24. květen 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem zvýšilo, a v některých oblastech došlo ke znatelnému zlepšení vláhové situace. Nicméně v některých lokalitách (okres Louny, Znojmo) se objevují hlášení o negativním vlivu sucha na porosty a výnosové výhledy zejména u jařin.

 
 
Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm) je zasažena necelá 1/3 území (což je pokles oproti 2/3 v minulému týdnu). Místa s relativně nejmenším nasycením se vyskytují stále na jižní Moravě při hranicích s Rakouskem, ačkoli zde došlo ke zlepšení situace, a směrem na severozápad od Prahy. Naopak 1/4 území ČR je v povrchové vrstvě nasycena na 70 % a více (oproti 1/10 v předchozím týdnu). V hlubší vrstvě půdy (40-100 cm) bylo překročeno 70% nasycení na téměř 3/4 území, přičemž nedostatek vláhy se objevuje i v této vrstvě - na 1/8 území. Celkově je půda (půdní profil do hloubky 100 cm) alespoň ze 70 % kapacity nasycena v součtu na 3/5 území, tedy stejně jako před týdnem. Pod bodem snížené dostupnosti je prozatím 12 % území (zhruba stejně jako v minulém týdnu). Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy se na našem území vyskytují na necelém 0,4% území. Míra nasycení půdního profilu je v souhrnu na většině území relativně dobrá, nicméně v některých regionech setrvalý pokles půdní vlhkosti v povrchové vrstvě počíná snižovat výnosový potenciál této sezóny.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, tedy porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010, zaznamenali jsme zřejmé odchylky půdní vlhkosti. Situace se však v porovnání s minulým týdnem zlepšila. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě v povrchové vrstvě, typickou pro toto období v roce, má 13% území. Výrazně se zmírnila anomálie, která sužovala okresy Znojmo a Břeclav. Hodnotíme-li celý profil, je sníženou zásobou půdní vlhkosti zasaženo téměř 15% území. Jedná se o oblasti na severozápadě Čech, především kraj Karlovarský, a dále region na rozhraní krajů Středočeského, Královéhradeckého a Pardubického (zde zejména v hlubší vrstvě). Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, se celkově snížil (3,1% v celém profilu a 1,9% v povrchové vrstvě) nicméně stále se objevují anomálie o intenzitě S4.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu jsou nejnižší vlhkosti půdy pod travnatým porostem registrovány především v povrchové vrstvě, nejčastěji se pohybují mezi 30 až 50 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm je na 23 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 16 % stanic a v 50-100 cm na 20 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 25 % stanic, v 10-50 cm na 20 % a v 50-100 cm u 32 % stanic. Nižší vlhkosti půdy se vyskytují v povrchové vrstvě a v hlubších vrstvách půdy především ve středních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - Celková kondice vegetace na našem území zůstává v normálních mezích a mírně převažují oblasti s lepší než obvyklou kondicí vegetace. Nicméně v některých regionech zejména v pásu táhnoucím se západně od Prahy je stav vegetace o něco horší. Detailnímu vyhodnocování tohoto signálu se věnujeme.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci zatím není snadné odhadovat, nicméně v některých okresech (např. Znojmo, Rakovník, Louny) jsou hlášeny výskyty výraznějšího poškození porostů nedostatkem vláhy. Oproti předchozímu období roste počet respondentů považujících dosavadní vývoj půdní vlhkosti za nepříznivý pro optimální kondici porostů.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
V uplynulém týdnu (17-24.5.2015) bylo naše území hlavně pod vlivem přecházející zvlněné studené fronty. Pondělí 18.5.2015 bylo ještě slunečné počasí bez významných srážkových úhrnů. V úterý se k nám začala od západu nasouvat zvlněná studená fronta, která přinesla srážky hlavně do oblasti Jižních Čech a severovýchodní Moravy. Středa byla srážkově nejbohatším dnem uplynulého týdne a pršelo prakticky na celém území České republiky. Většinou šlo o srážkové úhrny kolem 5-10 mm/den, ale vyskytly se i lokality se srážkami nad 20 mm/den. Ve čtvrtek se fronta přesunula hlavně nad Moravu, ale již bez výrazného deště. V sobotu se k nám zvlněná studená fronta opět vrátila, tentokrát od jihovýchodu. Nejvyšší srážkové úhrny proto byly hlavně v jižních částech republiky. Úhrny i přes 20 mm/den byly zaznamenány v Novohradských horách a na Znojemsku. Celkově patřil minulý týden ke srážkově bohatším. Nejvíce srážek spadlo v Jižních Čechách, kde se hlavně na Šumavě a Novohradských horách objevovaly úhrny vyšší než 40 mm/týden. Podobné úhrny byly zaznamenány i na severovýchodě Moravy. Na zbytku republiky se většinou pohybovaly srážky od 10-30 mm/týden. Nejméně jich bylo na západě a severozápadě republiky. Průměrné teploty vzduchu v minulém týdnu příliš nekolísaly, větší rozdíly se spíše projevily v maximálních teplotách vzduchu. Před zvlněnou studenou frontou na našem území ještě vrcholil příliv teplého vzduchu. V pondělí 18.5.2015 jsme se dočkaly maximálních teplot i na hranici 25°C. Celkově Čechy byly teplejší než Morava. V úterý, kdy se k nám již nasouvala fronta, jsme zaznamenaly prostorový rozdíl v rozložení teplot, na Moravě kulminovaly teploty vzduchu na hranici 25°C, naopak v Čechách se většinou maxima pohybovala kolem 20°C. V pondělí ráno jsme se dočkaly velmi nízkých minimálních teplot vzduchu, většinou pod 5°C a v údolích se objevovaly i přízemní mrazíky. Průměrné rychlosti větru byly minulý týden spíše nízké, převážně do 2 m/s.