25. květen 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Podle našich předpokladů způsobila vyšší spotřeba vody v krajině pokles relativního nasycení půdy v místech, kde nedošlo k výrazné srážkové činnosti. Ta byla zejména na východě území spíše lokálního charakteru a v kontextu celé ČR nestačila zcela pokrýt zvýšenou potřebu vláhu. Vydatnější srážky zejména na severozápadě území vedly ke stabilizaci a zlepšení relativního nasycení půdy a naopak na východě území se situace zhoršila.

 
 
Sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) je tak nyní postižena výrazná část území Moravy a část Plzeňského kraje. V povrchové vrstvě (0-40 cm) jsou v současné době nasyceny alespoň na 70% méně než 3/5 území. Sníženou dostupnost vláhy v povrchové vrstvě vykazuje 13% území, což je výrazně horší stav než minulý týden (3%). Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na přibližně 2/3 území a oproti minulému týdnu se tento ukazatel zhoršil. Situace přes zlepšení v posledních týdnech zůstává vážná v Jihomoravském kraji, kde od poloviny března signalizovaly naše odhady výrazné sucho. Situace je znovu horší i na Znojemsku a Třebíčsku zejména v hlubší vrstvě. Půda se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území vyskytuje zatím poměrně omezeně (cca 200 km2 ), a to jak v celém profilu, tak v povrchové vrstvě.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, došlo k opětovnému zhoršení, přesto ale situace v povrchové vrstvě zůstává příznivá. V celém profilu je přibližně 15% území zasaženo počínajícím nebo mírným suchem, tedy výrazně více než v předchozím týdnu (9%). Plocha postižená výrazným suchem (S3-S5) nestoupla sice výrazně a zaujímá 2,9% území (oproti 1,5% minulý týden), ale tendence je poměrně znepokojivá . Oblasti s výskytem intenzivního sucha díky nižšímu obsahu vláhy v hlubší vrstvě zůstávají zejména na západě a jihovýchodě kraje Jihomoravského, v části Plzeňského, Olomouckého a Zlínského kraje. V povrchové vrstvě (0-40 cm) díky srážkám v minulém týdnu nastala normální situace.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu spadlé srážky ovlivňovaly půdní vlhkosti především v povrchové vrstvě půdy, v hlubších vrstvách stagnovaly nebo se mírně snížily. Oproti minulému týdnu výrazně klesl počet míst s půdní vlhkostí nad 80 % VVK. V profilu 0-10 cm je nízká půdní vlhkost (pod 40 % VVK) registrována pouze u 0.1 % stanic, v 10-50 cm u 19 % stanic a v 50-100 cm u 18 % měřících stanic. Naopak vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm u 36 % stanic, v 10-50 cm u 29 % stanic a v 50-100 cm u 28 % stanic. Nejnižší vlhkosti půdy byly zaznamenány na jihozápadě Moravy a západě Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Uplynulý týden (18.-25.5.2014) byl ve znamení spíše slunečného počasí s proměnlivými srážkami z bouřek. Ty vznikaly hlavně při průchodu zvlněné studené fronty v pátek 23.5.2014. Většina týdne (19.-22. a 25.5.2014) byla bez srážek, pouze ojediněle se mohly vyskytovat přeháňky. Celkově bylo více srážek zaznamenáno v oblasti Čech (hlavně severní, severozápadní a střední Čechy) než Moravy a to díky tomu, že páteční fronta se vyskytovala hlavně v západní polovině republiky. Na Moravě se pohybovaly srážky v týdenním úhrnu od 0 po 30 mm, v oblasti Čech dosahovaly úhrny i kolem 60 mm. Teploty vzduchu stoupaly od nejchladnějšího dne neděle 18.5.2014 po nejteplejší dny 22-23.5.2014 (čtvrtek-pátek), v sobotu a neděli (24-25.5.2014) se opět lehce ochladilo. Maximální teploty vzduchu v nejteplejších dnech stoupaly i k 30°C. Minimální teploty vzduchu se pohybovaly většinou kolem 7-9°C, od čtvrtka do soboty minimální teploty vzduchu neklesaly na řadě míst pod 15°C. Vyšší průměrné rychlosti větru byly zaznamenány hlavně ve čtvrtek a pátek, a to převážně v oblasti jižní Moravy a Vysočiny, kdy byly zaznamenány průměrné rychlosti i kolem 6-10 m/s s nárazy většinou kolem 15 m/s. Celkově bylo minulý týden více větrno v oblasti Moravy než Čech.
 
V nejbližších dnech očekáváme spíše mírný pokles zásoby vody v půdě s ohledem na vyšší pravděpodobnost výskytu srážek. Protože srážky budou mít spíše lokální charakter, očekáváme nárůst rozdílů mezi regiony. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny spíše průměrný průběh teplot a srážek. Z pohledu dalšího vývoje půdní vlhkosti je tak prognóza neutrální až mírně nepříznivá zejména pro oblasti v současné době postižené nedostatkem půdní vláhy.