19. říjen 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu zvýšilo, čemuž odpovídá stále vysoké relativní nasycení půdy. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se vyskytují na méně než 0.3% území, zatímco nasyceno alespoň na 70% v této vrstvě je více než 9/10 půd v ČR.

 
 
Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na více než 9/10 území, což je o cca 15% více než na počátku minulého týdne. Situace v hlubší vrstvě zůstává mírně snížená jen ve středních a severozápadních Čechách a na horním a středním toku řeky Moravy. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území prozatím nevyskytují.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se oproti minulému týdnu zlepšila a zůstává velmi příznivá. V celém profilu je počínajícím nebo mírným suchem postiženo méně 0.5% území. V žádném regionu jsme pak nezaznamenali postižení výrazným suchem (S3-S5). Poslední stopou výrazného vláhového deficitu z počátku vegetačního období je v současné době stav v podorniční vrstvě, který zůstává v některých regionech v Polabí nižší, než je obvyklé. Povrchová vrstva na většině území signalizuje normální nebo vyšší než obvyklou zásobu vody v půdě.
 
Vegetace se od počátku září stále nachází ve výrazně lepší kondici, než je pro toto období roku obvyklé a stav se od minulého týdne na většině území výrazně nezměnil.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nedošlo oproti minulému týdnu na většině stanic k výraznějším změnám půdní vlhkosti, ve vrstvě 0-50 cm nadále převládá vysoká vlhkost nad 70 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 7 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 33 % stanic, v 10-50 cm na 26 % a v 50-100 cm u 28 % stanic. Nižší vlhkosti půdy byly zaznamenány především v Polabí a na horním toku povodí Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled: V uplynulém týdnu (12-19.10.2014) byly srážky zaznamenány na našem území každý den, ale v neděli 12.10.2014 a v sobotu 18.10.2014 šlo jen o pár lokalit. Plošně rozsáhlejší srážky byly zaznamenány hlavně ve čtvrtek a pátek (16-17.10.2014). V pondělí 13.10.2014 se výraznější srážky projevily v západní polovině republiky. Celkově v minulém týdnu více napršelo v Čechách než na Moravě. V západní polovině republiky byly většinou úhrny mezi 20-40 mm/týden, naopak na Moravě jen do 10 mm/týden. Teplejší počasí nás doprovázelo hlavně v první polovině týdne, ve středu došlo k ochlazení zhruba o 2°C. Maximální teploty vzduchu byly dost proměnlivé v závislosti na inverzním charakteru počasí a rychlosti rozpuštění nízké oblačnosti. Příkladem může být neděle 19.10.2014, kde rozdíl mezi místy, kde se udržela nízká oblačnost a kde se naopak neutvořila byl i 9°C a to na relativně malém území. Minimální teploty vzduchu na většině území neklesaly pod 5°C. Průměrné rychlosti větru byly většinou nižší, pod 2 m/s.
 
V nejbližších dnech očekáváme spíše zvýšení nasycení půdního profilu s ohledem na očekávané srážkové úhrny. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny spíše nadprůměrný průběh teplot a podprůměrné srážkové úhrny. Proto lze očekávat mírný pokles nasycení půdního profilu tak jako v minulém týdnu, nicméně to nebude zásadní s ohledem na končící vegetační sezónu.