26. duben 2015

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou a relativní nasycení půdy se poměrně rychle snížilo a podstatnou roli v celkovém stavu vegetace nyní hraje zásoba v hlubší vrstvě, jak vyplývá z mapových podkladů. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se vyskytují na 57,8% území (což je další zásadní zvýšení, 100% nárůst oproti minulému týdnu). Nasycena na 70% v této vrstvě je 1/16 území ČR (oproti ¼ v předchozím týdnu a ⅗ před 2 týdny).

 
 
V povrchové vrstvě jsou místa s relativně nejmenším nasycením na severozápadě, východě, jihozápadě a jihu Čech, a dále na jižní Moravě u hranic s Rakouskem a v okolí Odry. Nicméně půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na 7/10 území, avšak zásobení se snižuje. V hlubší vrstvě bylo překročeno 70% nasycení na necelých 9/10 území, a s počínajícím suchem se setkáváme zejména v mělkých půdních profilech. Profily se zásobou vláhy v celém profilu menší než 30% pro rostliny dostupné vláhy se na našem území začaly vyskytovat právě v tomto týdnu na 0,2% a pod bodem snížené dostupnosti je prozatím 6,1% území (oproti 1,5% v minulém týdnu). Přestože je míra nasycení půdního profilu relativně dobrá, poměrně rychlý a setrvalý pokles půdní vlhkosti v povrchové vrstvě v uplynulých třech týdnech přináší některé problémy.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se ve srovnání s minulým týdnem zhoršila a v některých místech lze hovořit o počínající epizodě sucha. O horší než obvyklé zásobě vody v půdě, typické pro toto období v roce, lze hovořit na o něco více než polovině území v povrchové vrstvě a na méně než ⅓, pokud vezmeme v úvahu celý profil. Zachytili jsme podstatný nárůst výskytu sucha o intenzitě S2-S3 (15,4% v celém profilu a 7,4% v povrchové vrstvě) a objevuje se vyjímečně i sucho o intenzitě S4. Z regionů vyznačujících se horší než obvyklou zásobou vody v půdě v celém profilu lze zmínit oblast jižně od Plzně, východ Jihočeského kraje a region západně od Pardubic. V povrchové vrstvě se výrazně nižší než obvyklá zásoba vody v půdě vyskytuje na většině orné půdy s nejvyšší intenzitou anomálie v Plzeňském kraji, a na jihu a východě kraje Středočeského a v některých regionech Pardubického kraje. Nižší než obvyklou povrchovou vlhkost (přes poměrně vyšší hodnoty) najdeme i v oblasti pohraničních hor.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu na většině stanic klesla vlhkost půdy v povrchové vrstvě, na 38 % stanic se vlhkost pohybuje pod 50 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm je na 5 % stanic registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 13 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 15 % stanic, v 10-50 cm na 19 % a v 50-100 cm u 30 % stanic. Nižší vlhkosti půdy se vyskytují v povrchové vrstvě a v hlubších vrstvách půdy v Polabí, Poohří, jižních a západních Čechách a v okolí středního a dolního toku Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
 
Vegetace - Díky průběhu zimy je patrný relativně časný nástup vegetační sezóny, a tedy i lepší než obvyklá kondice vegetace v severní polovině, která v tomto ročním období koresponduje spíš s časnějším vývojem. Nicméně v posledních 4 týdnech v řadě dochází ke zhoršování relativní kondice vegetace v některých regionech, avšak s ohledem na relativně nízkou listovou plochu není vypovídací schopnost tohoto nástroje dostatečná. Navíc v poslední mapě je poměrně jasně patrné interference oblačných dnů v západní polovině snímaného území (z důvodu horší kvality snímků byly použity spíše snímky z počátku hodnoceného období, což vedlo k nadhodnocení vegetační anomálie).
 
Dopady sucha je zatím předběžné hodnotit, nicméně se ukazuje tendence k horší než obvyklé zásobě vody v půdě v “tradičně” suchem postižených oblastem s velkou místní variabilitou. Oproti předchozím 2 týdnům roste počet respondentů považujících dosavadní vývoj půdní vlhkosti za nepříznivý pro optimální kondici porostů.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Na začátku týdne od 19. do 26.4. 2015 slábl příliv chladného vzduchu a postupně se do střední Evropy rozšířil výběžek vyššího tlaku vzduchu od západu. Ve středu 22.4. tento výběžek zeslábl a západ republiky začala ovlivňovat výšková tlaková níže. V neděli přes naše území k východu postupovala slábnoucí okluzní fronta. Po většinu týdne bylo na většině území jasno, během týdne přibývalo oblačnosti, v neděli 26.4. pak bylo v Čechách oblačno, na Moravě skoro zataženo. Teplota vzduchu po celý týden stoupala (s malý přerušením – ochlazením 22.4.), na začátku týdne byla maxima teploty vzduchu mezi 10 až 15°C, na konci týdne to bylo již okolo 20°C (v sobotu přes 20°C na většině území). Minimální teploty vzduchu začínaly na většině území pod nulou a končily u 10°C v neděli 26.4. Srážky byly za celý týden na Moravě nulové, v Čechách na jihu a západu území spadlo pár milimetrů (22.4., a pak o víkendu), místy na jihu Čech to bylo i desítky milimetrů. Sněhová pokrývka se udržovala v nejvyšších horských polohách v severních částech ČR. Rychlosti větru se na většině území pohybovaly v kategorii slabý vítr podle Beauforta, nejvyšší hodnoty byly dosaženy v 20 a 21.4. – mírný vítr, ve vyšších polohách na Moravě a v Krkonoších dosti čerstvý vítr.