19. září 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (12.9. – 18.9.2021) došlo celkem k citelné změně počasí. Ve čtvrtek s přechodem fronty zapršelo a dostal se k nám chladný vzduch od severu. Na většině území republiky jsme zaznamenali úhrny do 10 mm za týden, na východě Moravy častěji i okolo 25 mm. Do čtvrtečního dne byly maximální teploty vzduchu okolo 25 °C, v nížinách se dokonce dostávaly na hranici 27 °C.
Od čtvrtečního dne čekáme výraznější oteplení a to jak přes den, tak i v noci. Naopak v první polovině týdne se mohou objevit i přízemní mrazíky. V dalších 10 dnech se bude postupně vysušovat svrchní vrstva do 40 cm a začneme pozorovat v tomto profilu místy mírné či výrazné sucho, které ale bude pravděpodobně přerušeno prvním významnějším deštěm.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se v minulém týdnu nijak zásadně nezměnila. V podstatě z bezrizikového stavu nyní sledujeme spíše v Čechách sníženou úroveň půdní vláhy až počínající sucho, tedy zanedbatelné riziko.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) zůstává i nadále ve velmi dobrém stavu a v minulém týdnu nedošlo k žádné významné změně. Zůstává i nadále jedna drobná lokalita na Jesenicku, kde je sledováno počínající až mírné sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na max. 1 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně změnil na východní části území. V povrchové vrstvě (0–40 cm) se stav v předminulém týdnu z mírného přebytku příp. neutrálního stavu změnil na většině území na stav deficitní. Nyní převažuje na většině území deficit o 5 až 20 mm od obvyklé zásoby vody. Lepší stav než je obvyklé je sledován na jižní Moravě a nyní také na východní Moravě.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu mírně snížil, ale i nadále na většině území je v lepším stavu než je pro tuto dobu obvyklé. Výjimkou jsou Jeseníky a menší drobné oblasti ve východních a jižních Čechách, jedná se však o velmi drobná místa, kde je sledován mírný deficit.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území Čech stav normální až podnormální vodnosti. V jižních Čechách a na Krkonošsku je sledována spíše normální vodnost. Zřídka se vyskytuje i nadnormální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 19. 09. vyskytuje deficit na cca 22 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 15 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm, na více než 1 % území je kladný deficit dokonce o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zvýšilo ve východní části republiky.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 30–70 %. V Polabí, v podhůří Jeseníků, v severozápadních Čechách a na jižní Moravě je stav mírně nižší.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jižní a střední Moravě, Jesenicku, Polabí a v severozápadních Čechách.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla vegetace v příznivém stavu. V druhé polovině března a v dubnu se stav začal zhoršovat. Situace se nezlepšila ani v květnu, kdy na většině území byla sledována horší RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE než je pro tuto dobu obvyklé. Chladnější počasí neumožnovalo rychlý vývoj vegetace a ona i nadále zůstávala zpožděná cca o 14 až 21 dní. Na konci května byl sledován nejhorší stav od počátku letošní sezóny. Relativní stav kondice vegetace byla cca o 25–30 % horší než bylo pro tuto dobu obvyklé.
V červnu se vegetace díky vzestupu teplot začala zlepšovat. Byl sledován stav mírně lepší než je pro tuto dobu obvyklé. V průběhu letních prázdnin zůstala vegetace v dobrém stavu a na většině míst bylo cca o 15 % biomasy více. V současnosti je lepší stav sledován ve středních Čechách a na jižní Moravě (cca 125–135 %), na zbytku území je stav mírně nižší, ale i tak v lepší kondici. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY pozorujeme i nadále spíše v jižní části sledovaného území - v Itálii, Maďarsku, a na Balkáně. Všeobecně lze říci, že severní polovina území má stav lepší než ta jižní. Situace východně a severovýchodně od naší republiky je výrazněji lepší než na zbytku sledovaného území. Oproti předchozímu týdnu se index půdní vláhy snížil na většině sledovaném území.
V České republice sledujeme nižší stav v Jeseníkách než na zbytku republiky.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (12.9. – 18.9.2021) došlo celkem k citelné změně počasí. Ve čtvrtek s přechodem fronty zapršelo a dostal se k nám chladný vzduch od severu. Na většině území republiky jsme zaznamenali úhrny do 10 mm za týden, na východě Moravy častěji i okolo 25 mm. Do čtvrtečního dne byly maximální teploty vzduchu okolo 25 °C, v nížinách se dokonce dostávaly na hranici 27 °C. V noci už bylo relativně chladněji s minimem na 8-12°C., výjimkou byl čtvrtek, kdy díky noční oblačnosti bylo tepleji s minimem na 15°C. Mírně větrnější počasí bylo od čtvrtka do soboty.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 20.9.2021) budeme nejdříve pod vlivem přílivu chladného vzduchu od severovýchodu, ale s tím jak se začne prosazovat tlaková výše, tak se proudění stočí na západní až jihozápadní a oteplí se. V pátek ještě přejde přes naše území slabá studená fronta. Srážky se očekávají ve středu v severní polovině republiky a pak v slabé v pátek. Potenciálně vydatnější déšť by měl přijít v polovině příštího týdne. Na většině území v tomto týdnu buď nebude pršet anebo spadne jen několik milimetrů, na severovýchodě to může být okolo 10 mm. Srážky v polovině příštího týdne mají potenciál přinést dalších 15 mm. Do středy budou maximální teploty okolo 15 °C, ale poté se oteplí a dostaneme na hranici 20 °C. V první polovině týdne budou i dosti chladné noci a mohou klesat i pod 3 °C. Od čtvrtečního dne klesne riziko pomrznutí a minima budou na 8-12 °C. Vzhledem k tomu, že se neočekávají zásadní srážky, tak se nadále bude vysušovat svrchní vrstva půdy do 40 cm a tam už budeme pozorovat významnější odchylku od dlouhodobých hodnot. V Čechách bude situace horší a v některých místech se začne objevovat mírné či výrazné sucho, ale pouze v té svrchní vrstvě, kterou rychle může dosytit významnější déšť. V celém profilu do 1 m budou hodnoty půdního sucha buď normální anebo jen slabě snížené.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 6. října se předpokládá, že teploty budou dosti podprůměrné v první polovině týdne, poté se dostanou na obvyklé hodnoty. V predikci panuje prakticky od konce tohoto týdne dost velká nejistota a delší předpověď se pravděpodobně ještě několikrát změní. Srážky by mohly být častější až počátkem října.
Od čtvrtečního dne čekáme výraznější oteplení a to jak přes den, tak i v noci. Naopak v první polovině týdne se mohou objevit i přízemní mrazíky. V dalších 10 dnech se bude postupně vysušovat svrchní vrstva do 40 cm a začneme pozorovat v tomto profilu místy mírné či výrazné sucho, které ale bude pravděpodobně přerušeno prvním významnějším deštěm.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.