20. září 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (13.9 – 19.9.2020) bylo slunečné počasí, které narušilo přechod studené fronty ze středy na čtvrtek. Srážek bylo jen málo a lokálně. Na většině území tedy vůbec déšť nebyl zaznamenán. Teplotně byl samotný týden velice rozdílný. V první polovině byly maxima nejčastěji mezi 26-28°C, ale místy přesáhl i 30°C. Se studenou frontou se pak razantněji ochladilo a maxima se do konce týdne pak pohybovaly okolo 20°C. Tato změna platila i u nočních teplot vzduchu, kdy minima nejdříve klesala k 10-14°C, ale od čtvrtka často jen k 5°C.
Do pátku bude ještě relativně hezké počasí a díky tomu se nám bude vysušovat svrchní vrstva půdy v Čechách. O víkendu dojde k razantní změně počasí, čekají se vydatné srážky vyšší než 50 mm, ochlazení a doplnění půdní vláhy.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se druhý týden v řadě zhoršuje. I nadále platí, že situace v Čechách je horší než na Moravě a ve Slezsku. Počínající sucho zasahuje v podstatě celé Čechy. V Libereckém kraji, částečně Karlovarském a Plzeňském kraji se vyskytuje již mírné sucho. Nejhorší situace v povrchové vrstvě je sledována na hranicích Středočeského, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina, kde je až výrazné sucho.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se v minulém týdnu mírně prohloubila, rozsahem však stav spíše stagnuje. V této vrstvě pozorujeme přetrvávající problém v severozápadní části Čech, především v Ústeckém a Libereckém kraji. Dále lokálně přetrvává problém v okolí Prahy, na Plzeňsku, Karlovarsku a také v Krkonoších.
Aktuálně sucho se vyskytuje cca na 28 % území České republiky, co se týče prognózy stavu sucha na příští dva měsíce je malá pravděpodobnost dosycení půdního profilu především v místech, která jsou zmíněna výše (viz mapa dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se i nadále pomalu zhoršuje. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje na většině území slabý deficit. Normální stav je sledován na jižní Moravě a na Ostravsku.
Stav deficitu v hlubší vrstvě (40–100 cm) se minulý týden slabě změnil. Kladná odchylka je sledována na Moravě a ves Slezsku. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních Čech, Plzeňska, v okolí Prahy a v Krkonoších.
Posilování dlouhodobějšího deficitu v hlubších vrstvách potvrzují i stavy podzemní vody dle zpráv kolegů z ČHMÚhttp://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho#. Co se týče vodnosti v Čechách převažuje stav horší a to podnormální vodnost. V severních Čechách a na Plzeňku spíše stav „sucho“. Na Moravě a ve Slezsku je stav o trochu lepší, převažuje normální až podnormální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 20. 09. vyskytuje deficit zhruba na 59 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 33 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 5 % území je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem zhoršilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Oblast Čech vykazuje menší relativní nasycení než Morava a Slezsko. Nejhorší situaci aktuálně pozorujeme ve středu Čech. Část území je pod bodem snížené dostupnosti a místy se začínají objevovat lokality se stavem pod 30 %, kde se může začít vyskytovat u rostlin vodní stres.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá v Čechách a na jižní Moravě. Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na Šumavě, v Novohradských horách, v pásu od Dačicka po Rychlebské hory, v Jeseníkách, Beskydech a ve Slezsku.

Dopady na vegetaci: Po příznivé KONDICI VEGETACE v průběhu celého jara až do konce dubna, což bylo dáno nezvykle teplým počasím, jsme byli svědky horší kondice vegetace v květnu především na Moravě, v severních Čechách a v Karlovarském kraji. To bylo dáno kombinací nižších teplot zvláště ve vyšších polohách, které zpomalily vývoj a celkového nedostatku vláhy v průběhu března a dubna. Po příchozích srážkách v průběhu května, června i července došlo opět ke zlepšování stavu kondice vegetace. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz. V oblasti severozápadních Čech však nespadlo takové množství srážek jako na zbytku území a vegetace se zde nedokázala dostat do dobré kondice jako v ostatních částech republiky. Horší stav je zde sledován od konce května až po současnost.
V současné době je na většině území kondice vegetace ve velmi dobrém stavu. Jedinou výjimkou jsou již zmiňované severozápadní Čechy, kde je i nadále horší stav vegetace, než je pro tuto dobu typické. Oproti minulému týdnu došlo k mírnému zlepšení stavu vegetace na našem území.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 13. 09. Zprávy 262 zpravodajů ze 69 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Dva okresy (Most a Domažlice) hlásí extrémní poškození tedy snížení výnosů o více jak 40 % a ze čtyř okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %. Dále 21 okresů hlásí střední poškození suchem porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 19 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %.
Respondenti vnímají kladně vodní bilanci, která je za poslední tři měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí. Povrchová vrstva je vnímána převážně jako mírně vlhká (cca 43 % hlášení) až sušší (cca 28 % hlášení).
Respondenti z různých míst uvádějí, že řepka v suché krustě půdy špatně vzchází. Začíná se vyskytovat sucho, výsušný vítr a teplé počasí situaci nepomáhá.

Dopady na lesy:Tato mapa zachycuje situaci v neděli 13. 09. V tachovském, karlovarském, píseckém a klatovském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha. V dalších 8 hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY se oproti předcházejícímu týdnu zhoršil v podstatě na celém sledovaném území. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme i nadále v Itálii, na pobřeží Černého a Jaderského moře. V České republice je sledována nižší půdní vláha v Polabí a Poohří. Naopak v jižních Čechách, Rychlebských horách a v Beskydech je sledována nejvyšší půdní vláha v ČR.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu se snížily na celém území vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 12 % stanic, v 10 až 50 cm je na 13 % stanic a v 50-100 cm na 16 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 16 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 17 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách a na Vysočině, nižší především v nížinách v severozápadní části Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na celém území poklesly vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 16 % stanic, v 10 až 50 cm je na 13 % stanic a v 50-100 cm na 16 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 7 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 15 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na Moravě, nižší především v nížinách v severozápadní a střední části Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 21.9.2020) nás čeká celkem zlom v počasí. Do pátku by mělo panovat ještě relativně hezké počasí i když od středy začne už přibývat oblačnosti a objeví se i srážky. Ty ve výrazně větší míře přijdou během pátku a pak bude deštivé počasí minimálně do neděle. Srážky budou zatím podle předpovědi modelů dosti vydatné a čekáme úhrny okolo 50-75 mm v dalších 10 dnech. Do pátku čekáme maximální teploty okolo 20-25°C. Poté dojde k ochlazení na 10-15°C v závislosti na predikci jednotlivých modelů. Do pátku se bude půdní sucho zhoršovat ve svrchní vrstvě a prakticky výhradně v Čechách. Celkově bude snížená půdní vlhkost až na 40 % území. Pak dojde k prudké změně, kdy prakticky ze dne na den se svrchní vrstva díky vydatným srážkám doplní. Dokonce po víkendu by podle modelu ECMWF IFS měla být svrchní vrstva zcela nasycena s výjimkou severozápadu republiky.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 7. října, se předpokládá, že od pátku budou teploty ještě nadprůměrné, poté se vrátí k normálu a budou kolem něj oscilovat. Nejvíce srážek čeká tento model o tomto víkendu, poté by mělo být opět sušší období.
Do pátku bude ještě relativně hezké počasí a díky tomu se nám bude vysušovat svrchní vrstva půdy v Čechách. O víkendu dojde k razantní změně počasí, čekají se vydatné srážky vyšší než 50 mm, ochlazení a doplnění půdní vláhy.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech nadprůměrné. Postupně budou teploty klesat, jak bude přicházet podzim, ale teploty budou stále nad normálem. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné.
Do poloviny října je cca 70–90% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na Moravě a ve Slezsku.
Krušnohoří, Poohří, okolí Prahy, Plzeňsko, Krkonoše však takto příznivou prognózu nemají. Zde jsou vypočítány pravděpodobnosti na dosycení půdního profilu do cca 10–50 %. Do konce listopadu je přibližně 30–50% pravděpodobnost, že se dosytí právě zmíněné oblasti. Deficit v severozápadních Čechách a ve středu Čech přetrvá s velkou pravděpodobností do konce roku, pravděpodobnost pro dosycení je nyní cca 30–50 %. Na zbytku území je pak za toto časové období zhruba 50–70% pravděpodobnost dosycení půdního profilu.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.