23. prosinec 2018

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (16.12.2018 – 22.12.2018) byla republika pod vlivem studené zvlněné fronty a ke konci týdne se k nám začal dostávat teplý vzduch. Ten ale doprovázel i vlhký vzduch, takže byly srážkové úhrny ke konci týdne největší. Nejvíce srážek spadlo hlavně v horkých oblastech a to dokonce více než 60 mm/týden. Ve středních polohách v Čechách byly zaznamenány úhrny nejčastěji od 10-15 mm/týden, ale na Moravě jen do 5 mm/týden.
Nadále bohužel pokračuje epizoda sucha, ale deficit zásob půdní vláhy byl již potřetí v řadě viditelně snížen. V krátkodobém výhledu očekáváme zlepšení nasycení povrchové vrstvy, nicméně očekávané srážky nejsou dostatečné pro úpravu celkového kumulovaného deficitu.
Sucho se v následujícím týdnu příliš měnit od aktuálního stavu nebude. Nejvíce srážek spadlo pravděpodobně v pondělí v noci a v následujících dnech nás budou trápit lokální přeháňky. Pokud nasněží ve středních a nižších polohách, tak bude i sníh rychle roztávat.

Aktuální intenzita sucha: Intenzita sucha v povrchové vrstvě (0-40 cm) se na většině území České republiky i v minulém týdnu zlepšila. Sucho v povrchové vrstvě však nadále zůstává na Moravě, ve Slezsku a poté v menších enklávách na severu Čech.
Intenzita sucha v hlubší vrstvě (40-100 cm) zůstává i nadále velmi vysoká. K malému zlepšení došlo pouze v západních a jihozápadních Čechách na Vysočině a ve vrcholových partiích českých hor. I přes srážky, které zasáhly Českou republiku, je sucho v hlubší vrstvě i nadále velmi znepokojivé.
Nejvyšší kategorie, extrémní sucho, zůstává i nadále v oblastech povodí Labe a Lužnice, ve Šluknovském a Frýdlantském výběžku, na Plzeňsku, a také na jihovýchodní Moravě.
V minulém týdnu došlo ke snížení sucha především v povrchové vrstvě, ale i nadále je sucho pozorováno zhruba na 60 % území.
Na 10 % území můžeme charakterizovat sucho jako extrémní či výjimečné, což je stejný údaj oproti předchozímu týdnu.
I nadále platí, že se jedná o znepokojivý údaj v kontextu dosavadního průběhu roku i s ohledem na fakt, že podzim a zima patří dlouhodobě mezi období, která jsou na srážky spíše chudší.


Deficit: Deficit půdní vláhy i nadále zasahuje prakticky celé území, v minulém týdnu došlo ke snížení deficitu především v povrchové vrstvě. Platí, že vývoj letošní sezóny byl a nadále je velmi znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně. Ostatně to napovídají i mapy kumulovaného stresu. To posiluje dlouhodobější deficit v hlubších vrstvách a potvrzují to stavy podzemní vody v mělkých dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Na většině toků je sledována normální až nadnormání vodnost. Výrazně nadnormální vodnost je sledována na tocích, které stékají ze Šumavy. Sucho a extrémní sucho je sledováno na tocích v jižní části Jihomoravského kraje.
V celém profilu do 1 m se k 23.12. vyskytuje deficit na více než 76 % území ČR. Na 56 % území je deficit nejméně 20 mm, na 25 % pak deficit nejméně 40 mm a na 5 % území chybí mezi 60-100 mm oproti obvyklému stavu v tuto roční dobu.

Dopady na zemědělství: Zprávy 206 zpravodajů z 64 okresů, které postihují 550 katastrů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu brambor a cukrovky, ale týká se i letošních osevů ozimů a zejména řepky. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední 3 měsíce hlášena velkou většinou zpravodajů, přičemž výrazná většina z nich signalizuje extrémní sucho a opět o něco výrazněji v Čechách. Dopady na výnosy jařin, ale i řepky, okopanin a kukuřice jsou hlášeny téměř ve všech sledovaných okresech. Ve velké míře jsou hlášeny projevy sucha u ovocných stromů a vinné révy. Autentickým dokladem jsou krátká sdělení našich respondentů uvedená na webu Intersucha viz níže.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území Čech pokračoval mírný vzestup vlhkosti půdy v orniční vrstvě, v ostatních hloubkách stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 3 % stanic, v 10 až 50 cm je na 22 % stanic a v 50-100 cm na 58 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 27 % stanic, 10-50 cm a 50-100 cm na 5 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na východní Moravě a na jihu Čech, nižší především v nížinách v severních a východních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (16.12.2018 – 22.12.2018) byla republika pod vlivem studené zvlněné fronty a ke konci týdne se k nám začal dostávat teplý vzduch. Ten ale doprovázel i vlhký vzduch, takže byly srážkové úhrny ke konci týdne největší. Nejvíce srážek spadlo hlavně v horkých oblastech a to dokonce více než 60 mm/týden. Ve středních polohách v Čechách byly zaznamenány úhrny nejčastěji od 10-15 mm/týden, ale na Moravě jen do 5 mm/týden. Nejvíce sněhu spadlo ve středu, ale jen zhruba do 5 cm v jižních a západních Čechách. K dnešnímu dni leží sníh prakticky jen na horách. Nejvíce je to v Krkonoších a to od 70-100 cm. Ve středních a nižších polohách je sníh pouze výjimkou. Teplota vzduchu postupně stoupala. Do čtvrtka nevystupovaly teploty moc často nad bod mrazu. V sobotu ale již byla maxima i okolo 10°C. Přišla tedy klasická vánoční obleva. Noční a ranní teploty vzduchu klesaly po celý týden k -5°C, jen v sobotu naopak neklesla pod bod mrazu a dokonce v Čechách byly minima na +6°C. Větrnější počasí bylo spjato až s teplou advekcí ke konci týdne.

Situace ve střední Evropě: Z pohledu celkového nasycení došlo na západě a jihovýchodě sledovaného území k mírnému zhoršení. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.

Předpověď a prognóza sucha: Tento týden (24-31.12.2018) bude doprovázen dynamickým počasím, kdy budou přes nás přecházet frontální systémy a tlakové útvary. Nejvíce srážek vesměs spadlo během dnešního dne. V dalším období se dočkáme většinou přeháněk, které v noci budou moci být sněhové nebo smíšené. K příštímu pondělí, včetně dnešního deště, očekáváme úhrny většinou kolem 15 mm za týden. Sníh by měl padat hlavně na horách či Českomoravské vrchovině. Zde může napadnout celkově i více než 15 cm sněhu, ale ve středních polohách bude zase rychle roztávat. Teploty budou celkem vyrovnané. V noci a nad ránem se budou teploty nejčastěji pohybovat kolem bodu mrazu. Během dne se budou pohybovat mezi 2-5°C. Stav sucha se nebude příliš měnit od dnešního aktuálního stavu. V povrchové vrstvě bude většina území bez ohrožení suchem, jen na střední Moravě by mělo zůstávat sucho i v povrchové vrstvě. V hlubších vrstvách bude zůstávat sucho hlavně v severní polovině republiky.
Podle výhledu modelu GFS ensemble, který je až do 8. ledna se předpokládá, že v druhé polovině tohoto týdne budou teploty nadprůměrné. V dalších dnech (31.1.-8.1.) budou teploty odpovídat dlouhodobému průměru. To znamená, že počátkem roku budou maxima okolo bodu mrazu a minimální teploty se budou pohybovat nejčastěji od -2 do -5°C. Více srážek model očekává od 1-5.1.2019.

Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v příštích 3 týdnech průměrné až mírně nadprůměrné a týndu od 14.1. pak mírně podprůměrné. Srážky jsou očekávány spíše průměrné. Lze tedy očekávat, že se prozatím nerýsuje dosažení znatelného zlepšení aktuální situace a návratu do normálního rozložení vláhy.
Existující deficit vláhy nadále zasahuje téměř na celém území. V případě severních, středních a východních Čech, Plzeňského kraje, Jihomoravského kraje, většiny regionů kraje Olomouckého a v celém kraji Moravskoslezském se setkáváme s negativní prognózou až do druhé únorové dekádady 2019.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno p ro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 8 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.