20. prosinec 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (13.12 – 19.12.2020) převládal inverzní charakter počasí, což bylo reprezentováno často zataženou oblohou nízkou oblačností a velmi mírným mrholením. To znamenalo, že srážkové úhrny byly často pouze do 0,5 mm za týden, pouze na Brněnsku napršelo i 5 mm. Velmi nízké srážky kompenzovala vysoká vlhkost, takže lze konstatovat, že bylo stále velice vlhké počasí. Teploty vzduchu odpovídaly inverznímu charakteru počasí, kdy na horách bylo během dne často nad 6°C, ale ve zbytku republiky jen okolo 3°C.
Po srážkově chudém listopadu a prosinci může v dalších 10 dnech přijít významnější déšť. Modely se zatím celkem dost liší v její celkové sumě. Předpokládáme, že vrchol prosincového sucha bude dosažen na v první polovině tohoto týdne, poté prakticky zmizí.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se šestý týden v řadě zhoršuje. Výrazné až extrémní sucho je sledováno podél západních hranic s Německem, v severovýchodních pohraničních horách, Jeseníkách a ve Zlínském kraji. Dále je sucho sledováno v pásu od východní části Jihočeského kraje po Jeseníky. Na tyto oblasti navazuje počínající sucho. Na jižní Moravě a v okolí Prahy je území bez rizika sucha..
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se v minulém týdnu v podstatě nezměnila. V této části půdy se vyskytuje pouze drobné lokality se stavem počínajícího sucha.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje celkem zhruba na 36 % území (půdní profil 0–100 cm), oproti předchozímu týdnu se plocha zvětšila o 14 %.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně rozšířil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) nyní začíná převažovat deficit s odchylkou 5–20 mm. Jižní Morava je na tom trochu lépe, zde je stav neutrální.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) minulý týden spíše stagnoval. Kladná odchylka je sledována na jižní Moravě a ve Slezsku, místy v Čechách. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních a severních Čech, Plzeňska a v Krkonoších.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ v západní a severní části republiky převažuje podnormální vodnost. Na Vysočině a v Jihomoravském kraji se místy vyskytuje nadnormální vodnost. V ostatních oblastech převažuje spíše normální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 20. 12. vyskytuje deficit zhruba na 60 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 12 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 1 % území je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): V minulém týdnu došlo ke snížení relativního nasycení v podstatě na celém území. Převažuje stav mezi 60–70 % relativního nasycení..
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá v západních a severozápadních Čechách. Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na zbytku nezmíněného území.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 13. 12. Zprávy 214 zpravodajů z 64 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
10 okresů hlásí střední poškození porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. Z 12 okresů čekají ztráty na výnosech do 10 %.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (61 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (22 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 55 % hlášení) až mírně vlhká (cca 24 % hlášení).
Vlídnější počasí zlepšuje stav ozimých plodin, které byly většinou později sety či byly delší dobu v přemokřené půdě. Někde však přemokření nenávratně plodiny poškodilo nebo nebylo možné je ani zasít. V některých oblastech spadlo za poslední dva měsíce velmi málo srážek

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 13.12. V tachovském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha. V dalších 8 hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY se oproti předcházejícímu týdnu zlepšil na většině sledovaného území. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme i nadále na pobřeží Černého a Jaderského moře a v jižní Francii. V České republice je sledována vyšší půdní vlhkost. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území došlo k mírnému poklesu vlhkosti v orniční vrstvě, sucho se vyskytuje místy v severozápadních a západních Čechách. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 8 % stanic, v 10 až 50 cm je na 10 % stanic a v 50-100 cm na 12 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 51 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 34 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a Moravě, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území došlo k mírnému poklesu vlhkosti v orniční vrstvě, sucho se vyskytuje místy v severozápadních a západních Čechách. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 8 % stanic, v 10 až 50 cm je na 10 % stanic a v 50-100 cm na 12 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 51 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 34 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a Moravě, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 21.12.2020) bude počasí hodně dynamické. Přechod teplé fronty v úterý přinese výrazné oteplení, které ale opět skončí čtvrteční studenou frontou a následném opětovném ochlazení a po víkendu mírným oteplením. Frontální systémy po delší době přinesou opět významnější srážky, které budou od úterý až do pátku. Model evropského centra ECMWF předpokládá úhrny od 15 do 30 mm v dalších 10 dnech. Naopak americký model GFS je pesimističtější a očekává jen 5 až 15 mm. Část srážek a to hlavně v pátek může být sněhových. Ve středních polohách může napadnout okolo 5 cm a na horách okolo 20 cm za 10 dnů. Ve středu a ve čtvrtek nám vystoupají denní teploty i přes 10°C. V pátek už klesnou pod 5°C a o víkendu čekáme jen okolo bodu mrazu. Noční teploty to budou dosti kopírovat. Uprostřed týdne budou i teplé noci a to na 6-8°C, ale o víkendu padat až k -5°C. Očekávané srážky se kladně projeví na půdní vlhkosti, kdy dojde k jejímu zvýšení a její hodnoty budou odpovídat obvyklé situaci pro tuto dobu. Před Štědrým dnem bude snížená půdní vlhkost až na 40 % území, ale pak se půda prakticky všude dosytí ve svrchní vrstvě na standardní hodnoty.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 6. ledna, se předpokládá, že teploty vzduchu po současných výkyvech se v dalších dvou týdnech (28.12-6.1.2021) stabilizují na obvyklých hodnotách pro toto období. Maximální teploty budou tedy od 1 do 3°C a v noci okolo bodu mrazu.
Po srážkově chudém listopadu a prosinci může v dalších 10 dnech přijít významnější déšť. Modely se zatím celkem dost liší v její celkové sumě. Předpokládáme, že vrchol prosincového sucha bude dosažen na v první polovině tohoto týdne, poté prakticky zmizí.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech slabě nadprůměrné. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné až slabě podprůměrné.
Do poloviny ledna je cca 50–90% a větší pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na jižní Moravě, v okolí Prahy a případně v dalších menších lokalitách.
Ostatní oblasti tak příznivé vyhlídky nemají. Lokality v západních a severozápadních Čechách, Krkonoše a Jeseníky mají vypočítanou pravděpodobnosti na dosycení půdního profilu do cca 20 %, případně i méně. Do konce března je přibližně 30–50% pravděpodobnost, že se dosytí právě zmíněné oblasti.
V prognóze stavu sucha do konce května 2021 jsou počítány pravděpodobnosti dosycení zhruba mezi 30–50 % pro většinu území, podrobněji v níže uvedených odkazech.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.