22. listopad 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (15.11 – 21.11.2020) přes nás přecházelo více frontálních systémů. Tak jak předpokládaly předpovědní modely, tak příliš srážek nám ale nepřinesly. Na většině území opravdu spadlo pouze do 5 mm za týden. Nejvíce jich spadlo v Krkonoších a na Šumavě a to i v podobě sněžení. Během týdne se nám i výrazně ochladilo. To přišlo hlavně během čtvrtečního a pátečního dne. Ve čtvrtek ještě na některých místech vyšplhaly teploty vzduchu i na 15 °C, ale jinde se už ochladilo na 6 °C a v sobotu byly nejčastěji maxima na 3-6 °C. Podobný vývoj měly i noční teploty.
V dalších 10 dnech by mělo pokračovat spíše sušší počasí. Srážek by mohlo být relativně více na východě Moravy a Slovensku. Bude záležet, jak moc se nakonec fronta ke konci týdne posune. Dále tedy bude docházet spíše k úbytku půdní vlhkosti ve svrchní vrstvě půdy (do 40 cm).

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se druhý týden v řadě drobně zhoršuje. Sníženou úroveň půdní vláhy až počínající sucho je sledováno v západních Čechách, v severních pohraničních horách, Jeseníkách a ve Zlínském kraji.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se v minulém týdnu nezměnila. V této části půdy se vyskytuje pouze drobné lokality se stavem snížené úrovně půdní vláhy.
Aktuálně se sucho na území České republiky v podstatě nevyskytuje. Predikce pravděpodobnosti dosycení půdního profilu na příští dva měsíce je k dispozici na mapě dlouhodobé předpovědi na dva měsíce.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně rozšířil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) se nyní vyskytuje kladná odchylka v okolí Prahy, v Jihomoravském kraji, na Ostravsku a v lokálně v jižních Čechách. Deficit je sledován převážně v pohraničních horách (v severních, západních, v Jeseníkách a Beskydech).
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) minulý týden spíše stagnoval. Kladná odchylka je sledována na Moravě a ve Slezsku, místy v Čechách. Silnější deficit oproti zbytku území i nadále pozorujeme v oblasti severozápadních a severních Čech, Plzeňska a v Krkonoších.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ v západní části republiky a místy také v Polabí převažuje podnormální vodnost. Na Vysočině a ve východní části Jihočeského kraje převažuje nadnormální vodnost. Na dalších místech převažuje spíše normální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 22. 11. vyskytuje deficit zhruba na 9 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 33 % je sledována kladná odchylka o více jak 20 mm, na 10 % o více jak 40 %.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem nijak zásadně nezměnilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): V minulém týdnu došlo k zvýšení snížení relativního nasycení v Libereckém kraji a naopak ke snížení v Ústeckém. I nadále však na většině území převažuje vysoké relativní nasycení.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá v západních, severozápadních a severních Čechách. Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány na zbytku nezmíněného území.

Dopady na vegetaci: Po příznivé KONDICI VEGETACE v průběhu celého jara až do konce dubna, což bylo dáno nezvykle teplým počasím, jsme byli svědky horší kondice vegetace v květnu především na Moravě, v severních Čechách a v Karlovarském kraji. To bylo dáno kombinací nižších teplot zvláště ve vyšších polohách, které zpomalily vývoj a celkového nedostatku vláhy v průběhu března a dubna. Po příchozích srážkách v průběhu května, června i července došlo opět ke zlepšování stavu kondice vegetace. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz. V oblasti severozápadních Čech však nespadlo takové množství srážek jako na zbytku území a vegetace se zde nedokázala dostat do dobré kondice jako v ostatních částech republiky.
V současné době je na většině území kondice vegetace v dobrém stavu. Drobnými výjimkami je oblast východně od Prahy a Ostravsko.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 15. 11. Zprávy 256 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin.
Z okresů Louny a Plzeň-město je hlášeno snížení výnosů o více jak 40 %, 12 okresů hlásí střední poškození porostů, což znamená ztráty mezi 10–30 % na výnosech. 13 okresů čeká ztráty na výnosech do 10 %.
Respondenti vnímají s obavami vodní bilanci, která je za poslední tři měsíce hlášena velkou částí zpravodajů, za poslední týden převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (43 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (36 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 48 % hlášení) až velmi vlhká (cca 38 % hlášení) až
Příchozí srážky v posledních týdnech zkomplikovaly provádění podzimních prací. Ačkoliv začalo panovat bezesrážkové období, i nadále zůstává půda na mnoha místech podmáčená a není možno pokračovat v podzimních pracích. Na mnoha místech nedošlo k dosetí ozimých plodin.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 15. 11. V tachovském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha. V dalších 9 hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: INDEX PŮDNÍ VLÁHY se oproti předcházejícímu týdnu zlepšil v podstatě na celém sledovaném území. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme i nadále na pobřeží Černého a Jaderského moře. V České republice je sledována vyšší půdní vlhkost. Všeobecně půdní vlhkost se snižuje s postupem na jih zájmového území.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území, především na Moravě, jižních a východních Čechách a na Vysočině nadále převládá vysoká vlhkosti půdy v orniční vrstvě, sucho se nadále vyskytuje jen lokálně v severozápadních a západních Čechách. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 2 % stanic, v 10 až 50 cm je na 8 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 73 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 39 % stanic a v 50-100 cm na 23 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především na Vysočině a Moravě, nižší především v nížinách v severozápadních a západních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (15.11 – 21.11.2020) přes nás přecházelo více frontálních systémů. Tak jak předpokládaly předpovědní modely, tak příliš srážek nám ale nepřinesly. Na většině území opravdu spadlo pouze do 5 mm za týden. Nejvíce jich spadlo v Krkonoších a na Šumavě a to i v podobě sněžení. Během týdne se nám i výrazně ochladilo. To přišlo hlavně během čtvrtečního a pátečního dne. Ve čtvrtek ještě na některých místech vyšplhaly teploty vzduchu i na 15 °C, ale jinde se už ochladilo na 6 °C a v sobotu byly nejčastěji maxima na 3-6 °C. Podobný vývoj měly i noční teploty. Do čtvrtka se pohybovaly ještě mezi 2-5 °C, ale v pátek a o víkendu často spadly pod bod mrazu a to dokonce až k -5 °C. Větrnější počasí bylo hlavně v neděli a ve čtvrtek.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 23.11.2020) nás opět bude čekat spíše inverzní charakter počasí, kdy ve výšce k nám bude proudit teplejší vzduch od jihu a jihozápadu. Koncem týdne by pak měla přejít slabá studená fronta a s ní spjatý déšť. Podle současných modelů by srážky měly spadnout hlavně na východě Moravy. Na většině území tedy bude srážek minimálně (0-5 mm/10 dnů), ale na východě může spadnout i okolo 15 mm v 10 dnech. Místy se může jednat i o sněžení. Maximální teploty vzduchu se budou často pohybovat okolo 3-6°C. V noci naopak budou klesat k bodu mrazu, při vyjasnění i níže. Vlhkost půdy bude nadále vysoká, ale díky přetrvávajícímu spíše suššímu období v posledních týdnech bude hodnota půdní vlhkosti ve svrchní vrstvě do 40 cm místy klesat pod obvyklé hodnoty pro toto období. To se bude týkat většinou vyšších nadmořských výšek.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 9. prosince, se předpokládá, že teploty od příštího týdne spadnou pod dlouhodobý normál a budou tedy mírně chladnější. Po celé období se čekají maxima pouze do 5°C a v noci okolo bodu mrazu. Srážek bude stále velice málo.
V dalších 10 dnech by mělo pokračovat spíše sušší počasí. Srážek by mohlo být relativně více na východě Moravy a Slovensku. Bude záležet, jak moc se nakonec fronta ke konci týdne posune. Dále tedy bude docházet spíše k úbytku půdní vlhkosti ve svrchní vrstvě půdy (do 40 cm).

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech průměrné až slabě nadprůměrné. Postupně však budou teploty klesat úměrně ročnímu období. Srážkově by v ČR mělo být toto období podprůměrné.
Do konce roku je cca 50–90% a větší pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na Moravě, ve Slezsku a převážně i v Čechách.
Lokality v západních a severozápadních Čechách, Krkonoše a Jeseníky však takto příznivou prognózu nemají. Zde jsou vypočítány pravděpodobnosti na dosycení půdního profilu do cca 30–50 %, případně i méně. Do konce února je přibližně 30–50% pravděpodobnost, že se dosytí právě zmíněné oblasti.
V prognóze stavu sucha do konce dubna 2021 jsou počítány pravděpodobnosti dosycení zhruba mezi 30–50 % pro většinu území, podrobněji v níže uvedených odkazech.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.