22. květen 2022

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (15.5. – 21.5.2022) byly srážky hlavně v pondělí, úterý a v pátek. Více srážek bylo v Čechách a to lokálně i přes 40 mm za týden. Nejčastěji to bylo ale mezi 10-20 mm za týden. Na Moravě pršelo hlavně v Beskydech, na zbytku území bylo naopak srážek málo a to jen do 10 mm za týden. Teploty vzduchu byly jako na houpačce a několikrát atakovaly hranici 30°C, což nakonec se stalo až v pátek. V pondělí a ve čtvrtek se maxima zastavila těsně před touto hranicí. Naopak v úterý díky okluzní frontě bylo na většině území pod 20°C.
V uplynulém týdnu jsme zaznamenali první letošní tropický den, který přišel zhruba o 10 dnů dříve než je obvyklé za posledních 60 let. Srážky byly hodně prostorově proměnlivé a více pršelo v Čechách. Výhled teplot až do prázdnin slibuje naopak průměrné hodnoty.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden mírně prostorově změnila, na intenzitě však zůstal stav poměrně stejný. Extrémní stupeň intenzity sucha zůstává nadále východně od Prahy, na severní Moravě, místy v jižních Čechách a na jižní Moravě. Na tyto oblasti navazují další stupně intenzity sucha.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se minulý týden mírně rozšířila. I nadále zůstávají větší lokality - na Jesenicku, kde je sledováno až extrémní sucho, oblast v Polabí a také oblasti v jižních Čechách. Dále je sledováno počínající až výrazné sucho.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden mírně zvýšil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) se stav místy zhoršil - prohloubil. Na většině území převládá deficit o více jak 5 mm.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu mírně rozšířil.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ na většině území republiky převažuje stav podnormální vodnosti.
V celém profilu do 1 m se k 22. 05. vyskytuje deficit na cca 97 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 72 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm, na 12 % je záporná odchylka o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně snížilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 10–40 %. Nižší stav je sledován v především v Polabí, v severovýchodních Čechách a na jižní a střední Moravě, kde je stav výrazně pod bodem snížené dostupnosti. V hraničních oblastech převládá vyšší nasycenost, zatímco v nižších nadmořských výškách je nasycení velmi nízké.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jihozápadní a jižní Moravě, v jižních a severozápadních Čechách a v Polabí.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla na většině území vegetace v příznivém stavu a v některých oblastech byla mírně napřed oproti průměru. Nyní můžeme sledovat na většině území mírně lepší stav kondice vegetace než je pro tuto dobu obvyklé.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 15.05. Zprávy 226 zpravodajů z 69 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
V 26 okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a ve 16 okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Osm okresů očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav „velmi sucho“ (42 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (32 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako sušší (43 % hlášení) až suchý (29 % hlášení).
Situace v rámci České republiky je poměrně rozmanitá a záleží, kde byly zaznamenány dostatečné srážky. Na mnoha místech už mají porosty problémy a trpí suchem, o tom, jak velké budou ztráty se nyní rozhoduje. Doufá se ve srážky, ale současná předpověď neposkytuje mnoho optimismu. Místy probíhalo už zaorávání a plodiny živoří. Současný déšť pokrývá sotva potřebu rostlin a do spodních vrstev nemá šanci v podstatě dosáhnout.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 15. 05. V pěti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny, pouze v pardubickém okrese jsou hlášeny počínají projevy sucha.

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY v rámci sledovaného území projevuje velmi rozmanitě. Všeobecně lze říci, že severovýchodní část sledovaného území má stav lepší. Nižší stav je sledován v severní Itálii, v Maďarsku, v severním Srbsku a na pobřeží Černého moře. Severní Německo a Francie se potýkají také s nižším indexem půdní vláhy

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na větší části území došlo vlivem srážek k růstu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, ve 20-100 cm byly změny vlhkosti malé. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 7 % stanic, v 10 až 50 cm je na 19 % stanic a v 50-100 cm na 8 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 19 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 14 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především na jižní a střední Moravě, východních, středních a severozápadních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (15.5. – 21.5.2022) byly srážky hlavně v pondělí, úterý a v pátek. Více srážek bylo v Čechách a to lokálně i přes 40 mm za týden. Nejčastěji to bylo ale mezi 10-20 mm za týden. Na Moravě pršelo hlavně v Beskydech, na zbytku území bylo naopak srážek málo a to jen do 10 mm za týden. Teploty vzduchu byly jako na houpačce a několikrát atakovaly hranici 30°C, což nakonec se stalo až v pátek. V pondělí a ve čtvrtek se maxima zastavila těsně před touto hranicí. Naopak v úterý díky okluzní frontě bylo na většině území pod 20°C. Noční teploty byly ještě nízko a to mezi 5-10°C. V pátek a soboty pak byly naopak nad 10°C. Výrazně větrné počasí bylo hlavně v pátek, kdy díky silnému konvektivnímu systému byly velmi vysoké nárazy rychlosti větru a to i nad 30 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 23.5.2022) nás nejdříve ovlivní brázda nízkého tlaku vzduchu a s ní spojená studená fronta. To bude během úterý a středy. V pátek se přidá další studená fronta a za ní k nám začne proudit chladný vzduch od severu. Nejvíce srážek spadne od pondělí do středy, kde se čekají velmi intenzivní přeháňky, ale zase nebudou na větším území. Srážkové úhrny budou tedy v dalších 10 dnech velmi prostorově rozdílné. Na mnoha místech může spadnout jen do 10 mm v dalších 10 dnech. Častěji to pak do 25 mm za 10 dnů a v místech s intenzivní srážkou může být i 60 mm, které ale mohou spadnout jen během pár hodin. V pondělí, ve čtvrtek a pátek bude ještě teplo s maximem nad 23°C. V sobotu se nám výrazněji ochladí a denní teploty budou nejčastěji mezi 15-18°C. Minima od soboty budou klesat pod 10°C, v sobotu a neděli není vyloučeno k 5°C. Díky očekávaným intenzivním srážkám se čeká zlepšení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě během úterý a středy, ale bude hodně záležet, kde se srážky objeví. Během dalšího týdne se zde začne zase půdní sucho prohlubovat. V hlubších vrstvách 40-100 cm se nepředpokládá, že by se nějak situace změnila a bude zde převažovat nedostatek půdní vláhy na podobné úrovni jako je nyní.
Střednědobý výhled do 8. června předpokládá, že teploty vzduchu budou po většinu doby okolo dlouhodobých hodnot pro toto období. V období 28-31. května se předpokládá, že budou až o 5°C pod dlouhodobým průměrem. Srážky budou většinou jen ve formě přeháněk.
Dlouhodobá předpověď do 4. července předpokládá, že v týdenních odchylkách budou teploty vzduchu většinou průměrné nebo dokonce slabě podprůměrné. Srážky se čekají průměrné nebo slabě podprůměrné.
V uplynulém týdnu jsme zaznamenali první letošní tropický den, který přišel zhruba o 10 dnů dříve než je obvyklé za posledních 60 let. Srážky byly hodně prostorově proměnlivé a více pršelo v Čechách. Výhled teplot až do prázdnin slibuje naopak průměrné hodnoty.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.