19. duben 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy, zůstává poměrně vysoké, a to v obou vrstvách, jak vyplývá z mapových podkladů. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se vyskytují na 22,7% území (což je zásadní zvýšení oproti minulému týdnu), zatímco nasycena alespoň na 70% v této vrstvě je 1/4 území ČR (oproti ⅗ v předchozím týdnu).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením na jihozápadě a jihu Čech, a dále na jižní Moravě u hranic s Rakouskem. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na více než 8/10 území. V hlubší vrstvě bylo překročeno 70% nasycení na více než 9/10 území. Profily se zásobou vláhy v celém profilu menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území nevyskytují a pod bodem snížené dostupnosti je prozatím 1,5% území. Míra nasycení půdního profilu je tedy stále relativně vysoká. Nicméně průběh uplynulého týdne ukázal na možnost poměrně rychlých změn v povrchové vrstvě.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha,  situace se ve srovnání s minulým týdnem změnila jen mírně a zůstává relativně dobrá. O horší než obvyklé zásobě vody v půdě, typické pro toto období v roce, lze hovořit na méně než 16% území v povrchové vrstvě a na méně než 10% v celém profilu. Výjimečně jsme zachytili výskyt sucha o intenzitě S2-S3 (1,9% v celém profilu a 3% v povrchové vrstvě). Z regionů vyznačujících se horší než obvyklou zásobou vodou v půdě v celém profilu lze zmínit okolí Plzně, východ Jihočeského kraje a region západně od Pardubic. V povrchové vrstvě se výrazně nižší než obvyklá zásoba vody v půdě vyskytuje převážně v Plzeňském kraji a na jihu kraje Středočeského.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině stanic klesla vlhkost půdy v povrchové vrstvě, na 25 % stanic se vlhkost pohybuje mezi 30-50 % VVK, na zbytku stanic je nad 50 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není zatím na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 3 % stanic a v 50-100 cm na 15 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 20 % stanic, v 10-50 cm na 26 % a v 50-100 cm u 33 % stanic. Nižší vlhkosti půdy se vyskytují v povrchové vrstvě a v hlubších vrstvách půdy v Polabí, Poohří, jižních a západních Čechách a v okolí středního a dolního toku Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - Díky průběhu zimy je stále patrný relativně časný nástup vegetační sezóny, a tedy i lepší než obvyklá kondice vegetace v severní polovině, která v tomto ročním období koresponduje spíš s časnějším vývojem. Nicméně v posledních 3 týdnech v řadě dochází ke zhoršování relativní kondice vegetace, a to na většině území. Horší než obvyklá kondice vegetace je pak patrná v širokém pásu táhnoucím se jihočeským a západočeským krajem, ale i na území kraje Vysočina, na dolním toku Dyje a při hranici okresů Třebíč a Znojmo. Poměrně výrazná anomálie se formuje i ve východní části Moravsko-slezského kraje. Tyto změny poměrně dobře korespondují s postupným vývojem horší než obvyklé dostupnosti vláhy v povrchové vrstvě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V týdnu od 12. do 19.4. 2015 jsme zažili střídání různých typů počasí v důsledku přechodů front (studená fronta v neděli 12.4., v pondělí 13.4., v pátek 17.4., teplá fronta 14.4.) a rozšiřování tlakové výše 14.4. a v neděli 19.4. Převážně jasno bylo v neděli 12.4. (sever území), 14.-16.4. a v neděli 19.4.. Polojasno až zataženo v pondělí 13., v pátek 17. a v sobotu 18.4. Maximální denní teploty přesáhly ve středu a ve čtvrtek 15. a 16.4. 20°C, naopak v sobotu 18.4. nedosáhly na většině území 10°C, jinak se pohybovaly kolem 15°C. Minimální teploty spadly v úterý 14.4. po přechodu studené fronty ve vyšších polohách pod nulu, rovněž tak na konci týdne (během víkendu 18. a 19.4.). Srážky v řádech milimetrů byly na části území zaznamenány 16. (přes střední část ČR) a 17.4. (především jih Čech a střed Moravy), jinak byly nulové. Sněhová pokrývka se udržovala pouze v nejvyšších horských polohách v severní části České republiky, nový sníh napadl 17.4. v Jeseníkách a Krkonoších. Rychlosti větru se na většině území pohybovaly v kategorii slabý vítr podle Beauforta, nejvyšší hodnoty byly dosaženy v pondělí 13.4., kdy na některých místech bylo dosaženo i kategorie dosti čerstvý vítr.