19. listopad 2017

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha: minulý týden od 12. 11. do 19. 11.2017 přinesl významné srážky a to zejména během neděle 12. 11. na celém území České republiky, další srážkové dny byly zaznamenány během víkendu 18. a 19. 11. Díky příznivému průběhu počasí pozorujeme ustupující sucho. Epizoda sucha v porovnání s letními měsíci prakticky vymizela a projevuje se nadále v hlubší vrstvě v některých oblastech v krajích Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém a Jihočeském. Celkový vláhový deficit v půdě je oproti minulému týdnu v zásadě neměnný a přetrvává výrazněji také jen lokálně ve výše jmenovaných krajích. Předchozí nedostatek vláhy se však negativně podepisuje na výšce hladin podzemní vody, která zůstává podnormální v oblasti dolního toku Moravy a Dyje. Situace v povrchových vodách je lepší než normál na většině toků nicméně v povodí Dyje nadále přetrvávají podnormální stavy. V následujících dnech očekáváme prakticky vymizení horší než obvyklé zásoby vláhy.

 Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zvýšilo. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Snížená dostupnost vláhy se neobjevuje. Dostatečným zásobením povrchové vrstvy půdy se vyznačuje 9/10 území ČR. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): dobrého nasycení je dosahováno na více než 2/3 území, zatímco nedostatek zasahuje méně než 10%.

Pokud jde o míru intenzity sucha, (porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010), situace se oproti minulému týdnu výrazně neměnila a i nadále zůstává velmi dobrá. Stav půdní vlhkosti je horší oproti obvyklým hodnotám pouze lokálně a to na Moravě a na jihu Čech. V těchto regionech se setkáváme se suchem již několik měsíců, nicméně epizoda zde doznívá prakticky pouze v hlubší vrstvě. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, jsme zaznamenali v neděli 19.11. v celém profilu na 0.5% území. Hlubší vrstva byla zasažena výrazněji (tedy o čtvrtinu méně než v minulém týdnu). Povrchová vrstva je na celém území na obvyklých nebo vyšších hodnotách obvyklých pro měsíc listopad. Regiony s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, pokrývají 0,1 % plochy ČR. Anomálie o intenzitě S4-S5, tj. výjimečné až extrémní sucho se aktuálně nevyskytují.

Deficit půdní vláhy se v povrchové vrstvě prakticky nevyskytuje. Nejsilněji v hlubší vrstvě pak zasahuje Jihočeský a Plzeňský kraj a dále pak Moravu. Situace v oblastech s deficitem je díky průběhu počasí příznivá. V celém profilu i nadále k 19. 11. se deficit od 5 do 40 mm vyskytuje na 10.5 % ČR, což je o půl procenta méně než v minulém týdnu. Výrazný deficit mezi 40 až 80 mm ani deficit větší než 80 mm se nyní nevyskytuje.

Kumulovaný stres: je evidentní, že v posledním půlroce nejvíce nedostatkem vláhy trpěly rostliny v kraji Jihomoravském, na jihu kraje Olomouckého a na jihovýchodě Vysočiny, enklávy na východě Čech a v menší míře na územích krajů Ústeckého, Plzeňského, Jihočeského, Středočeského a Zlínského. V posledních třech měsících sucho velmi výrazně postihlo téměř celý Jihomoravský kraj a významnou část jihu kraje Olomouckého. Déle trvající sucho se objevilo i na jihu a v menší míře na východě Čech, a zejména pak v rozsáhlé oblasti západně a v posledních měsících i jižně od Prahy, a to zvláště na lehčích půdách.
Kumulovaný stres vyjadřuje jednak procento času, v nichž byla půda nasycena pod bodem snížené dostupnosti v posledních 6 měsících (hlavní mapa), za poslední 3 měsíce (mapa vpravo nahoře) a od počátku roku (mapa vpravo dole).

Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha: v tomto týdnu (20-26.11.2017) budeme nejdříve pod vlivem frontálního rozhraní a ke konci týdne přes Českou republikou přejdou dvě slábnoucí studené fronty. Nejvíce srážek čekáme v pondělí a v úterý, poté by se mělo jednat většinou o slabší přeháňky nebo dny bez deště. V pondělí a v úterý budou srážky od vyšších poloh i sněhové. Dokonce týdne naprší celkově většinou od 10-25 mm. Nejvíce srážek e očekává v Krkonoších. Zpočátku půjde často o sněžení, ale sníh se příliš ve vyšších partiích do konce týdne neudrží a to díky postupnému oteplování. Pondělí bude ještě chladné, ale od středy začnou maxima stoupat i k hranici 10-12°C. O víkendu za studenou frontou k nám pronikne opět studený vzduch, který způsobí ochlazení. V neděli by pak měly být maxima opět jen na hranici 5°C. Minimální teploty budou zpočátku ještě okolo bodu mrazu, uprostřed týdne ale vystoupají na 4-6°C. Na konci týdne spadnou dolů a v neděli se zatím předpokládají minima pod bodem mrazu. V předpovědi sucha je situace zatím jednoduchá. Bude stále setrvalý stav, kdy na území České republiky ani v příštím týdnu nebude hrozit jeho výskyt nebo náznak jeho tvorby. Povrchová vrstva bude i nadále, až na pár oblastí na jižní Moravě zcela nasycena. V hlubších vrstvách na jižní Moravě, jižních Čechách a na západě středočeského kraje bude nadále nasycení půdního profilu okolo 50-70 %, ale jde o dlouhodobý stav.