24. říjen 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (17.10. – 23.10.2021) byly srážky zaznamenány převážně ve středu a ve čtvrtek a to v návaznosti na přechod fronty. I přesto byly tyto úhrny celkem malé. Srážky byly koncentrovány do západní části republiky a Krkonoš, kde napršelo i okolo 10-20 mm za týden. Naopak na drtivé většině republiky nepršelo anebo jen do 3 mm. Do středy se nám oteplovalo a pak se zas výrazně ochladilo. Ve středu bylo na většině území mezi 18-22 °C a lokálně se dostala teplota i k 25 °C. Poté se zas s frontou ochladilo a například v sobotu byla maxima jen na 10 °C.
Čeká nás další suchý týden a s tím prohloubení půdního sucha ve svrchní vrstvě do 40 cm, kde bude až výjimečné sucho. V hlubších vrstvách je situace nadále dobrá

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden mírně rozšířila, ale hlavně prohloubila. Sucho je sledováno cca na 85 % území v této vrstvě. Od Českého lesa přes jižní Čechy po Jeseníky se vyskytují oblasti s převažujícím mírným až výrazným suchem. Lokálně se vyskytuje hlubší intenzita sucha (např. v Polabí, Krušnohoří, na Vysočině, v Jeseníkách).
Stav zůstává setrvalý, místy se proměnila intenzita sucha. Převažuje počínající sucho v Čechách, na Vysočině a na střední Moravě. Mírné sucho se vyskytuje v menších lokalitách, např. na Vysočině. Území v okolí hranic s Polskem, Slovenskem a místy s Rakouskem není zasaženo suchem.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) zůstává i nadále ve velmi dobrém stavu a v minulém týdnu nedošlo k žádné významné změně. Zůstává i nadále jedna drobná lokalita na Jesenicku, kde je sledováno počínající až výjimečné sucho, zde probíhá mírné prohlubování sucha.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje cca na 26 % území (půdní profil 0–100 cm). P

Deficit: STAV PŮDNÍ VLÁHY se minulý týden nijak zásadně nezměnil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) zůstává na většině území České republiky stav mírně deficitní, výjimka je menší oblast na jižní Moravě a Podkrkonoší, kde je stav neutrální až mírně kladný. Převažuje na většině území deficit o 5 až 20 mm od obvyklé zásoby vody. K mírnému prohloubení došlo ve střední části republiky.
Stav půdní vláhy v hlubší vrstvě (40–100 cm) se oproti předchozímu týdnu mírně snížil, ale i nadále na většině území je v lepším stavu než je pro tuto dobu obvyklé. Výjimkou jsou Jeseníky, východní a jižní Čechy.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚ převažuje na většině území Čech stav podnormální vodnosti, méně častěji se vyskytuje stav normální vodnosti. Na Moravě se místy vyskytuje stav „sucho“.
V celém profilu do 1 m se k 24. 10. vyskytuje deficit na cca 76 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 34 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem mírně změnilo na většině území.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Na většině území převažuje relativní nasycení na úrovni 30–60 %. Na Plzeňsku, místy v Polabí, v podhůří Jeseníků, v severozápadních Čechách a na jižní Moravě je stav mírně nižší.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován na jižní Moravě, Jesenicku, na Plzeňsku a v severozápadních Čechách.

Dopady na vegetaci: Na počátku vegetační sezóny byla vegetace v příznivém stavu. V druhé polovině března a v dubnu se stav začal zhoršovat. Situace se nezlepšila ani v květnu, kdy na většině území byla sledována horší RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE než je pro tuto dobu obvyklé. Chladnější počasí neumožnovalo rychlý vývoj vegetace a ona i nadále zůstávala zpožděná cca o 14 až 21 dní. Na konci května byl sledován nejhorší stav od počátku letošní sezóny. Relativní stav kondice vegetace byla cca o 25–30 % horší než bylo pro tuto dobu obvyklé.
V červnu se vegetace díky vzestupu teplot začala zlepšovat. Byl sledován stav mírně lepší než je pro tuto dobu obvyklé. V průběhu letních prázdnin zůstala vegetace v dobrém stavu a na většině míst bylo cca o 15 % biomasy více. V současnosti je lepší stav sledován na Moravě, ale na zbytku republiky je stále velmi dobrý stav. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 17. 10. Zprávy 204 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u sledovaných skupin plodin.
Ve dvanácti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 % a v patnácti okresech jsou hlášeny ztráty na výnosech do 10 %. Pardubický a mostecký okres očekávají ztrátu výnosů nad 30 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.
Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (53 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (21 % hlášení). Vrchní stav půdy je vnímán jako sušší (39 % hlášení) až mírně vlhký (34 % hlášení).
Probíhají podzimní práce a začíná se prohlubovat sucho. Na mnoha místech se začíná projevovat suché září a vrchní vrstva půdy je proschlá. Na některých místech pořádně nepršelo od poloviny srpna. To má za následek, že ozimy špatně vzcházejí a úprava přeschlé vrstvy probíhá velmi obtížně.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 17. 10. V sedmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny, pouze v klatovském okrese jsou sledovány počínající projevy sucha na dřevin

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nadále pokračoval na většině území mírný pokles vlhkosti půdy ve vrstvě 0-20 cm, v 20-100 cm vlhkosti stagnovali. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 18 % stanic, v 10 až 50 cm je na 16 % stanic a v 50-100 cm na 11 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 12 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 16 % stanic a v 50-100 cm na 19 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v nížinách na Moravě a v severozápadních a východních Čechách, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (17.10. – 23.10.2021) byly srážky zaznamenány převážně ve středu a ve čtvrtek a to v návaznosti na přechod fronty. I přesto byly tyto úhrny celkem malé. Srážky byly koncentrovány do západní části republiky a Krkonoš, kde napršelo i okolo 10-20 mm za týden. Naopak na drtivé většině republiky nepršelo anebo jen do 3 mm. Do středy se nám oteplovalo a pak se zas výrazně ochladilo. Ve středu bylo na většině území mezi 18-22 °C a lokálně se dostala teplota i k 25 °C. Poté se zas s frontou ochladilo a například v sobotu byla maxima jen na 10 °C. Stejný vývoj měly i minimální teploty, které se pohybovaly mezi 0-5 °C, ale ve středu a ve čtvrtek na 7-10°C. Výrazné větrné počasí jsme zažili ve čtvrtek a pátek, kdy v západní části republiky byly nárazy i přes 25 m/s a mnoha místech byly větší škody.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 25.10.2021) nás nejdříve ovlivní slábnoucí studená fronta během úterního dne. Poté začne k nám proudit teplý vzduch od jihozápadu, což bude mít na svědomí častější tvorbu nízké inverzní oblačnosti v ranních a dopoledních hodinách. V tomto týdnu se prakticky nečeká žádný déšť, možná jen lokálně slabá přeháňka s přechodem fronty. Více srážek zatím modely očekávají až příští pondělí, kdy by mohlo napršet okolo 10 mm. Teploty vzduchu budou postupně růst a to až k 15 °C ke konci týdne. Oteplování bude hodně závislé na tom, kde bude zrovna nízká oblačnost a jak se bude rychle rozpouštět. Podobně jsou na tom i minimální teploty, které při vyjasnění budou klesat k 0 °C, ale s nízkou oblačností se udrží výše. Větší riziko mrazíků je v první polovině týdne. Vzhledem k tomu, že čekáme další suchý týden, tak se bude nadále vysušovat svrchní vrstva půdy do 40 cm. Tam už budeme pozorovat silné či výjimečné sucho. V hlubších vrstvách je stále situace dobrá s výjimkou oblasti Jeseníků. V celém profilu do 1 metru bude počítající či horší sucho na 40 % území.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 10. listopadu se předpokládá, že teploty budou do příštího úterý nadprůměrné, poté se má naopak celkem ochladit a budou teploty pod dlouhodobými hodnotami (maxima mezi 5-7°C). Srážky budou častější až od příštího týdne.
Čeká nás další suchý týden a s tím prohloubení půdního sucha ve svrchní vrstvě do 40 cm, kde bude až výjimečné sucho. V hlubších vrstvách je situace nadále dobrá.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.