20. červen 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (14.6. – 19.6.2021) nás ovlivňovala hlavně tlaková výše a příliv horkého a suchého vzduchu od jihu. Srážky nebyly na většině území vůbec zaznamenány, pouze lokálně se objevila silnější bouřka, ale jde jen o pár míst. Během týdne se nám i rapidně oteplovalo. Minulou neděli byla maxima ještě pod hranicí 20 °C a v úterý už první místa překročila 30 °C. Od čtvrtečního dne pak už tropické teploty byly na většině území republiky. Maxima se místy dostávala k 35 °C. Podobné to bylo s minimálními teplotami vzduchu.
Po horkém a suchém týdnu nás čeká mírné ochlazení a velice častá bouřková činnost. Na lokální předpověď srážek nedoporučujeme se spoléhat a radíme sledovat nejnovější předpověď a informace z meteorologických radarů.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se dle očekávání v minulém týdnu silně zhoršila. V současné době je v podstatě celá republika zasažena stupněm sucha. Převládají horší stupně a to výrazné až výjimečné sucho. Extrémní sucho je sledováno v jižních Čechách a na severu Moravy.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) zůstává i nadále v dobrém stavu. Hlavní sledované lokality se nachází v Krkonoších a jeho podhůří a na severní Moravě. Poté se vyskytují místa s počínajícím suchem.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 64 % území (půdní profil 0–100 cm), v minulém týdnu zasahovalo sucho pouze 12 % území.

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se po lepším stavu v minulých týdnech začal zhoršovat. V povrchové vrstvě (0–40 cm) minulý týden začal převládat deficit v hodnotách -5 až cca -40 mm.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) v minulém týdnu mírně poklesl. Lepší stav zůstává místy ve středních Čechách, Plzeňsku a na jižní Moravě.. V dalších částech je stav lepší.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území podnormální vodnost vodních toků. Normální vodnost je sledována velmi zřídka.
V celém profilu do 1 m se k 20. 06. vyskytuje deficit na cca 93 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Oproti minulému týdnu se rozšířil deficit o 40 %. Na 45 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 2 % území sledujeme zápornou odchylku o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem poměrně zásadně snížilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Situace v rámci ČR je v poměrně špatném stavu. Na většině území převládá stav pod 50 %, pod u hranice snížené dostupnosti. Ve vyšších nadmořských výškách je stav lepší (většinou pohraniční pohoří).
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách a ve středu republiky. Nižší stav je sledován v severozápadních a východních Čechách, místy v jižních Čechách a na jižní a střední Moravě.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla vegetace v příznivém stavu. V druhé polovině března a v dubnu se stav začal zhoršovat. Situace se nezlepšila ani v květnu, kdy na většině území byla sledována horší RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE než je pro tuto dobu obvyklé. Chladnější počasí neumožnovalo rychlý vývoj vegetace a ona i nadále zůstávala zpožděná cca o 14 až 21 dní. Na konci května byl sledován nejhorší stav od počátku letošní sezóny. Relativní stav kondice vegetace byla cca o 25–30 % horší než bylo pro tuto dobu obvyklé.
V červnu se vegetace díky vzestupu teplot začala zlepšovat a nyní sledujeme lepší stav kondice než je pro tuto dobu obvyklé a to cca o 5-20 %.. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 13. 06. Zprávy 232 zpravodajů z 72 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V pěti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 %, v jednom dokonce nad 30 %. V devíti okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (63 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (20 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako mírně vlhká (cca 42 % hlášení) až sušší (37 % hlášení). Jedná se však o stav k poslední neděli, je tedy pravděpodobné, že nyní je situace horší..
Po několika týdnech, kdy byl půdní profil na většině území dosycen, začíná vrchní pudní profil intenzivně vysychat. Na mnoha místech se začínají vyskytovat praskliny v půdě. Vysoké teploty umožňují vegetaci rychlý vývoj, který byl zpožděn díky chladnějšímu počasí. Vegetace o to více čerpá vodu z krajiny, kde se jí na mnoha místech přestává dostávat. O tom, jak se tato situace projeví na výnosech (vysoké teploty a aktuální nedostatek srážek) bude pravděpodobně rozhodnuto v nejbližších dnech.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 13. 06. Ve dvanácti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny, pouze v karlovarském okrese jsou hlášeny počínající projevy sucha.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY pozorujeme nadále v Itálii, Maďarsku, Chorvatsku, Německu, Francii a částečně také v České republice. Situace severovýchodně od naší republiky je lepší než na zbytku sledovaného území.
V České republice je sledování nižší vláha v Polabí, v Pomoraví a na jižní Moravě.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině území k poklesu vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti stagnovali. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 27 % stanic, v 10 až 50 cm je na 16 % stanic a v 50-100 cm na 9 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 15 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 17 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v nížinách na jihu Moravy a v severozápadních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (14.6. – 19.6.2021) nás ovlivňovala hlavně tlaková výše a příliv horkého a suchého vzduchu od jihu. Srážky nebyly na většině území vůbec zaznamenány, pouze lokálně se objevila silnější bouřka, ale jde jen o pár míst. Během týdne se nám i rapidně oteplovalo. Minulou neděli byla maxima ještě pod hranicí 20 °C a v úterý už první místa překročila 30 °C. Od čtvrtečního dne pak už tropické teploty byly na většině území republiky. Maxima se místy dostávala k 35 °C. Podobné to bylo s minimálními teplotami vzduchu. Do úterý byly ještě nízké a to pod 10 °C. Poté se dostávaly nad 15 °C a místy se vyskytovaly i tropické noci (nad 20 °C). Vítr byl silný minulou neděli, poté se výrazně uklidnil a s výjimkou čtvrtku a pátku panovalo prakticky bezvětří.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 21.6.2021) nás bude ovlivňovat frontální rozhraní s teplým vzduchem na východě a mírně chladnějším na západě. V druhé polovině týdne pak začne převládat nevýrazné tlakové pole. Celý týden by měl být hodně bohatý hlavně na bouřky. Proto čekáme značné prostorové rozdíly a i velkou nejistotu v předpovědi, hlavně té bodové (přesně odhadnout kolik kde spadne mm, bude prakticky nemožné). V místech kde udeří bouřka vícekrát, mohou být týdenní úhrny i okolo 50-100 mm, ale většinou by se mělo jednat okolo 15-30 mm. Předpověď se i často mění, proto je nutné sledovat nejnovější informace hlavně z meteorologických radarů. Teploty vzduchu budou postupně padat nejdříve pod hranici 30 °C, v Čechách se už od úterý dostaneme i k 25 °C. V druhé polovině týdne se ochladí i na Moravě a počítáme pak s maximy okolo 22-25 °C. Nejistota v předpovědi srážek se odráží i v půdní vlhkosti. Sucho je hlavně v povrchové vrstvě do 40 cm, ale tu dokážou bouřky brzy dosytit, proto předpokládáme, že na většině území republiky se v dalších 10 dnech situace srovná s dlouhodobými hodnotami.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 7. července se předpokládá, že nadprůměrné teploty budou jen maximálně do pátku, poté dojde ke srovnání s dlouhodobými hodnotami. Denní maxima se tedy budou pohybovat nejčastěji okolo 25 °C. Srážky pak budou častěji v tomto týdne, poté dojde k mírnému uklidnění bouřkové situace.
Po horkém a suchém týdnu nás čeká mírné ochlazení a velice častá bouřková činnost. Na lokální předpověď srážek nedoporučujeme se spoléhat a radíme sledovat nejnovější předpověď a informace z meteorologických radarů.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.