23. březen 2014

Poprvé za několik předešlých týdnů nedošlo k výraznému nárůstu území postiženého poklesem zásoby vody v půdě a je třeba zdůraznit, že naše odhady odráží situaci v neděli 23.3. v 7 hodin ráno. Přestože nepokračoval negativní trend výrazného nárůstu ploch zasažených sníženou zásobou vody v půdě, tak v několika regionech došlo k výraznému prohloubení vodního deficitu.


 

 

V povrchové vrstvě (do 40 cm) půdy panovala k 23.3. na většině území (s výjimkou vyšších poloh) snížená dostupnost půdní vláhy. V některých ojedinělých případech klesá obsah dostupné vláhy pod 30%. To platí zejména pro jihozápadní polovinu území, jižní Moravu a sever Slezska. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) byl alespoň ze 70% kapacity nasycen na ¾ území. Na jihu Jihomoravského kraje je patrný výrazný pokles obsahu dostupné vláhy pod bod snížené dostupnosti zejména na Břeclavsku a Znojemsku. K danému dni bylo více než 36% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem přičemž nejvíce bylo stále postiženo Osoblažsko, Břeclavsko a většina Jihočeského kraje. Došlo k nárůstu plochy postižených výrazným suchem (S3-S5), které v neděli zasahovalo 10,2% území, což je výrazný nárůst oproti situaci před týdnem resp. 14 dny (7,5% a 4,1%) a svědčí o prohloubení deficitu v některých regionech zachycených na mapě.

Měřené hodnoty vlhkosti půdy v povrchové orniční vrstvě jsou podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu na většině území podnormální pro dané období. Na 62 % území je registrována snížená zásoba půdní vláhy, na 25 % území její výrazný deficit. Tyto výsledky korespondují s modelovými výstupy monitoru sucha. Spadlé srážky v sobotu alespoň na části území pomohly vylepšit nepříznivou vláhovou bilanci ale pouze v nejsvrchnější vrstvě půdy v Čechách.

Dlouhodobá předpověď předpokládá spíše nadprůměrný průběh teplot v nejbližších 4 týdnech a v souhrnu spíše průměrné až mírně nadprůměrné srážky. Trvá tedy v zásadě nepříznivý výhled, kdy konstatujeme, že výrazné zlepšení stavu v nejbližších 4 týdnech je s ohledem na dlouhodobou předpověď a aktuální stav málo pravděpodobné.
 
Popis vývoje meteorologických prvků a jejich klimatologie v uplynulém týdnu:
První část týdne (17.-19.3.) bylo na většině území zataženo (v úterý 18.3. se srážkami v řádu několika mm), 20.-21.3. bylo jasno, v sobotu 22.3. přibývalo od západu oblačnosti (v Čechách se vyskytly srážky). V neděli 23.3. bylo zataženo na celém území, se srážkami (srážkové úhrny někde přesáhly i 20 mm). Maximální teploty vzduchu dosahovaly v první části týdne na většině území 10-15°C, v druhé půlce potom 15-20°C, v nížinných polohách i přes 20°C (především 21.-22.3.). V neděli s přechodem studené fronty maximální teploty klesly téměř o 10°C. Minimální teploty vzduchu klesaly (v průměru za celou ČR) během celého týdne od téměř 10°C k několika stupňům nad nulou na konci týdne.

Zdroj:

ČHMÚ - Aktuální situace - Mapy

ČHMÚ - Aktuální situace - Srážky

ČHMÚ - Aktuální situace - Staniční data

ČHMÚ - Aktuální zprávy

ČHMÚ - Předpovědi počasí

 

Vstupní meteorologická data pro výpočty byla poskytnuta Českým hydrometeorologickým ústavem.