25. duben 2021

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (18.4. – 24.4.2021) přesto, že se objevovaly srážky prakticky každý den až do víkendu, tak celkově příliš nenapršelo. Většinou spadlo pouze do 5 mm za týden, místy nepršelo vůbec. Výjimkou byl sever republiky a Šumava, kdy byly zaznamenány úhrny okolo 10-15 mm za týden. Teploty vzduchu byly jako na houpačce. Nejčastěji se pohybovala denní maxima okolo 10-13 °C. V úterý, ve středu a sobotu byly naopak naměřena maxima i nad 15 °C. Po většinu týdne byly minimální teploty okolo +3 °C.
I pro další období nečekají modely změnu v charakteru počasí. Stále budou teploty průměrné či podprůměrné a srážky často formou přeháněk. Větší nejistota převládá v množství srážek na tento víkend a je nutné sledovat upřesňující předpovědi.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se minulý týden v některých částech republiky výrazně rozšířila. Větší lokalita zasažená suchem se i nadále vyskytuje v Jihočeském kraji, kde došlo k výraznému prohloubení sucha. Na Táborsku je sledováno až výjimečné sucho. Další část republiky, která je zasažena převážně počínajícím suchem jsou západní Čechy, jih Vysočiny a oblast jihovýchodně od Prahy, příp. část Královéhradeckého kraje. Na Moravě se vyskytují spíš menší enklávy.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) v podstatě nadále stagnuje. Horší stav oproti zbytku zasaženého území se nachází v Krkonoších a na hranicích kraje Jihočeského a Kraje Vysočina, kde je sledováno výrazné až extrémní sucho.
Aktuálně se sucho na území České republiky vyskytuje na 21 % území (půdní profil 0–100 cm), oproti minulému týdnu došlo ke zvýšení cca o 10 %.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se v minulém týdnu mírně rozšířil. V povrchové vrstvě (0–40 cm) převažuje stav deficitní. Kladná odchylka je sledována na východní Moravě. V Čechách převažuje deficit mezi 5–20 mm. Na zbytku území je spíš stav neutrální.
Deficit v hlubší vrstvě (40–100 cm) se minulý týden v podstatě nezměnil. Kladná odchylka je sledována i nadále na jižní Moravě a ve středních Čechách.
Dle zpráv kolegů z ČHMÚhttp://portal.chmi.cz/aktualni-situace/sucho# převažuje na většině území normální až podnormální vodnost vodních toků. V Poodří a Pomoraví je stav lepší a zde převažuje nadnormální vodnost, místy i výrazně nadnormální vodnost.
V celém profilu do 1 m se k 25. 04. vyskytuje deficit zhruba na 50 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 7 % území je záporná odchylka o více jak 20 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem snížilo.
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): Situace v rámci ČR je velmi rozmanitá. Nejhorší stav je sledován v České tabuli, na Českobudějovicku, ale především na jižní Moravě (resp. v Podyjí), kde je sledován i stav pod bodem snížené dostupnosti.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Vyšší vlhkosti půdy jsou sledovány v pohraničních horách. Nižší stav je sledován v severozápadních Čechách, místy v jižních Čechách a v Podyjí.

Dopady na vegetaci: RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE je na počátku vegetační sezóny na většině území mírně zpožděná a tedy v horším stavu než je pro toto období obvyklé. Lepší stav kondice vegetace je sledován místy v Čechách.
Oproti minulému týdnu se relativní kondice vegetace zhoršila převážně na celém území. Tento fakt potvrzuje i aktuální vývoj fenologických fází více např. www.fenofaze.cz.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 18. 04. Zprávy 236 zpravodajů z 66 okresů dokládají pozorované/očekávané dopady na výnos u všech sledovaných skupin plodin.
V pěti okresech jsou očekávány ztráty mezi 10–30 %, šest okresů hlásí ztráty na výnosech do 10 %. Zbytek hlášených okresů nesleduje projevy sucha.

Co se týče vodní bilance za poslední tři měsíce, převažuje hlášený stav - normální spíše vlhčí (66 % hlášení) až stav „spíše sušší bez dopadů“ (15 % hlášení). Povrchová vrstva je vnímána převážně jako vlhká (cca 50 % hlášení) až mírně vlhká (35 % hlášení).

Na polích je situace v rámci republiky velmi rozmanitá, zatímco například na Plzeňsku je poměrně sucho. Jinde je však stále problematické provádět jarní práce či mají agronomové starosti o jařiny. V některých místech nejsou ani dosety jarní plodiny. V neposlední řadě současné mrazy zasáhly například i ovocné stromy. Vývoj vegetace je zpožděn cca o 14 dní.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 18. 04. V osmi hlášených okresech nejsou sledovány projevy sucha na dřeviny.

Situace ve střední Evropě: Nejnižší hodnoty INDEXU PŮDNÍ VLÁHY pozorujeme nadále na pobřeží Černého moře, v Itálii, Maďarsku a ve Francii. Situace v severní polovině sledovaného území je lepší než v jižní části, avšak v minulém týdnu došlo ke zhoršení stavu převážně na západní polovině sledovaného území. .
Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru.
V České republice je sledování nižší vláha v Polabí a na jižní Moravě.
Oproti předcházejícímu týdnu došlo k mírnému zhoršení na většině sledovaného území KONDICE VEGETACE. Horší než obvyklý stav přetrvává ve středu sledovaného území, dále pak také Srbsku a Chorvatsku.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu s výjimkou vyšších poloh dochází k postupnému poklesu vlhkosti půdy v orniční vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti stagnují. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 11 % stanic, v 10 až 50 cm je na 13 % stanic a v 50-100 cm na 12 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 14 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm na 17 % stanic a v 50-100 cm na 21 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především ve vyšších polohách, nižší především v nížinách v severozápadních a středních Čechách a na jihu Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (18.4. – 24.4.2021) přesto, že se objevovaly srážky prakticky každý den až do víkendu, tak celkově příliš nenapršelo. Většinou spadlo pouze do 5 mm za týden, místy nepršelo vůbec. Výjimkou byl sever republiky a Šumava, kdy byly zaznamenány úhrny okolo 10-15 mm za týden. Teploty vzduchu byly jako na houpačce. Nejčastěji se pohybovala denní maxima okolo 10-13 °C. V úterý, ve středu a sobotu byly naopak naměřena maxima i nad 15 °C. Po většinu týdne byly minimální teploty okolo +3 °C. Kritičtější situace byla v pátek a sobotu, kdy se naopak noční mrazy vyskytovaly na velké části území. Vítr byl většinou slabý, pouze ve čtvrtek a pátek se nám více rozfoukalo.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 26.4.2021) k nám bude proudit chladnější vzduch od severu a postupně se začne prosazovat tlaková níže, která se bude přes střední Evropu dostávat na severovýchod. Od čtvrtka se budou častěji objevovat přeháňky a o víkendu by mohlo pršet místy i více. Modely se zatím celkem liší a převládá nejistota, proto je nutné spíše sledovat upřesňující informace během celého týdne. V dalších 10 dnech čekáme nejčastější úhrny mezi 10 až 30 mm. Více by mělo pršet nad Moravou. Denní maximální teploty se budou pohybovat okolo 15 °C (ve čtvrtek se mohou dostat ke 20 °C). Noční mrazy budou největším rizikem ještě začátkem tohoto týdne, od středy by pak jejich výskyt měl být prozatím minimální. Půdní vlhkost se bude mírně snižovat tento týden a hlavně v Čechách bude už významnější odchylka od dlouhodobých hodnot. Ke konci týdne díky očekávaným srážkám by se mělo půdní sucho krátkodobě zmírnit. Pokud budou očekávané srážky nad Moravou, tak v Čechách zas tak k zásadní změně nedojde. Snížená půdní vlaha bude za 10 dnů do 30 % území, ale mírné a horší kategorie sucha pouze do 10 % území republiky.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 12. května se čeká, že teploty vzduchu budou po celé období mít tendenci k průměrným či podprůměrným hodnotám. Tedy delší oteplení se zatím nepředpokládá, stejně jako v předpovědi minulý týden. Maximální teploty se budou tedy nejčastěji pohybovat do 15 °C po celé období a nejsou vyloučeny ani noční mrazy kolem 5. května. Srážky budou častěji formou přeháněk.
I pro další období nečekají modely změnu v charakteru počasí. Stále budou teploty průměrné či podprůměrné a srážky často formou přeháněk. Větší nejistota převládá v množství srážek na tento víkend a je nutné sledovat upřesňující předpovědi.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.
Dlouhodobá prognóza na 1 a 2 měsíce pak vychází ze statistické pravděpodobnosti vývoje vláhových poměrů v půdě na území ČR během nejbližších 24 týdnů, přičemž vycházíme z analýzy současného stavu a pozorovaného průběhu počasí mezi léty 1961–2015.