21. březen 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (14.3. – 22.3.2021) se k nám dostával chladný a vlhký vzduch od severu a severozápadu. Každý den se tedy objevovaly přeháňky, které byly i sněhového charakteru. Počasí bylo hodně proměnlivé. Celkové úhrny za týden byly ale většinou nízké. Nejčastěji pouze okolo 5-10 mm. Vyšší úhrny byly na horách a to šlo většinou o sněžení. Postupně během týdne se ochlazovalo s maximem okolo 8 °C až pod bod mrazu v sobotu, kdy na některých místech byl zaznamenán celodenní mráz.
V dalších 10 dnech by nás mělo doprovázet suché a teplotně slabě nadprůměrné období. Noční mrazy se příliš nepředpokládají. Půdní vláha bude postupně ubývat ve vrstvách do 40 cm.

 

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden mírně snížila. Počínající sucho se vyskytuje na pomezí Čech a Moravy, v jižních Čechách a v horách (Beskydy, Jeseníky a Krkonoše). Na zbytku území není sledováno riziko sucha.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se téměř shoduje s lokalitami jako v povrchové vrstvě (vyjma Vysočiny a Beskyd). Intenzivnější stupně sucha jsou sledovány v Krkonoších.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje do 5 % území (půdní profil 0–100 cm).

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně zvýšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje i nadále stav neutrální.. V okolí Prahy je stav lepší než je pro tuto dobu obvyklé. Na pomezí Čech a Moravy, v Jeseníkách a Beskydech je však deficit již hlubší.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) se minulý týden v podstatě nezměnil. Kladná odchylka je sledována na jižní Moravě a ve středních Čechách.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území normální vodnost. V jihozápadních a severních Čechách dále v i v Beskydech sledujeme i podnormální vodnost. Oblast Vysočiny a v oblasti jižní Moravy se vyskytuje i nadnormální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 21. 03. vyskytuje deficit zhruba na 19 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 10 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zvýšilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje stav mezi 70–100 % relativního nasycení. Vyšší nasycení je v pohraničních horách. Nižší nasycení je sledováno v Podyjí.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na většině území. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách a v Podyjí. 

Dopady na vegetaci: RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE je na počátku vegetační sezóny na většině území v lepším stavu než je pro tuto dobu obvyklé. Na území se nyní vyskytuje zhruba o 5–25 % více biomasy (více v západních Čechách). Lepší stav kondice vegetace je sledován na Šumavě a v západních Čechách. Oblast východně od Prahy, severovýchodně od Českých Budějovic, Poodří a v okolí vodního toku Jihlava je nyní stav mírně horší.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 14. 03. Zprávy 231 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
Dva okresy očekávají ztráty mezi 10–30 %, pět okresů hlásí ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (71 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (21 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 51 % hlášení) až velmi vlhká (27 % hlášení).
Na polích je v současné době setrvalý stav a půda je nasycená z roztátého sněhu, chladnější počasí i nadále neumožňuje na většině míst provádět jarní práce. Stav plodin odpovídá vegetační části roku. Z hlášených reportů dále vyplývá, že vysoká nasycenost posunuje setí jařin. Respondenti hlásí, že na mnoha místech je výchozí stav do nové sezony velk cmi dobrý a takový tu už několik let nebyl.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 14. 03. V tachovském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha, v dalších sedmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme nadále na pobřeží Jaderského moře, v Itálii a v jižní Francii. Situace v severní polovině sledovaného území je lepší než v jižní části. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu registrujeme na polovině území vyšší vlhkost půdy v orniční vrstvě, sucho registrujeme pouze lokálně v severozápadních a západních Čechách v hloubkách 30 až 100 cm. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se nevyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na žádné stanici, v 10 až 50 cm je na 11 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 51 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 23 % stanic a v 50-100 cm na 24 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a ve vyšších polohách, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách a na jihu Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (14.3. – 22.3.2021) se k nám dostával chladný a vlhký vzduch od severu a severozápadu. Každý den se tedy objevovaly přeháňky, které byly i sněhového charakteru. Počasí bylo hodně proměnlivé. Celkové úhrny za týden byly ale většinou nízké. Nejčastěji pouze okolo 5-10 mm. Vyšší úhrny byly na horách a to šlo většinou o sněžení. Postupně během týdne se ochlazovalo s maximem okolo 8 °C až pod bod mrazu v sobotu, kdy na některých místech byl zaznamenán celodenní mráz. Noční teploty byly po většinu týdne do -3 °C, v sobotu pak padaly až pod -10 °C. Větrnější počasí bylo hlavně v neděli a úterý.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 15.3.2021) k nám sice bude nejdříve pronikat chladný vzduch od severozápadu, ale postupně se otočí na teplejší jižní. V sobotu pak přejde studená fronta a za ní se k nám krátkodobě dostane opět lehce chladnější vzduch, ale velice brzy bude zase nahrazen tím teplejším. Podle modelů v dalších 10 dnech nebude příliš pršet. Budou se objevovat opět přeháňky. Na mnoha místech by nemuselo vůbec zapršet. Kde se objeví přeháňka, tak spadne do 10 mm za 10 dnů. Teploty postupně porostou a maxima budou přesahovat hranici 10 °C a budou šplhat k 15 °C. Díky vesměs suchému a teplému počasí začne ubývat půdní vláhy v povrchové vrstvě do 40 cm a lokálně se může dostat slabě do podprůměrných hodnot. V hlubších vrstvách zůstane půdní vlhkost nadále vysoká.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 7. dubna se stav opět stav oproti minulým výhledům změnil. Teplota vzduchu bude v dalších dvou týdnech lehce nadprůměrná. Maxima se budou dostávat častěji nad hranici 15°C a noční mrazy by se měly objevovat výjimečně. Od 3 dubna by pak měly být hodnoty průměrné pro dané období. Srážek by mělo být zatím málo.
V dalších 10 dnech by nás mělo doprovázet suché a teplotně slabě nadprůměrné období. Noční mrazy se příliš nepředpokládají. Půdní vláha bude postupně ubývat ve vrstvách do 40 cm.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech. Do konce měsíce budou teploty pozvolna stoupat, významnější kolísání v dubnu není očekáváno. Srážkově by v ČR mělo být toto období průměrné až podprůměrné.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.