26. duben 2020

Shrnutí:
V uplynulém týdnu (19.4. - 25.4.2020) stále převažovalo slunečné počasí s minimem srážek. Prakticky jediný déšť byl minulou neděle (19.4.2020) a to byl ještě slabý. Úhrny se tedy za uplynulý týden pohybovaly do 3 mm a to převážně v jižní polovině republiky. Na severu nepršelo vůbec. Maximální teploty vzduchu během týdne postupně rostly od 13-15°C ještě počátkem týdne až po 19-23°C v pátek. Na víkend se poté ochladilo. Noční a ranní teploty byly po většinu týdne docela nízké a to mezi 0-3°C.
V minulém týdnu opět prakticky nepršelo a pokračovalo slunečné a teplé počasí. V tomto týdnu se situace zlepší a v druhé polovině týdne spadne okolo 10-25 mm. To sice zmírní půdní sucho, ale i přesto v mírnější formě bude na 90-95 % území republiky.

Aktuální intenzita sucha: INTENZITA SUCHA V POVRCHOVÉ VRSTVĚ (0–40 cm) se šestý týden v řadě prohlubuje. V povrchové vrstvě převažuje výrazné až extrémní sucho. Pás extrémního sucha je sledován ze severní republiky, přes Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky až po Beskydy, tato oblast nebyla v předminulém týdnu zasažena deštěm, a proto je zde nyní takový skok oproti zbytku republiky. Extrémní sucho je však sledováno také v Karlovarském kraji, na Šumavě a v Novohradských horách.
INTENZITA SUCHA V HLUBŠÍ VRSTVĚ (40–100 cm) se také prohloubila a to v pásu od Šluknovského výběžku po hranicích až do Jeseníků a do Beskyd. Výrazné až extrémní sucho se vyskytuje nadále i v jižních Čechách, především na Písecku, Třeboňsku a na Jindřichohradecku, ale také ve Slezsku.
Sucho se i nadále vyskytuje na téměř 99 % území České republiky, na 23 % se vyskytuje extrémní sucho. V hlubší vrstvě vidíme dlouhodobě problém zejména v oblasti severních Čech a v jižních Čechách. Co se týče prognózy stavu sucha na příští dva měsíce, nejeví se očekávaný vývoj dobře.

Deficit: DEFICIT PŮDNÍ VLÁHY se oproti předchozímu týdnu prohloubil na celém územím ČR. Největší rozdíl oproti minulému týdnu nastal v povrchové vrstvě (0–40 cm), i nadále je zhruba polovina území v záporné odchylce, kde chybí více jak 20 mm.
V hlubší vrstvě (40–100 cm) se situace mírně prohloubila. Největší deficit pozorujeme i nadále v oblasti severozápadních Čech, Třeboňska, Pardubicka, jižní Moravy.. Aktuální vývoj je nadále znepokojivý v kontextu uplynulých let, kdy byl půdní profil v některých oblastech pouze v jedné sezóně ze tří nasycen dostatečně.
Posilování dlouhodobějšího deficitu v hlubších vrstvách potvrzují i stavy podzemní vody dle zpráv kolegů z ČHMÚ. Kategorie podnormální stav a „sucho“ vodních toků je sledován převážně na celém území republiky. Vyskytují se také i místa se stavem „extrémní sucho převážně v Jihočeském kraji a poté v povodí Labe či Odry..
V celém profilu do 1 m se k 26. 04. vyskytuje deficit zhruba na 99 % území, což koresponduje i s měřenými hodnotami v síti stanic ČHMÚ a potvrzují to i ekosystémové stanice CzechGlobe. Na 90 % území je deficit nejméně 20 mm, na 31 % území je deficit více než 40 mm.

Nasycení půdy: Zásobení půdního profilu vláhou a RELATIVNÍ NASYCENÍ PŮDY se v porovnání s minulým týdnem převážně zhoršilo až na oblast, která byla zasažena víkendovými srážkami (jižně od dálnice D1).
Situace v povrchové vrstvě půdy (0–40 cm): V podstatě celá Česká republika má v této vrstvě relativní nasycení půdy pod 50 %, což znamená pod bodem snížené dostupnosti.
Situace v celém profilu (0–100 cm): Situace zůstává nadále méně příznivá v Podkrušnohoří, v jižních Čechách a na jižní Moravě. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách.

Dopady na vegetaci: RELATIVNÍ KONDICE VEGETACE je oproti minulému týdnu na většině území spíše trochu horší.. Příroda se letos probudila zhruba o 14 dní dříve a na našem území je zhruba nyní o 10–20 % více biomasy než je v tomto období obvyklé. Mapa signalizuje relativně časný počátek vegetace, což je odrazem relativně teplého průběhu zimy a odezvou rozvíjející se vegetace a svědčí o časném nástupu některých fenologických fází (více např. www.fenofaze.cz). Tento stav nelze prozatím spojovat s dopady sucha nebo naopak dobrým vláhovým zásobením. Je však nutné vnímat tuto relativně pozitivní zprávu v kontextu dlouhodobé předpovědi, která ukazuje, že bez nadprůměrných srážek bude panovat v řadě regionů akutní nedostatek vláhy pro plodiny. Stav relativní kondice vegetace se oproti předcházejícímu týdnu zhoršil o 5–10 %, v severozápadních Čechách dokonce o více než 15 %.

Dopady na zemědělství: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 19. 04. Zprávy 383 zpravodajů ze 70 okresů dokládají pozorované/očekávané propady výnosu u všech sledovaných skupin plodin. Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je za poslední měsíce hlášena větší částí zpravodajů. Ve zhruba polovině hlášených okresů je sledováno 10–30% snížení výnosu způsobené suchem, šest okresů hlásí extrémní poškození tedy snížení zhruba o více jak 40 % a z pěti okresů je hlášeno snížení výnosů o 30–40 %.
Situace v krajině se po deštivějším únoru rapidně horší a nedostatek vláhy na mnoha místech způsobuje problém pro vzcházení plodin. Pokračující výsušný vítr ani opakující se mrazy plodinám nepomáhají. Reportéři velmi často uvádějí, že v povrchové vrstvě není dostatek vláhy a rostliny začínají i zasychat. Travní porosty nerostou a chovatelé zvažují, jestli má cenu vyhnat dobytek na pastvu. Sezóna nezačala příznivě a doufá se ve studený a deštivý máj.

Dopady na lesy: Tato mapa zachycuje situaci v neděli 19. 04. V jihlavském, pelhřimovskémm, klatovském, ppardubckém, vsetínském okrese a také v okrese Brno-venkov, Rychnov nad Kněžnou nesledují projevy sucha

Situace ve střední Evropě: Index půdní vláhy oproti předcházejícímu týdnu dál klesá a to na většině sledovaného území. Nejnižší hodnoty indexu pozorujeme v severní Itálii, na pobřeží Černého moře, jihu Rumunska a také v Maďarsku a severním Srbsku. Severní oblast sledovaného území je nasycena relativně dobře. Aktuálně se vyskytující sněhová pokrývka zhoršuje v některých oblastech vypovídací schopnost mikrovlnného radaru. V České republice je sledována nižší půdní vláha v okolí velkých řek a na jižní Moravě je stav nejhorší.
Oproti minulému týdnu se na většině sledovaného území půdní vláha snížila.

Srovnání s měřeními půdní vlhkosti: Podle měření Českého hydrometeorologického pokračoval na většině území pokles vlhkosti půdy v povrchové vrstvě, v hlubších vrstvách vlhkosti spíše stagnovaly. Velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK se vyskytuje ve vrstvě 0-10 cm na 35 % stanic, v 10 až 50 cm je na 18 % stanic a v 50-100 cm na 15 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost nad 80 % VVK se vyskytuje na 4 % stanic ve vrstvě 0-10 cm, v 10-50 cm a 50-100 cm na 12 % stanic. Vyšší vlhkosti půdy se vyskytují především v horských polohách na severovýchodní Moravě a Čechách, nižší především v nížinách ve středních a severních Čechách a na jižní Moravě, což koresponduje s našimi odhady relativního nasycení půdního profilu.

Průběh počasí v uplynulém týdnu: V uplynulém týdnu (19.4. - 25.4.2020) stále převažovalo slunečné počasí s minimem srážek. Prakticky jediný déšť byl minulou neděle (19.4.2020) a to byl ještě slabý. Úhrny se tedy za uplynulý týden pohybovaly do 3 mm a to převážně v jižní polovině republiky. Na severu nepršelo vůbec. Maximální teploty vzduchu během týdne postupně rostly od 13-15°C ještě počátkem týdne až po 19-23°C v pátek. Na víkend se poté ochladilo. Noční a ranní teploty byly po většinu týdne docela nízké a to mezi 0-3°C. Větrnější počasí bylo v úterý a středu s denními průměry okolo 2-4 m/s.

Předpověď a prognóza sucha: V následujícím období (od 27.4.2020) dojde ke změně charakteru počasí. Z úterý na středu přejde přes naše území studená fronta a za ní by měl začít proudit vlhčí a chladnější vzduch od západu. To se pak změní koncem týdne, kdy se k nám bude dostávat spíše teplejší vzduch od jihozápadu. Více srážek čekáme hlavně ve středu a v pátek. V následujících 10 dnech tedy čekáme úhrny většinou v rozpětí 10-25 mm a většina z toho by měla spadnout v druhé polovině tohoto týdne. Maximální teploty se ještě v první polovině týdne mohou dostat nad hranici 20°C. Poté dojde k ochlazení zhruba na 15°C. Růst teplot se pak počítá počátkem příštího týdne. Noční teploty budou padat nejčastěji na 6-10°C a mrazy se již neočekávají. Díky očekávanému počasí bude půdní vlhkost stále dosti nízká do poloviny týdne. Poté dojde díky srážkám k postupnému dosycování a to hlavně v povrchové vrstvě do 40 cm. I přesto bude na 90 % území republiky snížená dostupnost půdní vláhy, ale výrazně klesne procento území zasažení výrazným až extrémním suchem. To znamená, že na většině území republiky se půdní sucho zmírní, ale nadále bude přetrvávat.
Podle střednědobého modelu GFS ensemble, který predikuje vývoj počasí až do 13. května předpokládá, že teploty vzduchu budou spíše kolísat kolem dlouhodobého průměru. Pouze v období 4-7. května vystoupají výrazněji nad obvyklé hodnoty
V minulém týdnu opět prakticky nepršelo a pokračovalo slunečné a teplé počasí. V tomto týdnu se situace zlepší a v druhé polovině týdne spadne okolo 10-25 mm. To sice zmírní půdní sucho, ale i přesto v mírnější formě bude na 90-95 % území republiky.

Poznámka:
Předpověď na příštích 9 dnů se opírá o pět předpovědních modelů a to:
1. IFS Evropského centra pro střednědobou předpověď;
2. model GFS Amerického centra pro výzkum atmosféry;
3. model GEM Kanadského meteorologického centra;
4. model UK Global britské meteorologické služby a
5. ARPEGE model francouzské meteorologické služby.
Všech pět modelů je používáno pro předpověď počasí meteorologickými službami řady států včetně ČR.