24. listopad 2019

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (17.11. -23.11.2019) byla Česká republika nejdříve pod vlivem frontálního rozhraní a postupně i pod inverzním charakter počasí. Nejvíce srážek spadlo v pondělí a poté ve středu a čtvrtek. Podle předpokladu nebyly úhrny nijak vysoké a většinou jen do 10 mm/týden. V okresech Svitavy, Blansko, Ústí nad Orlicí a Šumperk místy napršelo mezi 10-20 mm/týden. Teploty byly díky frontálnímu rozhraní do středy rozdílné mezi západní a východní polovinou republiky. V Čechách většinou maxima dosahovala 10°C, naopak na Moravě stoupala i nad 13-15°C. Od středy se teploty srovnaly a v celé republice se mírně ochladilo. Denní teploty se pak pohybovaly od 8 do 11°C.
Ještě podle střednědobé předpovědi v uplynulém týdnu vypadalo, že zima si dává na čas, tak podle nejnovějších výstupů by měla udeřit již o tomto víkendu, kdy čekáme prudší pokles teplot vzduchu a také sněhové srážky i v nižších polohách. Celkově jich zatím moc nebude.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITU SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden mírně zhoršila v jihozápadních Čechách. Aktuálně se sucho vyskytuje v jihozápadních a západních Čechách.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) spíše stagnovala. Na většině území republiky zasažené suchem převažuje počínající až mírné sucho. Nicméně nadále výrazné až extrémní sucho zůstává v Polabí a v pásu táhnoucí se od severní Šumavy, přes Táborsko, Třeboňsko až po Novohradské hory. Oblast Čech je zasažena mnohem více než Morava a Slezsko.
Sucho se i nadále vyskytuje na téměř 33 % území České republiky. V hlubší vrstvě vidíme dlouhodobě problém zejména v oblasti severozápadně od Prahy, Třeboňska a Strakonicka.


Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se oproti předchozímu týdnu zhoršil. Největší rozdíl oproti minulému týdnu sledujeme v povrchové vrstvě (0–40 cm), kde se stav mírně zhoršil především na Moravě, v Polabí a v okolí Prahy.
V hlubší vrstvě (0–100 cm) nedošlo k žádné významné změně. Největší deficit pozorujeme i nadále v oblasti severních Čech, Šumavy a také Třeboňska. Aktuální vývoj je nadále znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně.
Posilování dlouhodobějšího deficitu v hlubších vrstvách potvrzují i stavy podzemní vody dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Normální stav je sledován na severovýchodě Moravy a převážné také v Polabí. V jihozápadní části republiky, v severních Čechách a na střední Moravě sledujeme podnormální vodnost. V podhůří Šumavy a na Znojemsku je sledována kategorie „sucho“.
V celém profilu do 1 m se k 24. 11. vyskytuje deficit zhruba na 56 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 20 % území je deficit nejméně 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem spíše stagnovalo. V hlubších vrstvách se hodnoty také nijak výrazně nezměnila.. Situace zůstává nadále nepříznivá v Podkrušnohoří a v oblasti středního toku Vltavy.. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách a na východní Moravě.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40 cm): Horské oblasti v Čechách jsou nasyceny relativně dobře. Nejhorší stav sledujeme v oblasti západně od Prahy a jižních Čechách.
Situace v celém profilu (0-100 cm): Dobrého nasycení je dosahováno na 98 % území, zatímco nasycení pod bodem snížené dostupnosti se aktuálně vyskytuje na 2 % území.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 10. 11. Zprávy 256 zpravodajů ze 66 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů. Na polích se dokončují podzimní práce, na mnoha místech je hlášen opět vzrůstající tlak hrabošů a vzrůstající sucho. Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny v Čechách, kde 6 okresů hlásí extrémní poškození suchem, na Moravě je hlášen jeden. Těžké poškození suchem hlásí Čechy a Slezsko

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 17. 11. Okres Klatovy hlásí počínající projevy sucha. Největší vliv suchem hlásí okres Vyškov a Znojmo, v jihlavském okrese nesledují projevy sucha.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území došlo vlivem srážek k růstu vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 4 % stanic, v 10 až 50 cm je na 16 % stanic a v 50-100 cm na 22 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 41 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm a 50-100 cm na 9 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severovýchodní Moravě, nižší především v nížinách na jižní Moravě a v jižních a středních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (17.11. -23.11.2019) byla Česká republika nejdříve pod vlivem frontálního rozhraní a postupně i pod inverzním charakter počasí. Nejvíce srážek spadlo v pondělí a poté ve středu a čtvrtek. Podle předpokladu nebyly úhrny nijak vysoké a většinou jen do 10 mm/týden. V okresech Svitavy, Blansko, Ústí nad Orlicí a Šumperk místy napršelo mezi 10-20 mm/týden. Teploty byly díky frontálnímu rozhraní do středy rozdílné mezi západní a východní polovinou republiky. V Čechách většinou maxima dosahovala 10°C, naopak na Moravě stoupala i nad 13-15°C. Od středy se teploty srovnaly a v celé republice se mírně ochladilo. Denní teploty se pak pohybovaly od 8 do 11°C. V noci padaly minima nejčastěji k 4-6°C. Nejchladněji bylo v úterý, kdy minimální teploty byly kolem bodu mrazu. Vítr byl silnější díky jihovýchodnímu proudění hlavně během konce týdne a to na Moravě a Vysočině.

Předpověď a prognóza sucha: V úterý a ve středu přes naše území přejde okluzní fronta a v pátek studená fronta. Tento týden budou srážky většinou formou slabých přeháněk, ale až v neděli by se mohly objevit významnější srážky, které už i v nižších polohách mohou být místy sněhové. V dalších 10 dnech by tedy mohlo spadnout nejčastěji okolo 10 mm s tím, že v některých lokalitách to bude opravdu jen pár milimetrů, ale místy i přes 20 mm. Modely se v prostorovém rozložení a i vydatnosti srážek zatím liší a i v každém svém výpočtu to mění. Relativně vyšší teploty vzduchu se čekají do pátečního dne, poté po přechodu fronty se má citelněji ochladit a to jen na teploty 0-4° během dne. Noční teploty pak budou klesat k -4°C. Půdní vlhkost se nebude ani v dalších 10 dnech příliš měnit od aktuálního stavu.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 11 prosince, se předpokládá, že teploty vzduchu budou nadprůměrné jen do víkendu, poté dojde až do 6. prosince k poklesu pod dlouhodobý průměr a to až o 5°C. Poté by se měly teploty vzduchu opět srovnat. Oproti výhledu vydanému minulý týden jde o celkem zásadní změnu charakteru předpovídaného počasí. Srážkově předpokládá, že období bude spíše chudší.
Ještě podle střednědobé předpovědi v uplynulém týdnu vypadalo, že zima si dává na čas, tak podle nejnovějších výstupů by měla udeřit již o tomto víkendu, kdy čekáme prudší pokles teplot vzduchu a také sněhové srážky i v nižších polohách. Celkově jich zatím moc nebude.
Podle dlouhodobého výhledu ČHMÚ by teploty měly být v následujících 4 týdnech nadprůměrné. Nadprůměrné by měly být tyto dva týdny, další týdny budou pravděpodobně spíše průměrné. Srážkově by v ČR měly být toto období průměrné případně slabě podprůměrné. Do začátku prosince je cca 10% pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu na většině území nejprodukčnějších regionů (tj. řepařské a kukuřičné oblasti) Čech. O něco lepší je situace na jihovýchodě území a na střední Moravě. Deficit v části střední Moravy, severních Čech a v oblasti mezi středem Čech a Poohřím a také v některých regionech jižních Čech přetrvá s velkou pravděpodobností do konce prosince. Do února pak je jen přibližně 50% naděje na normální či lepší než normální nasycení půdy v již jmenovaných regionech a pro některé lokality čekáme přetrvávání deficitu až do dubna příštího roku.
Existující deficit vláhy v hlubší vrstvě tak nadále bude zasahovat výraznou část území zvláště v severních Čechách v Poohří, na Třeboňsku i podél toku Labe.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961-2015.