26. červenec 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

V týdnu od 19. do 26.7. pokračoval trend poklesu dostupné půdní vláhy a došlo k dalšímu zhoršení situace, která je patrná na základní mapě. Oproti předchozímu týdnu se nedostatek dostupné půdní vláhy prohloubil zejména v českých regionech. Za pozornost stojí poměrně neutěšená situace v kraji Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, na východě Čech a na většině území Moravy.

 
 
Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se v porovnání s minulým týdnem dále snížilo na převážné části území a týká se nyní prakticky všech vysoce produkčních oblastí. Situace v povrchové vrstvě půdy (0-40cm): Sníženou dostupností vláhy bylo v neděli 26.7. zasaženo přes 9/10 území. Nedostatečnou dostupností vláhy v této vrstvě je ohroženo 7/10 území. Pouze 5% území ČR (tedy mírně více než v uplynulém týdnu) je v povrchové vrstvě nasyceno dostatečně vláhou. Situace v hlubší vrstvě půdy (40-100 cm): 70% nasycení bylo překročeno jen na 1/10 území, naopak nedostatek vláhy se objevuje již na 7/10 území. Stav v celém půdním profilu (0-100 cm): Pod bodem snížené dostupnosti je 9/10 území (oproti 70% v předminulém týdnu). Profily se zásobou menší než 30 % pro rostliny dostupné vláhy (a tedy bezprostředně ohrožené stresem suchem) se na našem území vyskytují na více než 1/3 území. Míra nasycení půdního profilu se v uplynulém týdnu znovu zhoršila na většině území.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, tedy porovnáme-li aktuální stav s obvyklými podmínkami ve stejném období v průběhu let 1961-2010, jsme svědky již třetí týden trvající výrazné anomálie téměř na celém území, přičemž regionální rozdíly byly způsobeny zejména konvektivními srážkami lokálního charakteru. V porovnání s minulým týdnem se situace opět zhoršila, hodnotíme-li ČR jako celek. Nižší než obvyklou zásobu vody v půdě, typickou pro toto období v roce, má přibližně 9/10 území jak v povrchové vrstvě, tak v celém profilu. Výrazná anomálie zasahuje všechny kraje, zejména pak kraj Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Královéhradecký, Pardubický, Vysočinu a téměř celou Moravu. Rozsah území s odchylkami půdní vlhkosti, které hodnotíme intenzitou sucha S2-S5, zůstává na cca 85% v celém profilu a na 70% v povrchové vrstvě. Takřka na 6/10 plochy ČR se projevily anomálie o intenzitě S4 i S5 (tj. 50, resp. 100 leté sucho).
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině území převládá nízká vlhkost půdy pod travnatým porostem v povrchové vrstvě půdy. Ve vrstvě 0-10 cm je na 51 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 36 % stanic a v 50-100 cm na 32 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) není registrována v 0-10 cm na žádné stanici, v 10-50 cm na 2 % a v 50-100 cm u 3 % stanic. Nejvyšší vlhkosti půdy se vyskytují ve vyšších polohách, naopak nejnižší v nížinách na celém území s výjimkou severozápadních Čech, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - Po období zhoršené relativní kondice vegetace koncem června a mírně vyšší relativní kondici vegetace v první polovině července došlo v uplynulých čtrnácti dnech v důsledku pokračující snížené zásoby vody v půdě a probíhající sklizni opět k jejímu poklesu. V některých částech toto znamenalo pokles na průměrné nebo dokonce pod průměrné hodnoty (zejména v jižní části ČR). U mapy ke dni 26.7.2015 (pro aktuální týden publikováno vždy jako tzv. operativní produkt), může v průběhu příštího týdne dojít ke korekci díky vyhodnocení satelitních snímků časově následujících.
 
Dopady sucha na zemědělskou produkci se k 26.7. většině aktivních respondentů jevily stále jako velmi výrazné. Potvrdil se trend, kdy ve většině ze 17 hodnocených okresů je očekáván negativní dopad na výnos. Významné snížení výnosů v důsledku sucha pak očekávají okresy Plzeň sever, Písek, Znojmo, Hodonín a Uherské Hradiště. Naprostá většina respondentů potvrzuje výrazné sucho s negativními až výraznými dopady. Rovněž sensorické posouzení půdní vlhkosti v povrchové vrstvě koresponduje velmi dobře s modelovými odhady. Výnos byl suchem ovlivněn zejména u obilnin a kukuřice, a také se očekává dopad na produkci ovoce a vinné révy (především v okresech Břeclav, Hodonín a Znojmo).
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a vliv na vývoj sucha:
 
Začátkem minulého týdne se do střední Evropy rozšířil výběžek tlakové výše, do středy k nám potom proudil velmi teplý vzduch od jihozápadu. Ve čtvrtek přes naše území postupovala k východu zvlněná studená fronta a v pátek k nám v důsledku toho proudil velmi teplý a vlhký vzduch od jihozápadu. V sobotu znovu přes naše území postupovala studená fronta, před ní k nám proudil opět velmi teplý vzduch od jihu. Maximální teploty vzduchu se na většině území pohybovaly 19., 21. a 22.7. nad 30°C, ve středu 22.7. to bylo dokonce na 35°C. Minimální teploty na většině území neklesly pod 15°C, ve čtvrtek 23.7. neklesly pod 18°C. První část týdne bylo na většině území jasno až polojasno, koncem týdne pak zataženo až oblačno (nejméně slunečního svitu bylo zaznamenáno 23.7.). Srážky se vyskytly především v neděli 19.7. (lokálně, např. Bílé Karpaty, Jizerské hory), potom v pátek (i desítky milimetrů - ale pouze lokálně, např. v Beskydech) a v sobotu 25.7. (na Moravě pár milimetrů, lokálně i desítky milimetrů, např. Orlické hory). Po většinu týdne se vyskytoval slabý vítr podle Beauforta, v sobotu 25.7. byla na většině území dosažena kategorie mírný vítr, místy i dosti čerstvý vítr.