22. srpen 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (15.8. – 21.8.2021) byl nejvýraznější vliv přechodu studené fronty v pondělí, kdy se za ní ochladilo a zároveň během ní nejvíce pršelo. Srážky byly zaznamenány převážně na jižní Moravě (jižně a východně od Brna), kde spadlo i více než 70 mm za týden. Naopak v Čechách to bylo na mnoha místech jen v řádu několika milimetrů. V neděli a pondělí přesahovaly teploty vzduchu i hranici 30 °C. Poté se výrazněji ochladilo a to i na maxima kolem 18 °C v úterý. Postupně začaly teploty vzduchu v dalších dnech růst a o víkendu se dostaly nad 25 °C.
V dalších dnech nás čeká studené a vlhké počasí. Teploty budou mít problém se dostat nad hranici 20 °C a skoro každý den se objeví místy déšť.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) není nyní v podstatě sledována až na výjimku v Královéhradeckém kraji a v Jeseníkách, kde sledujeme počínající sucho.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) zůstává i nadále ve velmi dobrém stavu a v minulém týdnu nedošlo k žádné změně. Nyní zůstává jedna drobná lokalita na Jesenicku, kde je sledováno počínající až mírné sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na max 1 % území (půdní profil 0–100 cm).


Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden zlepšil i nadále je většina území v dobrých podmínkách. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje stav mírného přebytku spíše v jižní polovině území republiky, ale také místy v západních, severozápadních a severních Čechách. Neutrální stav je sledován v okolí Prahy, mírný deficit je sledován v Krkonoších a v jeho podhůří a také v Jeseníkách.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) spíše stagnoval, ale i nadále je stav lepší než je pro tuto dobu obvyklé. Výjimkou jsou Jeseníky a menší drobné oblasti u hranic, jedná se však o velmi drobná místa. V celém profilu do 1 m se k 22. 08. vyskytuje deficit na cca 8 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 43 % území je kladná odchylka o více jak 20 mm, na více než 9 % území je kladný deficit dokonce o více jak 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně zvýšilo na většině území.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 30–90 %. V Polabí, Jeseníkách a v severozápadních Čechách je stav mírně nižší.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách a ve středu republiky. Nižší stav je sledován na jižní a střední Moravě, Jesenicku, Polabí a v severozápadních Čechách.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla vegetace v příznivém stavu. V druhé polovině března a v dubnu se stav začal zhoršovat. Situace se nezlepšila ani v květnu, kdy na většině území byla sledována horší RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE než je pro tuto dobu obvyklé. Chladnější počasí neumožnovalo rychlý vývoj vegetace a ona i nadále zůstávala zpožděná cca o 14 až 21 dní. Na konci května byl sledován nejhorší stav od počátku letošní sezóny. Relativní stav kondice vegetace byla cca o 25–30 % horší než bylo pro tuto dobu obvyklé.
V červnu se vegetace díky vzestupu teplot začala zlepšovat. Byl sledován stav mírně lepší než je pro tuto dobu obvyklé. Aktuální stav vegetace v průběhu července a nyní v srpnu je také v lepším stavu a to cca o 15 i více %. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 15. 08. Zprávy 220 zpravodajů z 67 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
V osmi okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v devíti okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (58 % hlášení) až stav „velmi vlhko“ (27 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako mírně vlhký (cca 39 % hlášení) až vlhký (32 % hlášení).
V současné době probíhají žně a v některých místech jsou již ukončeny. Slunečné a teplé počasí v minulém týdnu umožnilo na většině míst pokračovat ve sklízení. Situace je v rámci ČR velmi rozmanitá, o tom jak zemědělci hodnotí kvalitu a výnosy letošních plodin si můžete přečíst níže, kde jsou autentická vyjádření našich respondentů.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 15. 08. V devíti hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny, pouze ve vsetínském okrese jsou hlášeny počínající projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY pozorujeme nadále v Itálii, Maďarsku, Chorvatsku,na pobřeží Jaderského moře a také na Balkáně. Situace východně a severovýchodně od naší republiky je lepší než na zbytku sledovaného území. Oproti předchozímu týdnu se stav zhoršil na většině sledovaného území. Lepší stav je také jihozápadně od ČR.
V České republice sledujeme nižší stav v Polabí a v Jeseníkách než na zbytku republiky.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu došlo na většině území k mírnému poklesu vlhkosti půdy ve vrstvě 0-40 cm, v 40-100 cm vlhkosti stagnovali. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 8 % stanic, v 10 až 50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 10 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 27 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 36 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v nížinách na Moravě, v Čechách v Polabí a Poohří, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (15.8. – 21.8.2021) byl nejvýraznější vliv přechodu studené fronty v pondělí, kdy se za ní ochladilo a zároveň během ní nejvíce pršelo. Srážky byly zaznamenány převážně na jižní Moravě (jižně a východně od Brna), kde spadlo i více než 70 mm za týden. Naopak v Čechách to bylo na mnoha místech jen v řádu několika milimetrů. V neděli a pondělí přesahovaly teploty vzduchu i hranici 30 °C. Poté se výrazněji ochladilo a to i na maxima kolem 18 °C v úterý. Postupně začaly teploty vzduchu v dalších dnech růst a o víkendu se dostaly nad 25 °C. Ochladilo se i během noci. Zpočátku neklesaly teploty příliš pod 15 °C a na pár místech i pod 20 °C, tak po zbytek týdne pak byly na 10-15 °C. Větrnější počasí bylo od pondělí do středy.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 23.8.2021) budeme pod vlivem přílivu studeného vzduchu od severu a následně tlakovými nížemi. Čeká nás tedy chladnější a vlhčí období. Déšť až snad na středu se bude objevovat každý den a bude záležet na lokalitách, kde se vyskytne. Tomu odpovídá i odhad srážkových sum v dalších 10 dnech. Očekáváme, že spadne většinou okolo 25-50 mm. Díky přílivu chladného vzduchu od severu čekáme maxima jen okolo 15-20 °C. Noční teploty mohou začít klesat i pod hranici 10 °C. Průběh počasí bude dále udržovat půdní vlhkost na vyšších či podobných hodnotách jako je dlouhodobý průměr pro toto období. Nečekáme tedy, že by se vyskytoval půdní sucho na území České republice ani v dalších týdnech.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 8. září se předpokládá, že teploty budou pod dlouhodobým průměrem až do začátku školního roku. Poté se dostanou k očekávaným hodnotám. Maxima tedy budou po většinu doby jen do 20 °C a až během září se mohou dostat mezi 20-25 °C. Srážkově bohatší bude konec srpna, v září srážek ubyde.
V dalších dnech nás čeká studené a vlhké počasí. Teploty budou mít problém se dostat nad hranici 20 °C a skoro každý den se objeví místy déšť.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.