách, plošně se nejvíce vyskytuje na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - Po období relativně dobré kondice ještě v první polovině května se naše území nachází spíše v podprůměrné kategorii. Aktualizovaná mapa a popis budou dokončeny v průběhu středy.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci se k 12.7. většině aktivních respondentů jevily stále jako velmi výrazné, došlo k opětovnému zhoršení výhledu a významné snížení výnosů v důsledku sucha je i nadále očekáváno v 5 okresech. Ve většině z 18 hodnocených okresů je očekáván negativní dopad na výnos, zejména v okresech Plzeň sever, Louny, Znojmo, Hodonín a Uherské Hradiště. V těchto okresech byly také v minulých 9 týdnech hlášeny výskyty výraznějšího poškození porostů nedostatkem vláhy. Postižené jsou obilniny, řepka ozimá, kukuřice a také produkce ovoce a vinné révy (v okresech Břeclav a Znojmo). Aktuální mapa zahrnující odpovědi z tohoto týdne bude zpracována v průběhu pátku.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
Minulý týden byl zpočátku ovlivněn studenou frontou, která přecházela přes naše území a přechodně ukončila období tropických teplot, jež se ale během druhé poloviny týdne opět vrátily. Konec týdne byl znovu narušen přechodem další studené fronty. Srážky v minulém týdnu byly zaznamenány každý den, většinou lokálního charakteru. Jen v úterý 14.7.2015 bylo srážkami zasaženo větší území, v severní polovině republiky spadlo do 10 mm. Týdenní srážkové úhrny jsou vesměs do 10 mm/týden, ale četné bouřky způsobují velké prostorové rozdíly a lokálně stoupají tyto sumy nad 20 mm/týden. Nejméně srážek spadlo na Jižní Moravě, v okresech Strakonice, Písek, Příbram a okolí. Nejchladnějším dnem minulého týdne bylo pondělí 13.7.2015, kdy se maxima pohybovala jen kolem 22°C, výjimku tvořila Jižní Morava, kdy byly maximální teploty okolo 26°C. Další dny se začalo pomalu oteplovat, a k ještě výraznějšímu oteplení došlo ve čtvrtek. Od pátku se pohybovaly maximální teploty kolem 33°C, a byly zaznamenány i rekordní teploty nad 36°C, nejčastěji na území jižní Moravy. Nízké noční teploty byly v neděli 12.7.2015 a ve čtvrtek 16.7.2015. Naopak koncem týdne byla v některých lokalitách zaznamenána tropická noc (minimální teplota neklesne pod 20°C). Vítr dosahoval minulý týden většinou hodnot 2 m/s. První polovina týdne byla větrnější díky přílivu vzduchu od severozápadu. Koncem týdne byly zaznamenány vyšší nárazy rychlosti větru spojené s bouřkami.