22. březen 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu zhoršilo i když na většině území trvá relativně vysoké relativní nasycení půdy, jak vyplývá z mapových podkladů. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se vyskytují na 24% území (oproti 4% v minulém týdnu), zatímco nasycena alespoň na 70% v této vrstvě je cca 1/4 území ČR (tedy o 15% méně než minulý týden).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením ve středu a na severozápadě a jihu Čech, a dále v západní části jižní Moravy, shodou okolností v místech nejvíce postižených nedostatkem vláhy v minulé vegetační sezóně. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na 9/10 území. V hlubší vrstvě bylo překročeno 70% nasycení prakticky na celém území. Profily se zásobou vláhy v celém profilu menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území nevyskytují. Míra nasycení půdního profilu je tedy stále velmi vysoká.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se ve srovnání s minulým týdnem v povrchové vrstvě mírně zhoršila a o horší než obvyklé zásobě vody v půdě, typické pro toto období v roce, lze hovořit téměř na jedné polovině území. Jedná se převážně o kategorie S1 a S2, tedy o odchylku nepříliš významnou. Známky počínajícího sucha (prozatím bez dopadů) byly identifikovány i našimi pozorovateli na severozápadě Čech. V celém profilu je počínajícím nebo mírným suchem postižena 1/5 území. Výjimečně jsme zachytili výskyt sucha o intenzitě S3 a horší (0,8% v celém profilu), přičemž v povrchové vrstvě jde o 8,5%, zatímco v hlubší vrstvě o 0,3%.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině stanic k poklesu půdní vlhkosti ve vrstvě 0-50 cm, nejčastěji je zde vlhkost v rozmezí 40-60 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm je na 5 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 10 % stanic a v 50-100 cm na 14 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 22 % stanic, v 10-50 cm na 28 % a v 50-100 cm u 31 % stanic. Nižší vlhkosti půdy se vyskytují ve vrstvě 0-50 cm především v Polabí, Poohří, jižních a západních Čechách a v okolí horního a středního toku Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - Od počátku března bylo obnoveno sledování kondice vegetace. V současné době díky mírnému průběhu zimy je patrný časný nástup vegetační sezóny a nadprůměrná kondice vegetace na většině území, což souvisí jednak s nástupem jara a stále relativně dobrou zásobou půdní vláhy na většině území.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (15-22.3.2015) bylo naše území hlavně pod vlivem tlakové výše, takže bylo relativně dosti slunečné teplé počasí s velmi malým množstvím srážek. V neděli se objevily lokální srážky s malými úhrny. Další srážkové úhrny byly zaznamenány v sobotu (21.3.2015) a to v oblasti Šumavy. Srážkové úhrny zde byly naměřeny kolem 5 mm/den. V neděli 15.3.2015 byly maximální teploty vzduchu ještě relativně nízké, ale díky přílivu teplého vzduchu došlo už v pondělí k oteplení, a to o 3-5°C. Nejteplejší den bylo úterý 17.3.2015, kdy maximální teploty vzduchu šplhaly až k 16°C v nížinách. Do soboty 21.3.2015 se udržovaly teploty kolem 12-14°C s tím, že západ republiky byl teplejší. V sobotu 21.3.2015 se opět mírně oteplilo a maximální teploty vzduchu dosahovaly hodnot 14-16°C. V neděli 22.3.2015 došlo k prudkému ochlazení, a to až o 7°C. Minimální teploty vzduchu díky jasnému počasí klesaly v ranních hodinách většinou k bodu mrazu na většině území České republiky. Od neděle do úterý (15-17.3.2015) bylo větrnější počasí včetně silnějších nárazů rychlosti větru. Od středy pak byl už jen slabší vítr.