21. září 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Uplynulý týden se zásobení půdního profilu vláhou díky pokračující srážkové činnosti nezměnilo, čemuž odpovídá relativní nasycení půdy. Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) je nyní postižena jen nepatrná část území (zejména v severních, středních a východních Čechách), zatímco nasyceno alespoň na 70% v této vrstvě je přes 95% půd v ČR.

 
 
Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na více než ⅘ území, což odpovídá stavu na počátku minulého týdne. Situace se dále zlepšila i v hlubší vrstvě, zejména pak ve středních a severozápadních Čechách. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území momentálně nevyskytují a jde o o dva týdny s nejvyšším nasycení půdního profilu od počátku vegetační sezóny.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se oproti minulému týdnu dále zlepšila. V celém profilu je počínajícím nebo mírným suchem postiženy méně než 1% území. V žádném regionu jsme pak nezaznamenali postižení výrazným suchem (S3-S5). Posledním pozůstatkem výrazného vláhového deficitu z předchozích měsíců je v současné době stav v podorniční vrstvě, který zůstává nižší než je obvyklé, zatímco povrchová vrstva na většině území signalizuje normální nebo vyšší než obvyklou zásobu vody v půdě.
 
Informace o kondici vegetace budou doplněny po dokončení aktualizace družicových dat a zpracování map do středy tohoto týdne.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo oproti minulému týdnu na většině stanic ke zvýšení půdní vlhkosti ve vrstvě 0-50 cm. Na většině území převládá ve vrstvě 0-10 cm vlhkost již větší než 70 % VVK. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována jen pouze na 4 % stanic, v 10-50 cm na 9 % stanic a v 50-100 cm na 22 % stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm již na 41 % stanic, v 10-50 cm na 30 % a v 50-100 cm u 33 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy byly zaznamenány především v Polabí a na Olomoucku , což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled: Uplynulý týden (14-21.9.2014) byl na srážky spíše chudší. V neděli 14.9.2014 ještě doznívaly srážky z výškové tlakové níže, ale ty byly spíše hlavně lokální. Poté až do pátku bylo srážek jen minimálně a nebo hodně lokální. V pátek 19.9.2014 byly srážky prakticky výhradně na severu a severozápadu republiky s úhrny i nad 10 mm. V sobotu byly srážky prostorově variabilní, nejvíce jich bylo na severozápadu území a jižně od Prahy, ale bylo i dost míst, kde nepršelo nebo jen minimálně. V neděli 21.9.2014 pršelo už prakticky na celém území České republiky, většinou šlo o denní úhrn kolem 10 mm. Celkově v minulém týdnu byly zaznamenány srážky na většině území České republiky, většinou do 15 mm/týden, nejvyšší úhrny byly kolem 40 mm/týden na severozápadě republiky. V minulém týdnu nedocházelo k výrazným teplotním skokům, průměrná teplota vzduchu se udržovala mezi 14-16°C a maximální teploty kolem 21°C. U minimálních teplot už byl zaznamenán rozdíl. Nejníže teplota vzduchu klesala od středy do pátku a to hlavně díky nocím s malou oblačností, kdy díky dlouhovlnnému záření docházelo k prochlazování povrchu. Větrno bylo minulý týden hlavně ve čtvrtek a to v oblasti Českomoravské vrchoviny, Znojemska a Jeseníků.
 
V nejbližších dnech očekáváme nejprve stabilizaci a o víkendu v některých regionech další zvýšení relativního nasycení půdního profilu s ohledem na předpokládané srážky v průběhu víkendu. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny průměrný průběh teplot a vyšší než obvyklé srážkové úhrny. Proto lze očekávat spíše vyšší nasycení půdního profilu.