21. červen 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden přinesl další zmírnění nedostatku vláhy na západě ČR a podle situace v neděli ráno, kterou zachycuje základní mapa, se jádro probíhající suché epizody nacházelo na východě území. Srážky v neděli 21.6. a 22.6., které v některých regionech dále zlepšily stav půdní vláhy, nejsou v mapách zachyceny. Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zvýšilo na většině území Čech, což se týkalo i oblastí, kde sucho v první části sezóny ohrožovalo produkční úroveň některých plodin (např. okres Louny, Rakovník aj.). Avšak na Moravě se situace spíše zhoršila, a v povrchové vrstvě je nadále nejhorší na jižní Moravě (okr. Znojmo a Břeclav), naopak se zlepšila v kraji Olomouckém i Moravskoslezském.

 
Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm) byla v neděli 21.6. zasaženo o něco více než 2/5 území (což je méně než v uplynulém týdnu kdy tato plocha činila 1/2). Nedostatečnou dostupností vláhy v této vrstvě je ohroženo jen necelých 8% území. Přibližně 1/3 území ČR je v povrchové vrstvě nasycena na 70 % a více (oproti cca 1/6 v předchozím týdnu) s největším zlepšením na území Čech. V hlubší vrstvě půdy (40-100 cm) bylo překročeno 70% nasycení na přibližně 2/3 území, ale nedostatek vláhy se objevuje i v této vrstvě - a to na 1/4 území. Pod bodem snížené dostupnosti v celém půdním profilu (0-100 cm) je téměř 1/4 území (tedy stejně jako minulém týdnu). Obdobně i profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy se na našem území vyskytují nadále na přibližně 3% území. Míra nasycení půdního profilu se v uplynulém týdnu zlepšila na západě území. Naopak v některých částech Moravy stále dochází k poklesu výnosového potenciálu.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, tedy porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010, zaznamenali jsme zřejmé odchylky půdní vlhkosti zejména na východě ČR. Situace se ale v porovnání s minulým týdnem zlepšila, hodnotíme-li ČR jako celek. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, má 27% území v povrchové vrstvě (oproti 40% minulý týden) a 44% území v celém profilu. Výrazná anomálie se nyní vyskytuje na území všech moravských krajů, také v části krajů Středočeského, Královéhradeckého, Jihočeského a Vysočina jako důsledek výrazného deficitu v předešlých měsících. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, se celkově snížil na 24% v celém profilu a 15% v povrchové vrstvě. Nicméně stále přetrvávají anomálie o intenzitě S4 i S5, byť v menším rozsahu.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu oproti minulému týdnu pokračoval pokles vlhkostí půdy pod travnatým porostem především na Moravě, v Čechách došlo místy vlivem srážek k růstu vlhkosti. Ve vrstvě 0-10 cm je na 32 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 29 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm pouze na 19 % stanic, v 10-50 cm na 12 % a v 50-100 cm u 16 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy se vyskytují ve vrstvě 0 až 50 cm především na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - Po období relativně dobré kondice ještě v první polovině května se naše území nachází spíše v průměrné až podprůměrné kategorii. Plošné zhoršení kondice vegetace v důsledku sucha doposud nebylo pozorováno, nicméně řada indicií naznačuje existující poškození porostů v některých regionech (Vysočina, východní Čechy a části Slezska), postižených nedostatkem vláhy v průběhu této sezóny.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci se k 15.6. většině aktivních respondentů jevily jako relativně výrazné, zejména pokud jde o ječmen, pšenici a řepku, nicméně méně negativní než v předchozích týdnech. Ve většině ze 14 hodnocených okresů je očekáván negativní dopad na výnos, zejména v okresech krajů Ústeckého, Středočeského a Jihomoravského, zvláště pak Louny, Rakovník, Břeclav, Uherské Hradiště, ale i další. V těchto okresech byly také v minulých 3-6 týdnech hlášeny výskyty výraznějšího poškození porostů nedostatkem vláhy. Ačkoliv došlo ke zlepšení půdní vlhkosti, vodní bilance od počátku sezóny zůstává negativní. V tomto směru za pozornost stojí zvláště jih Jihomoravského kraje. Aktuální mapa zahrnující odpovědi z tohoto týdne bude zpracována v průběhu středy a čtvrtka.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
V minulém týdnu se nám změnil charakter počasí z velmi teplého a bouřkového na chladné s přeháňkami. Neděle 14.6.2015 byla ještě velmi teplá, kdy maximální teploty především na jižní Moravě stoupaly na hodnoty přes 30°C. Zároveň se nasouvala zvlněná studená fronta, která přinesla silné bouřky, hlavně na území jižních Čech. Na zbytku republiky šlo spíše o lokální, ale intenzivní jev. Po celý zbytek týdne byly srážky vázány na přísun vlhkého vzduchu od severozápadu a byly prostorově hodně proměnlivé. Nejvyšší týdenní úhrny byly díky zmíněným bouřkám v neděli zaznamenány v jižních Čechách, s hodnotami i nad 60mm/týden. Relativně více srážek spadlo také na severní Moravě, a to většinou nad 20mm/týden. Naopak nejméně srážek v minulém týdnu bylo zaznamenáno na jižní Moravě, méně také v další zemědělské oblasti, Polabí. Teploty vzduchu byly minulý týden relativně nízké. Od neděle klesaly a ustálily se na hodnotách v průměru kolem 13-14°C, s maximy většinou pod 20°C. Hodnoty nebyly prostorově vyrovnané. Obecně platilo, že Čechy byly chladnější. Jižní Morava se výrazněji odlišovala od zbytku republiky a byla vždy o několik stupňů teplejší. Minimální teploty hlavně v druhé polovině týdne klesaly na dané období také dost nízko. Často se vyskytovaly hodnoty v rozmezí 5-10°C, v horských oblastech dokonce spadly pod bod mrazu. Průměrná rychlost větru dosahovala většinou kolem 2 m/s, ale lokálně se vyskytovaly i vyšší rychlosti s nárazy do 15 m/s.