26. říjen 2014

Situace půdní vlhkosti a intenzity sucha:

Zásobení půdního profilu vláhou se oproti minulému týdnu opět zvýšilo, čemuž odpovídá vysoké relativní nasycení půdy. Oblasti se sníženou dostupností vláhy v povrchové vrstvě (0-40 cm) se nevyskytují, zatímco nasyceno alespoň na 70% v této vrstvě je více než 97% půd v ČR.

 
 
Půdní profil jako celek (do hloubky 100 cm) je alespoň ze 70% kapacity nasycen na 95% území, což je o cca 5% více než na počátku minulého týdne. Situace v hlubší vrstvě zůstává mírně snížená jen ve středních a severozápadních Čechách a na horním a středním toku řeky Moravy. Profily se zásobou menší než 30% z celkového množství pro rostliny dostupné vláhy se na našem území nevyskytují.
 
Pokud jde o míru intenzity sucha, situace se oproti minulému týdnu dále zlepšila. V celém profilu je počínajícím nebo mírným suchem postiženo méně 0,2% území. V žádném regionu jsme pak nezaznamenali postižení výrazným suchem (S3-S5). Poslední stopou výrazného vláhového deficitu z počátku vegetačního období je v současné době stav v podorniční vrstvě, který zůstává v některých regionech v Polabí nižší, než je obvyklé. Povrchová vrstva na většině území signalizuje normální nebo vyšší než obvyklou zásobu vody v půdě. zásobu vody v půdě.
 
Vegetace se od počátku září stále nachází ve výrazně lepší kondici, než je pro toto období roku obvyklé a stav se od minulého týdne na většině území zlepšil.
 
Podle měření Českého hydrometeorologického ústavu nedošlo oproti minulému týdnu na většině stanic k výraznějším změnám půdní vlhkosti, ve vrstvě 0-50 cm nadále převládá vysoká vlhkost nad 70 % VVK. Ve vrstvě 0-10 cm není na žádné stanici registrována velmi nízká vlhkost pod 30 % VVK, v 10-50 cm je na 9 % stanic a v 50-100 cm na 18 % stanic. Naopak velmi vysoká půdní vlhkost (nad 80 % VVK) je v 0-10 cm na 36 % stanic, v 10-50 cm na 26 % a v 50-100 cm u 25 % stanic. Nižší vlhkosti půdy byly opět zaznamenány především v Polabí a na horním toku povodí Moravy, což koresponduje s našimi odhady relativního obsahu vody v půdě.
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled:
 
Popis vývoje meteorologických prvků v uplynulém týdnu a výhled: V uplynulém týdnu (19-26.10.2014) byly srážky hlavně vázány na studenou frontu, která přes naše území přecházela v úterý a ve středu. Srážkově bohatší z těchto dvou dnů byla středa. V úterý nejvíce srážek spadlo v Beskydech a Krkonoších, ve středu na Šumavě. Celkové srážkové úhrny za uplynulý týden byly nejvyšší v horských oblastech, kde se úhrny pohybovaly i přes 50 mm/týden a na Šumavě i přes 70 mm/týden, což způsobilo zvednutí některých toků až na 3. povodňový stupeň. Nejméně srážek spadlo na Znojemsku, a to do 10 mm/týden. Přechod studené fronty znamenal v půlce týdne výrazné ochlazení. Rozdíl mezi sobotní (25.10.2014) a pondělní (20.10.2014) průměrnou teplotou vzduchu činil kolem 10°C. V neděli a pondělí (19-20.10.2014) vystoupaly maximální teploty na některých lokalitách i přes 20°C, naopak v druhé polovině týdne se maxima pohybovala většinou kolem 8-10°C. Minimální teploty kopírovaly průběh průměrných teplot, kdy v sobotu na mnoha místech byly zaznamenány teploty kolem 0°C a méně. Průchod studené fronty byl doprovázen i silným větrem včetně nárazů rychlosti větru. Nejvyšší rychlosti byly na hřebenech hor a na Českomoravské vrchovině, z úterý na středu byly nárazy rychlosti větru na mnoha místech vyšší než 25 m/s.
 
V nejbližších dnech očekáváme spíše stabilizaci nasycení půdního profilu s ohledem na nízké očekávané srážkové úhrny. Dlouhodobá předpověď předpokládá na příští 4 týdny spíše nadprůměrný průběh teplot a podprůměrné srážkové úhrny. Proto lze očekávat maximálně mírný pokles nasycení půdního profilu tak jako v minulém týdnu, nicméně to nebude zásadní s ohledem na končící vegetační sezónu.