23. listopad 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu podle předpokladů zvýšilo a od září tak přetrvává vysoké relativní nasycení půdy. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se nevyskytují, zatímco nasyceno alespoň na 70% v této vrstvě je více než 88% půd v ČR (oproti 54% v uplynulém týdnu).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením na východě Čech a v některých oblastech střední a jižní Moravy. Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na 95% území, což je přibližně stejná hodnota jako na počátku minulého týdne (91%). V hlubší vrstvě přetrvává mírně snížená vlhkost jen ve středních a severozápadních Čechách a na horním toku řeky Moravy. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území zatím nevyskytují.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se oproti minulému týdnu mírně zlepšila. V celém profilu je počínajícím nebo mírným suchem postiženo méně 2,5% území. Vyjimečně jsme zachytily výskyt sucha o intenzitě S3 (0,1%). V současné době se výskyt nižší než obvyklé zásoby vody v půdě projevuje v povrchové vrstvě na 5% území (sucho intenzity S1-S3) zejména pak v krajích Královehradeckém, Libereckém a v na severovýchodě kraje Středočeského.
 
Vegetace se od počátku září stále nachází ve výrazně lepší kondici, než je pro toto období roku obvyklé, což souvisí s kombinací dobrého nasycení půdního profilu vodou a také relativně teplým počasím v posledních týdnech. Za pozornost stojí horší než obvyklá kondice vegetace na hranicích krajů Jihomoravského a Vysočiny. Toto území bylo suchem v sezóně 2014 ovlivněno velmi výrazně a dopady se zdají přetrvávat i na konci vegetačního období navzdory výrazným srážkám. S ohledem na končící vegetační sezónu bude závěrem listopadu přerušeno sledování kondice vegetace až do měsíce února.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického došlo na většině stanic k mírnému vzestupu vlhkosti půdy ve vrstvě půdy 0-50 cm oproti minulému týdnu, nadále zde převládá vysoká vlhkost půdy nad 70 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 7 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 36 % stanic, v 10-50 cm na 21 % a v 50-100 cm u 36 % stanic. Nižší vlhkosti půdy byly opět zaznamenány především v Polabí a na horním toku povodí Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (16-23.11.2014) pokračoval hlavně inverzní charakter počasí s tím, že byl opět narušen průchodem studené fronty. Srážky na území České republiky byly zaznamenány hlavně mezi nedělí a středou, většinou ale šlo pouze o slabé mrholení. Výjimku tvořilo úterý 18.11.2014, kdy od jihu k severu procházel srážkový pás, který lokálně přinesl i více než 30 mm srážek za den. V týdenní sumě nejvíce napršelo na Českomoravské vrchovině a v Západních Čechách – kolem 10-30 mm/týden. Na zbytku republiky šlo o úhrny pod 10 mm/týden. Od neděle do úterý byla teplota vzduchu vyšší. Od středy došlo k postupnému ochlazování. Nejnižší průměrná teplota byla v sobotu 22.11.2014, a to v průměru zhruba o 5°C oproti počátku týdne. Maximální a minimální teploty prakticky kopírovaly vývoj průměrných teplot vzduchu. Vítr byl o něco silnější před průchodem fronty, poté došlo k jeho zmírnění.
 
V nejbližších dnech očekáváme přetrvávající vyšší nasycení půdní vláhy v důsledku relativně nízkých teplot. Obecně je nutné počítat s poměrně vysokým nasycením půdního profilu.