2. listopad 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu výrazně nezměnilo a přetrvává vysoké relativní nasycení půdy. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se nevyskytují, zatímco nasyceno alespoň na 70% v této vrstvě je více než 91% půd v ČR.

 
 
Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na 94% území, což je přibližně stejná hodnota jako na počátku minulého týdne. V hlubší vrstvě zůstává vlhkost mírně snížená jen ve středních a severozápadních Čechách a na horním a středním toku řeky Moravy. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území nevyskytují.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, ituace se oproti minulému týdnu také výrazně nezměnila. V celém profilu je počínajícím nebo mírným suchem postiženo méně 0,7% území. V žádném regionu jsme pak nezaznamenali postižení výrazným suchem (S3-S5). Poslední stopou výrazného vláhového deficitu z počátku vegetačního období je v současné době stav v podorniční vrstvě, který zůstává v některých regionech na horních tocích Labe a Moravy nižší, než je obvyklé. Povrchová vrstva na většině území signalizuje normální nebo vyšší než obvyklou zásobu vody v půdě. zásobu vody v půdě.
 
Vegetace se od počátku září stále nachází ve výrazně lepší kondici, než je pro toto období roku obvyklé a stav se od minulého týdne na většině území zlepšil.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nedošlo oproti minulému týdnu na většině stanic k výraznějším změnám půdní vlhkosti, ve vrstvě 0-50 cm nadále převládá vysoká vlhkost nad 70 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 31 % stanic, v 10-50 cm na 26 % a v 50-100 cm u 25 % stanic. Nižší vlhkosti půdy byly opět zaznamenány především v Polabí a na horním toku povodí Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled: Uplynulý týden (26.10-2.11.2014) byl charakterizován inverzním typem počasí, tedy v údolích bylo převážně zataženo nízkou oblačností a naopak na horách bylo spíše slunečno. Inverzní charakter počasí není doprovázen srážkami, proto se minulý týden vyskytovaly srážky zcela výjimečně, na drtivé většině území České republiky nebyly zaznamenány žádné srážky. Teplota vzduchu byla závislá taktéž na nízké oblačnosti, tam kde se vyskytovala nízká oblačnost, byly teploty vzduchu nižší během dne, naopak tam kde se oblačnost rozpustila, tak teploty vzduchu výrazněji rostly nahoru. Díky teplotní inverzi byly zaznamenány vyšší teploty vzduchu na horách. Celkově první polovina minulého týdne byla chladnější, v druhé polovině došlo k oteplení. Podobný průběh měly i minimální teploty vzduchu, kdy nejnižší teploty vzduchu byly v úterý a ve středu (28-29.10.2014), a to na vetší části území i pod bodem mrazu. Vítr byl minulý týden spíše slabší, většinou pod 2 m/s.
 
V nejbližších dnech očekáváme pokračování stavu s vysokým nasycení půdního profilu s ohledem na nízké očekávané srážky ve druhé polovině tohoto týdne. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny spíše nadprůměrný průběh teplot a podprůměrné až průměrné srážkové úhrny. Lze tedy očekávat mírný pokles nasycení půdního profilu tak jako v minulém týdnu, nicméně to nebude zásadní s ohledem na končící vegetační sezónu.